Porównanie programów AutoCAD i Civil 3D

Porównaj funkcje programów do projektowania AutoCAD i Civil 3D, a dowiesz się więcej na temat różnic między nimi.

Obejmuje programy Revit, AutoCAD, Civil 3D i inne.

Ceny

Miesięcznie 1 292 zł 1 772 zł 2 270 zł
Rocznie 8 793 zł 14 170 zł 18 149 zł
Co 3 lata 26 378 zł 42 509 zł 54 446 zł

Przegląd

Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje.

Oprogramowanie do projektowania obiektów inżynierii lądowej ze zintegrowanymi funkcjami zapewniającymi większe możliwości w zakresie rysowania, projektowania oraz tworzenia dokumentacji projektowej.

Zaawansowane narzędzia BIM i CAD zapewniające dostęp do procesów roboczych dla projektantów, inżynierów i wykonawców.

Dokumentacja

Porównywanie odnośników Checkmark Checkmark Checkmark
Inteligentne narzędzia opisu Checkmark Checkmark Checkmark
Wymiarowanie, kreskowanie, chmurki wersji Checkmark Checkmark Checkmark
Weryfikacja plików TrustedDWG™ Checkmark Checkmark Checkmark
Drukowanie wsadowe rysunków Checkmark Checkmark Checkmark
Tworzenie bibliotek bloków wielokrotnego użytku Checkmark Checkmark Checkmark
Wykrywanie i zgodność ze standardami CAD Checkmark Checkmark Checkmark
Śledzenie zmian na rysunkach Checkmark Checkmark Checkmark

Projektowanie architektury

Projektowanie ścian, drzwi i okien Checkmark Checkmark
Rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje Checkmark Checkmark
Tworzenie geometrii z rzutów kondygnacji Checkmark Checkmark
Automatyzacja z wykorzystaniem zestawu narzędzi Architecture Checkmark Checkmark
Ponad 8500 inteligentnych obiektów architektonicznych Checkmark Checkmark
Obsługa standardów warstw AIA w wersji 2 Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, długi format ISYBAU Checkmark Checkmark
Krótki format ISYBAU i STLB Checkmark Checkmark

Projektowanie mechaniczne

Projektowanie części, zespołów i produktów Checkmark Checkmark
Inteligentne palety narzędzi Checkmark Checkmark
Importowanie zewnętrznej geometrii CAD Checkmark Checkmark
Automatyzacja tworzenia zestawień komponentów Checkmark Checkmark
Automatyzacja aktualizacji części Checkmark Checkmark
Przypisywanie wiązań parametrycznych do części Checkmark Checkmark
Materiały obiektów i właściwości masy Checkmark Checkmark
Ponad 700 000 inteligentnych części produkcyjnych Checkmark Checkmark
Zgodność z normami ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN oraz GB Checkmark Checkmark

Zestaw narzędzi Map 3D

Możliwość dodawania topologii GIS Checkmark Checkmark Checkmark
Tworzenie danych CAD i GIS oraz zarządzanie nimi Checkmark Checkmark Checkmark
Łączenie danych GIS z danymi projektowymi Checkmark Checkmark Checkmark
Dostęp do danych przestrzennych z wielu źródeł Checkmark Checkmark Checkmark
Schematy danych elektrycznych — Ameryka Północna / Europa Checkmark Checkmark Checkmark
Raporty instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych Checkmark Checkmark Checkmark
Tworzenie geometrii na podstawie danych geomap Checkmark Checkmark Checkmark
Wstawianie danych geometrycznych Checkmark Checkmark Checkmark

Projektowanie elektryczne

Tworzenie układów paneli i schematów Checkmark Checkmark
Organizowanie w strukturze opartej na projekcie Checkmark Checkmark
Korzystanie ze spójnych norm projektowych Checkmark Checkmark
Sprawdzanie błędów w schematach okablowania Checkmark Checkmark
Ponad 65 000 inteligentnych symboli elektrycznych Checkmark Checkmark
Normy AS, GB, IEC, JIC oraz IEEE Checkmark Checkmark

