• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

KOLEKCJA Z ZAKRESU ARCHITEKTURY, INŻYNIERII I BUDOWNICTWA / PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY

Narzędzia zapewniające bardziej zintegrowany proces projektowania infrastruktury

Twórz doskonałe projekty infrastruktury, korzystając z kolekcji z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa. Podejmuj lepsze decyzje projektowe, optymalizuj wyniki prac oraz realizuj skuteczniej projekty dzięki zestawowi opartych na chmurze narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM).

Cena całej kolekcji to

-

rocznie — dostęp dla jednego użytkownika
(istnieje też opcja dostępu dla wielu użytkowników)

(Uwzględnia szacunkową wartość podatku VAT)

Rozszerzenie możliwości modelowania informacji o budynku (BIM)

Poznaj korzyści na wszystkich etapach projektowania oferowane przez kolekcję z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa. Twórz i dokumentuj projekty w programie Civil 3D. Badaj projekty, korzystając z kolekcji zawierającej programy InfraWorks i Revit oraz inne oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM), a także połączone narzędzia oparte na chmurze.

Lepsze procesy projektowania infrastruktury

 • Budownictwo dróg i autostrad

  Sprawne realizowanie kolejnych etapów projektów budowy dróg i autostrad — od projektu wstępnego i wizualizacji, przez symulację i analizy, po szczegółowe opracowania inżynierskie. (film: 3:42 min)

 • Zagospodarowanie przestrzenne terenu

  Narzędzia do odwzorowywania rzeczywistości, projektowania koncepcyjnego, analizy i tworzenia dokumentacji budowlanej pomagają w realizacji projektów zagospodarowania przestrzennego terenu. (film: 2:22 min)

 • Projektowanie procesów technologicznych

  Używaj narzędzi do inteligentnego, opartego na specyfikacjach kreślenia i modelowania, analizowania wyników oraz obliczeń izometrycznych na potrzeby wytwarzania i instalacji. (film: 3:52 min)

Obejmuje oprogramowanie do projektowania infrastruktury

Oprogramowanie BIM do tworzenia projektów infrastruktury wraz z dokumentacją.

Oprogramowanie BIM do tworzenia wstępnych projektów infrastruktury i wizualizacji

Oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM)

Oprogramowanie i usługi do odwzorowywania rzeczywistości i skanowania 3D

Dokonuj przeglądów zintegrowanych modeli i danych, aby mieć większą kontrolę nad wynikami projektów

Obejmuje teraz zestawy narzędzi AutoCAD do inżynierii MEP, projektowania procesów technologicznych, tworzenia map 3D i nie tylko

Zobacz, jak produkty zawarte w kolekcji współdziałają ze sobą

 • Połączenie projektowania wstępnego ze szczegółowymi opracowaniami inżynierskimi

 • Zintegrowane projektowanie obiektów inżynierii wodnej i lądowej

 • Projektowanie w kontekście

 • Zapewnienie spójnego modelu projektu

 • Symulowanie kolejności prac budowlanych