Najważniejsze funkcje dla studiów efektów wizualnych

Poznaj narzędzia, które masz pod ręką, i twórz zadziwiające, niezapomniane efekty wizualne.

Mały Rocket z filmu Strażnicy Galaktyki: Volume 3

Symulacje i efekty

Twórz naturalne efekty, takie jak płomienie, śnieg czy cząstki, korzystając z systemów Aero, MPM i Particles.

Rozrzucanie i tworzenie instancji

Twórz ogromne, złożone światy lub aranżuj sceny za pomocą graficznych narzędzi do rozrzucania.

Narzędzie scenariusza

Zmieniaj ujęcia i łącz je w jedną animację z użyciem funkcji łączenia klipów i animacji nieliniowej.

Edycja krzywych animacji

Twórz, wyświetlaj i modyfikuj krzywe animacji za pomocą graficznej reprezentacji animacji sceny.

Uniwersalne opisy scen

Szybko wczytuj i edytuj duże zestawy danych, a także pracuj bezpośrednio z danymi za pomocą natywnych narzędzi.

Zintegrowany moduł renderowania Arnold

Używaj widoku modułu renderowania Arnold, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany sceny, w tym zmiany oświetlenia, materiałów i kamer.

Więcej funkcji kolekcji Media & Entertainment Collection

Modelowanie

Narzędzia do retopologii

3DS MAX, MUDBOX

Zmniejsz liczbę złożonych zasobów o wysokiej rozdzielczości lub ogranicz tradycyjne modelowanie, automatycznie odwzorowując z najwyższą dokładnością dane siatki wielobocznej jako czystą topologię opartą na czworokątach.


Inteligentne wyciągnięcie

3DS MAX, MAYA
Osiągnij kolejny poziom modelowania wieloboków: wykorzystaj czołowe w branży funkcje inteligentnego wyciągnięcia do interaktywnego dodawania elementów do siatki lub ich usuwania, aby szybko tworzyć wyraziste treści.


Modelowanie powierzchni i siatek

3DS MAX, MAYA
Twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielobokach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.


Kompleksowy zestaw narzędzi do edycji UV

MAYA, 3DS MAX, MUDBOX
Wyświetlaj i edytuj współrzędne tekstur UV w przypadku wieloboków, obiektów NURBS i powierzchni podpodziałów w widoku 2D.


Procesy z użyciem stosu modyfikatorów

3DS MAX
Twórz koncepcje, wykonuj iteracje oraz analizuj pomysły, korzystając z szerokiego zakresu niedestrukcyjnych i łatwych w obsłudze modyfikatorów. 


Tworzenie siatek i animacje

Konfiguracja postaci

3DS MAX, MAYA
Twórz zaawansowane systemy ruchu dla gotowych postaci, obejmujące również zniekształcenia zapewniające realistyczne wrażenia.


Zestaw narzędzi Blue Pencil 

MAYA

Szkicuj pozy zmieniające się w czasie, definiuj łuki ruchu, oznaczaj ujęcia lub dodawaj komentarze i opisy do scen.


Edycja krzywych animacji

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Twórz, wyświetlaj i modyfikuj krzywe animacji za pomocą graficznej reprezentacji animacji sceny.


Narzędzie scenariusza

MOTIONBUILDER

Zmieniaj ujęcia i łącz je w jedną animację z użyciem funkcji łączenia klipów i animacji nieliniowej.


Menedżer oceny

MAYA

Przyspiesz przeglądanie animacji i twórz mniej playblastów dzięki równoległej ocenie, funkcjom zniekształcającym z wykorzystaniem procesora graficznego i buforowaniu w tle.


Obsługa wtyczek

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX 

Rozszerz funkcje dzięki obsłudze zaawansowanych wtyczek innych firm.


Efekty

Środowisko programowania wizualnego Bifrost

MAYA

Twórz fizycznie dokładne i niezwykle szczegółowe symulacje w jednym środowisku proceduralnego programowania wizualnego. 