Instalacje mechaniczne, elektryczne, rurowe

Dokładna dokumentacja MEP Checkmark Checkmark
Tworzenie rysunków MEP Checkmark Checkmark
Biblioteki symboli MEP, HVAC Checkmark Checkmark
Ponad 10 500 inteligentnych obiektów MEP Checkmark Checkmark
Obsługa opisów AIA w wersji 2, BS1192 Checkmark Checkmark
Obsługa norm BS1192 — AUG w wersji 2 Checkmark Checkmark
Wyrównywanie elementów orurowania Checkmark Checkmark
Obliczanie sił działających na części i obiekty Checkmark Checkmark
Raporty materiałowe Checkmark Checkmark

Plant 3D

Tworzenie schematów instalacyjnych, układów zakładów przemysłowych Checkmark Checkmark
Tworzenie rysunków projektowych zakładu i zarządzanie nimi Checkmark Checkmark
Automatyzacja schematów orurowania i oprzyrządowania Checkmark Checkmark
Udostępnianie raportów izometrycznych, ortogonalnych Checkmark Checkmark
Raporty materiałowe Checkmark Checkmark
Ponad 400 inteligentnych obiektów roślinnych Checkmark Checkmark
Szablony wyposażenia, podpór Checkmark Checkmark
Elementy konstrukcyjne zgodne z 40 normami Checkmark Checkmark

Projektowanie infrastruktury kolejowej

Wyrównywanie i projektowanie profili Checkmark Checkmark
Modelowanie korytarzy Checkmark Checkmark
Automatyzacja projektowania Checkmark Checkmark
Projektowanie krawędzi peronu Checkmark Checkmark
Specjalne projekty szynowe Checkmark Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark
Śledzenie lekkich pojazdów szynowych i tramwajów Checkmark

Projektowanie dróg i autostrad

Materiały i ilości Checkmark Checkmark
Projektowanie rond Checkmark Checkmark
Modelowanie korytarzy Checkmark Checkmark
Automatyzacja projektowania Checkmark Checkmark
Projektowanie drenażu Checkmark Checkmark
Projektowanie skrzyżowań Checkmark Checkmark
Modernizacja dróg Checkmark Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark
Analiza toru ruchu Checkmark

Projektowanie terenu

Materiały i ilości Checkmark Checkmark
Projektowanie układów parkingów Checkmark Checkmark
Projektowanie rond Checkmark Checkmark
Szczegółowe projektowanie kanalizacji burzowej i sanitarnej Checkmark Checkmark
Modelowanie korytarzy Checkmark Checkmark
Automatyzacja projektowania Checkmark Checkmark
Narzędzia ciśnieniowe Checkmark Checkmark
Pomiary Checkmark Checkmark
Modelowanie terenu Checkmark Checkmark
Skarpy Checkmark Checkmark
Geotechnical Modeler for Civil 3D Checkmark Checkmark
Analiza toru ruchu Checkmark
Grading Optimization for Civil 3D Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark

Projektowanie mostów

Tworzenie linii trasowania i profili mostów oraz modelowanie przekrojów Checkmark Checkmark
Parametryczne modelowanie mostów Checkmark
Arkusze kalkulacyjne do powtarzających się zadań Checkmark
Analiza strukturalna Checkmark
Obliczenia dźwigarów dla opcji Checkmark
Modele hybrydowe rusztu/elementów końcowych Checkmark
Publikowanie modeli mostów w programie Revit Checkmark
Tworzenie szczegółów zbrojenia i rysunków Checkmark

Projektowanie koncepcyjne

Projektowanie koncepcyjne kanałów burzowych i sanitarnych Checkmark Checkmark
Profilowanie poboczy Checkmark Checkmark
Projektowanie rond Checkmark Checkmark
Palety motywów Checkmark
Widoki przekroju Checkmark
Elementy dróg Checkmark
Projektowanie mostów komponentowych Checkmark

