Porównanie programów AutoCAD i Revit

Porównaj funkcje programów AutoCAD i Revit, a dowiesz się, które oprogramowanie CAD stanowi właściwe rozwiązanie w przypadku Twojego procesu projektowego.

Zalecane porównanie

Obejmuje programy Revit, AutoCAD, Civil 3D i inne.

Pakiet

Ceny

Miesięcznie 1 292 zł 1 858 zł 2 270 zł
Rocznie 10 345 zł 14 840 zł 18 149 zł
Co 3 lata 31 033 zł 44 520 zł 54 446 zł

Przegląd

Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje.

Planuj, projektuj i twórz budynki oraz zarządzaj nimi za pomocą funkcjonalnych narzędzi do modelowania informacji o budynku.

Zaawansowane narzędzia BIM i CAD zapewniające dostęp do procesów roboczych dla projektantów, inżynierów i wykonawców.

Modelowanie architektoniczne

Ściany, stropy, dachy, sufity, słupy Checkmark Checkmark Checkmark
Komponenty: drzwi, okna itp. Checkmark Checkmark Checkmark
Warianty projektowe Checkmark Checkmark Checkmark
Pomieszczenia i powierzchnie Checkmark Checkmark Checkmark
Modelowanie terenu Checkmark Checkmark Checkmark
Schody i rampy Checkmark Checkmark Checkmark
Poręcze Checkmark Checkmark Checkmark
Analizy bryłowe Checkmark Checkmark Checkmark
Rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje
Ograniczone
Pełne
Pełne
Tworzenie geometrii z rzutów kondygnacji Checkmark Checkmark
Ponad 8500 inteligentnych obiektów architektonicznych Checkmark Checkmark
Obsługa standardów warstw AIA w wersji 2 Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, długi format ISYBAU Checkmark Checkmark
Krótki format ISYBAU i STLB Checkmark Checkmark

Modelowanie konstrukcyjne

Ściany konstrukcyjne, płyta stropowa Checkmark Checkmark Checkmark
Ściany fundamentu konstrukcyjnego i izolowane
Ograniczone
Pełne
Pełne
Słupy konstrukcyjne, belki i zastrzały Checkmark Checkmark Checkmark
Słupy pochyłe Checkmark Checkmark
Kratownice Checkmark Checkmark
Połączenia stalowe Checkmark Checkmark
Zbrojenie, modelowanie zbrojenia Checkmark Checkmark

Modelowanie MEP

Systemy kanałów HVAC Checkmark Checkmark Checkmark
Wyposażenie mechaniczne Checkmark Checkmark Checkmark
Orurowanie i instalacje wodno-kanalizacyjne Checkmark Checkmark Checkmark
Części prefabrykowane Checkmark Checkmark Checkmark
Systemy zasilania i oświetlenia Checkmark Checkmark Checkmark
Dokładna dokumentacja MEP Checkmark Checkmark Checkmark
Tworzenie rysunków MEP Checkmark Checkmark Checkmark
Biblioteki symboli MEP, HVAC Checkmark Checkmark Checkmark
Ponad 10 500 inteligentnych obiektów MEP Checkmark Checkmark Checkmark
Obsługa opisów AIA w wersji 2, BS1192 Checkmark Checkmark Checkmark
Obsługa norm BS1192 — AUG w wersji 2 Checkmark Checkmark Checkmark
Wyrównywanie elementów orurowania Checkmark Checkmark Checkmark
Obliczanie sił działających na części i obiekty Checkmark Checkmark Checkmark
Raporty materiałowe Checkmark Checkmark Checkmark

Modelowanie konstrukcji

Części Checkmark Checkmark Checkmark
Zespoły Checkmark Checkmark Checkmark
Etapy Checkmark Checkmark
Zmiany Checkmark Checkmark Checkmark

Zaawansowane modelowanie

Tworzenie grup dla powtarzających się elementów Checkmark Checkmark Checkmark
Środowisko edytora rodzin Checkmark Checkmark
Wysyłanie zawartości programu Revit do programu FormIt Pro Checkmark Checkmark
Modelowanie lokalne Checkmark Checkmark Checkmark
Stropy i dachy z edycją kształtu Checkmark Checkmark Checkmark
Parametry globalne Checkmark Checkmark Checkmark
Bryły koncepcyjne, komponenty adaptacyjne Checkmark Checkmark Checkmark