Symulacje i efekty

MAYA

Twórz naturalne efekty, takie jak płomienie, śnieg czy cząstki, korzystając z systemów Aero, MPM i Particles.


Rozrzucanie i tworzenie instancji

MAYA

Twórz ogromne, złożone światy lub aranżuj sceny za pomocą graficznych narzędzi do rozrzucania.


Grafy gotowe do użytku

MAYA

Twórz realistyczne efekty, takie jak wybuchy i burze piaskowe, korzystając ze wstępnie opracowanych grafów.


NanoVTT

MAYA

Renderuj objętości ściśle odpowiadające renderingom w module Arnold bezpośrednio w rzutni za pomocą technologii NanoVTT.


Interaktywne układanie włosów i sierści

MAYA

Korzystaj z zaawansowanych, interaktywnych narzędzi do układania realistycznych fryzur i sierści swoich postaci.


Dopracowywanie wyglądu

LookdevX

MAYA
Twórz grafy cieniowania sieci i opracowuj materiały do obiektów USD za pomocą przyjaznego dla grafików systemu dopracowywania wyglądu.


Renderowanie

Procesor graficzny w module Arnold

ARNOLD
Łatwo przełączaj się między renderowaniem za pomocą procesorów CPU i GPU.


Standardowy mechanizm cieniowania powierzchni

ARNOLD

Twórz szeroką gamę materiałów i wyglądów dzięki energooszczędnemu, doskonałemu mechanizmowi cieniowania fizycznego.


Moduły do korekcji obrazów

ARNOLD
Używaj modułów do usuwania szumów Bloom, Light Mixer, Noice i OptiX, które pozwalają sterować efektami oświetlenia i automatycznie oczyszczać obrazy po każdym renderowaniu.


Elastyczny interfejs API umożliwiający rozbudowę

ARNOLD

Integruj moduł Arnold z aplikacjami zewnętrznymi i twórz niestandardowe mechanizmy cieniowania, kamery, filtry światła i sterowniki wyjściowe.


Obsługa uniwersalnych opisów scen (Universal Scene Description, USD)

ARNOLD

Wykorzystaj możliwości USD w scenariuszach produkcyjnych dzięki modułowi Arnold.


Procesy uniwersalnych opisów scen (Universal Scene Description, USD)

Edycja z szybkością błyskawicy 

MAYA

Wczytuj i edytuj rozbudowane zestawy danych w kilka sekund, korzystając z wtyczki USD.


Bezproblemowy import/eksport

3DS MAX, MAYA

Importuj dane USD jako natywne dane programu Maya lub 3ds Max i eksportuj natywne dane programu Maya lub 3ds Max jako dane USD.


Szybkie podglądy

MAYA

Wyświetlaj szybkie podglądy struktur scen USD, korzystając z okna widoku hierarchii.


W pełni konfigurowalne open source

Wtyczki USD do programów Maya, Bifrost i Arnold są dostępne jako projekty open source dla studiów i można je dostosowywać do własnych potrzeb.


Zintegrowane procesy organizacji produkcji

Python 3

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Twórz skrypty i wtyczki w języku Python 3.


Dostosowywanie

3DS MAX, ARNOLD, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX

Dostosowuj wygląd i działanie oprogramowania do swojego procesu organizacji produkcji. 

 


Narzędzia do montażu scen

3DS MAX, MAYA

Łatwiej twórz duże, złożone światy i zarządzaj zasobami produkcyjnymi jako odrębnymi elementami.


Bezpieczeństwo oprogramowania

3DS MAX, MAYA

Używaj narzędzi zabezpieczeń sceny, aby chronić swoje prace przed złośliwymi skryptami, które mogą być zawarte w plikach scen.


Obsługa formatu glTF

3DS MAX

Publikuj zasoby ze sceny oprogramowania 3ds Max jako glTF, aby używać ich w aplikacjach internetowych, sklepach online, grach przeglądarkowych i innych witrynach.


Chcesz wykonać następny krok?