Modelowanie kontekstowe

Istniejące środowisko modelu Checkmark Checkmark Checkmark
Importowanie modeli 3D Checkmark Checkmark Checkmark
Projektowanie korytarzy Checkmark Checkmark
Integracja modeli programu Revit Checkmark

Analiza i symulacja

Ilości materiałów Checkmark Checkmark
Analiza kanalizacji burzowych Checkmark Checkmark
Wyrównanie i optymalizacja profili Checkmark
Analiza linii widzenia Checkmark
Analiza dźwigarów linii mostu Checkmark
Symulacja powodzi Checkmark
Symulacja mobilności Checkmark
Symulacja ruchu Checkmark

Wizualizacja

Animacja (eksport do programu 3ds Max) Checkmark Checkmark
Zjawiska atmosferyczne Checkmark
Tworzenie scenariuszy i animacje Checkmark

Rejestrowanie rzeczywistości

Generowanie terenu z chmur punktów Checkmark Checkmark
Generowanie elementów z chmur punktów Checkmark
Skanowanie do siatki Checkmark
Generowanie chmur punktów Checkmark
Przetwarzanie zdjęć Checkmark

Tworzenie planu produkcji i dokumentacji

Tworzenie arkuszy planu i profili Checkmark Checkmark Checkmark
Obliczenia zestawień ilości i robót ziemnych Checkmark Checkmark
Dokumentacja budowy Checkmark Checkmark

Współpraca i zgodność operacyjna

Importowanie i eksportowanie plików IFC Checkmark Checkmark Checkmark
Skrót do danych korytarza (DREF) Checkmark Checkmark
Importowanie i konwersja plików PDF Checkmark Checkmark Checkmark
Eksportowanie bloków do programu Inventor, BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Integracja skoordynowanych modeli BIM Checkmark Checkmark Checkmark
Importowanie/eksportowanie rysunków do programu BIM 360 w programie Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
Importowanie/eksportowanie z programów Revit, Fusion 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Dołączanie, edycja i wyświetlanie chmur punktów Checkmark Checkmark Checkmark
Connector for ArcGIS Checkmark Checkmark
Współpraca w programie Civil 3D Checkmark Checkmark

Interfejsy API i automatyzacja

Tworzenie niestandardowych poleceń naciśnięć klawiszy Checkmark Checkmark Checkmark
Edycja wielu właściwości obiektu Checkmark Checkmark Checkmark
Programowanie i automatyzacja AutoLISP Checkmark Checkmark Checkmark
Funkcjonalność Visual LISP Checkmark Checkmark Checkmark
Aplikacje Visual Basic Checkmark Checkmark Checkmark
Rejestrowanie powtarzalnych sekwencji naciśnięć klawiszy Checkmark Checkmark Checkmark
Biblioteki obiektów branżowych Checkmark Checkmark Checkmark
Makra Checkmark Checkmark Checkmark

Wymagania systemowe

Procesor
Dwurdzeniowy procesor Intel Core 2 lub odpowiednik AMD; procesor musi obsługiwać SSE 4.1

Minimum: 2,5–2,9 GHz, zalecany: 3+ GHz

Minimum: 2,5–2,9 GHz, zalecany: 3+ GHz

Microsoft Windows
10, 64-bitowy
10, 64-bitowy
10, 64-bitowy
Apple macOS
Linux
Miejsce na dysku twardym
16 GB
16+ GB
16–30+ GB
Pamięć RAM
8–16+ GB
8–16+ GB
8–16+ GB
Karta graficzna wideo
Obsługa DirectX® 10.1 z pamięcią VRAM powyżej 2 GB

Pamięć 1–4+ GB VRAM zgodna z DirectX 12

Pamięć 1–4+ GB VRAM zgodna z DirectX 12

Przeglądarki
Chrome, Firefox
Chrome
Chrome