Zestaw narzędzi Map 3D

Możliwość dodawania topologii GIS Checkmark Checkmark
Tworzenie danych CAD i GIS oraz zarządzanie nimi Checkmark Checkmark
Łączenie danych GIS z danymi projektowymi Checkmark Checkmark
Dostęp do danych przestrzennych z wielu źródeł Checkmark Checkmark
Schematy danych elektrycznych — Ameryka Północna / Europa Checkmark Checkmark
Raporty instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych Checkmark Checkmark
Tworzenie geometrii na podstawie danych geomap Checkmark Checkmark
Wstawianie danych geometrycznych Checkmark Checkmark

Projektowanie elektryczne

Tworzenie układów paneli i schematów Checkmark Checkmark Checkmark
Organizowanie w strukturze opartej na projekcie Checkmark Checkmark Checkmark
Korzystanie ze spójnych norm projektowych Checkmark Checkmark Checkmark
Sprawdzanie błędów w schematach okablowania Checkmark Checkmark Checkmark
Inteligentne symbole elektryczne Checkmark Checkmark Checkmark
Normy AS, GB, IEC, JIC oraz IEEE Checkmark Checkmark

Projektowanie mechaniczne

Projektowanie części, zespołów i produktów Checkmark Checkmark
Inteligentne palety narzędzi Checkmark Checkmark
Importowanie zewnętrznej geometrii CAD Checkmark Checkmark
Automatyzacja tworzenia zestawień komponentów Checkmark Checkmark
Automatyzacja aktualizacji części Checkmark Checkmark
Przypisywanie wiązań parametrycznych do części Checkmark Checkmark
Materiały obiektów i właściwości masy Checkmark Checkmark
Ponad 700 000 inteligentnych części produkcyjnych Checkmark Checkmark
Zgodność z normami ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN oraz GB Checkmark Checkmark

Współpraca

Sprawdzanie kolizji, kopiowanie/monitorowanie Checkmark Checkmark Checkmark
Widok udostępniony Checkmark Checkmark Checkmark
Eksportowanie bloków do programu Inventor, BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Importowanie/eksportowanie rysunków do programu BIM 360 w programie Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
Importowanie/eksportowanie z programów Revit, Fusion 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Dołączanie, edycja i wyświetlanie chmur punktów Checkmark Checkmark Checkmark
Modele w chmurze do programu Revit Checkmark Checkmark
Współdzielenie pracy (środowisko wielu użytkowników) Checkmark Checkmark
Udostępnianie współrzędnych między projektami Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
Integracja skoordynowanych modeli BIM Checkmark Checkmark
Importowanie i konwersja plików PDF Checkmark Checkmark

Symulacja i analiza

Analiza powierzchni Checkmark Checkmark
Analiza tras Checkmark Checkmark
Analiza obciążeń elektrycznych Checkmark Checkmark
Analiza systemów instalacji Checkmark Checkmark
Optymalizacja energetyczna dla programu Revit Checkmark Checkmark
Analiza oświetlenia z renderingiem Autodesk Checkmark Checkmark
Analiza oświetlenia słonecznego Checkmark Checkmark
Analizy słońca i cieni Checkmark Checkmark
Model analityczny konstrukcji Checkmark Checkmark
Analiza wyników analizy strukturalnej Checkmark Checkmark
Analiza strukturalna Checkmark Checkmark

Prezentacja i wizualizacja

Udoskonalone wygładzanie 2D i wyświetlanie linii Checkmark Checkmark Checkmark
Konwersja do obiektów DWG Checkmark Checkmark Checkmark
Przypisywanie obiektów do warstw z wykorzystaniem kolorów Checkmark Checkmark Checkmark
Wysokiej jakości obroty/przesunięcia grafiki 3D Checkmark Checkmark Checkmark
Realistyczne, koncepcyjne widoki geometryczne 3D Checkmark Checkmark Checkmark
Tworzenie profesjonalnych renderingów Checkmark Checkmark Checkmark
Tworzenie i detalowanie koncepcji Checkmark Checkmark Checkmark
Zgodność z drukowaniem 3D Checkmark Checkmark Checkmark
Linie szkicu Checkmark Checkmark
Cienie i cienie otoczenia Checkmark Checkmark
Architektoniczne obrazowanie głębi Checkmark Checkmark
Przesunięte elementy Checkmark Checkmark
Style widoków realistycznych Checkmark Checkmark
Prostokątne/perspektywiczne, przejścia Checkmark Checkmark
Wygładzanie linii z wykorzystaniem antyaliasingu Checkmark Checkmark
Odrzucanie niewidocznych obiektów Checkmark Checkmark
Renderowanie w chmurze Checkmark Checkmark
Fotorealistyczne materiały Checkmark Checkmark
Renderowanie w produkcie Checkmark Checkmark
Graffiti Checkmark Checkmark
Edycja skanów z wykorzystaniem narzędzi rastrowych i wektorowych Checkmark Checkmark

Plant 3D

Tworzenie schematów instalacyjnych, układów zakładów przemysłowych Checkmark Checkmark Checkmark
Raporty materiałowe Checkmark Checkmark Checkmark
Elementy konstrukcyjne zgodne z 40 normami Checkmark Checkmark Checkmark
Tworzenie rysunków projektowych zakładu i zarządzanie nimi Checkmark Checkmark
Automatyzacja schematów orurowania i oprzyrządowania Checkmark Checkmark
Udostępnianie raportów izometrycznych, ortogonalnych Checkmark Checkmark
Ponad 400 inteligentnych obiektów roślinnych Checkmark Checkmark
Szablony wyposażenia, podpór Checkmark Checkmark

Chmura i mobilność

Zdalny dostęp, wyświetlanie lub edycja Checkmark Checkmark Checkmark
Publikowanie, udostępnianie i współpraca online Checkmark Checkmark Checkmark
Współpraca z popularnymi usługami w chmurze Checkmark Checkmark Checkmark
Spójne środowisko pracy Checkmark Checkmark Checkmark
Opisywanie plików dwg w trybie samolotowym Checkmark Checkmark
Aplikacja mobilna AutoCAD Checkmark Checkmark
Aplikacja internetowa AutoCAD Checkmark Checkmark

Wsparcie i stabilność

Automatyzacja aktualizacji i powiadomień Checkmark Checkmark Checkmark
Zawiera dodatki Service Pack i aktualizacje Checkmark Checkmark Checkmark
Certyfikowane wsparcie techniczne dotyczące sprzętu Checkmark Checkmark Checkmark
Dostępne dedykowane wsparcie telefoniczne Checkmark Checkmark Checkmark
Rozbudowana społeczność użytkowników Checkmark Checkmark Checkmark
Podręczniki, samouczki i centrum szkoleniowe Checkmark Checkmark Checkmark
Dostęp do wersji z poprzednich lat Checkmark Checkmark Checkmark
Możliwość dostosowania instalacji w firmie Checkmark Checkmark
Wdrożenie sieciowe Checkmark Checkmark

Interfejs użytkownika

Możliwość dostosowania menu i interfejsów wstążki Checkmark Checkmark Checkmark
Kontekstowe wstążki Checkmark Checkmark Checkmark
Identyfikacja, wstawianie bloków z biblioteki Checkmark Checkmark Checkmark
Edycja, drukowanie logicznych zestawów rysunków Checkmark Checkmark Checkmark
Importowanie, edycja i tworzenie bloków CAD Checkmark Checkmark Checkmark
Szybki dostęp do najnowszych lub ulubionych bloków Checkmark Checkmark Checkmark
Możliwość załadowania przeglądarki rodziny Autodesk Checkmark Checkmark
Dostosowane środowisko pracy Checkmark Checkmark

Dokumentacja

Inteligentne narzędzia opisu Checkmark Checkmark Checkmark
Wymiarowanie, kreskowanie, chmurki wersji Checkmark Checkmark Checkmark
Drukowanie wsadowe rysunków Checkmark Checkmark Checkmark
Linie szczegółu 2D, komponenty szczegółu 2D Checkmark Checkmark
Śledzenie wersji Checkmark Checkmark
Wymiarowanie, oznaczanie, opisywanie, tekst Checkmark Checkmark
Etapy Checkmark Checkmark
Zestawienia, przedmiary materiałów Checkmark Checkmark
Obrazy kształtu zbrojenia Checkmark Checkmark
Zagnieżdżone zestawienie Checkmark Checkmark
Zestawienia paneli Checkmark Checkmark
Raporty z utraty ciśnienia w kanałach i rurach Checkmark Checkmark
Filtry widoków Checkmark Checkmark
Graficzne zestawienia słupów Checkmark Checkmark
Porównywanie odnośników Checkmark Checkmark
Weryfikacja plików TrustedDWG™ Checkmark Checkmark
Tworzenie bibliotek bloków wielokrotnego użytku Checkmark Checkmark
Wykrywanie i zgodność ze standardami CAD Checkmark Checkmark
Śledzenie zmian na rysunkach Checkmark Checkmark

Zgodność operacyjna

Format pliku DWG, DXF Checkmark Checkmark Checkmark
Obrazy (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
Importowanie i eksportowanie plików PDF Checkmark Checkmark Checkmark
Animacje i obrazy, FBX, NWC Checkmark Checkmark
Raporty pomieszczeń/powierzchni, zestawienia Checkmark Checkmark
Połączone pliki Rhino 3DM i FormIt AXM Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, znacznik DWF Checkmark Checkmark
Chmury punktów Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodzin Checkmark Checkmark

Zarządzanie danymi

Elementy oznaczenia i zestawienia w połączonych plikach Checkmark Checkmark Checkmark
Kopiowanie/wklejanie elementów z połączenia Checkmark Checkmark Checkmark
Dostosowanie widoczności połączonych modeli Checkmark Checkmark Checkmark
Otwieranie i edycja wszystkich typów plików programu Revit Checkmark Checkmark
Łączenie plików programu Revit Checkmark Checkmark
Praca z danymi w formatach zewnętrznych Checkmark Checkmark

Interfejsy API i automatyzacja

Tworzenie niestandardowych poleceń naciśnięć klawiszy Checkmark Checkmark Checkmark
Edycja wielu właściwości obiektu Checkmark Checkmark Checkmark
Rejestrowanie powtarzalnych sekwencji naciśnięć klawiszy Checkmark Checkmark Checkmark
Biblioteki obiektów branżowych Checkmark Checkmark Checkmark
Dostęp do Autodesk App Store Checkmark Checkmark Checkmark
Niezależne rozszerzenia API Checkmark Checkmark Checkmark
Makra Checkmark Checkmark Checkmark
Projektowanie generatywne w programie Revit Checkmark Checkmark
Zestaw programisty (SDK) Checkmark Checkmark
Dodatek Dynamo dla programu Revit Checkmark Checkmark
Eksportowanie bloków do programu Inventor, BIM 360 Checkmark Checkmark
Integracja skoordynowanych modeli BIM Checkmark Checkmark
Importowanie/eksportowanie rysunków do programu BIM 360 w programie Inventor Checkmark Checkmark
Importowanie/eksportowanie z programów Revit, Fusion 360 Checkmark Checkmark
Dołączanie, edycja i wyświetlanie chmur punktów Checkmark Checkmark
Programowanie i automatyzacja AutoLISP Checkmark Checkmark
Funkcjonalność Visual LISP Checkmark Checkmark
Aplikacje Visual Basic Checkmark Checkmark

Wymagania systemowe

Procesor
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64-bitowy
10, 64-bitowy
10, 64-bitowy
Apple macOS
Big Sur 11, wymagany system Windows dla wszystkich zestawów narzędzi AutoCAD
Duży Sur v11, wymagany system Windows
Duży Sur v11, wymagany system Windows
Wirtualizacja
VMware lub Parallels
VMware lub Parallels
Linux
Miejsce na dysku twardym
9–16 GB
30 GB
30 GB
Pamięć RAM
8–16 GB
8–32 GB
8–32 GB
Karta graficzna wideo
Obsługa DirectX 11
Obsługa technologii DirectX 11, Shader Model 5, min. 4 GB pamięci wideo
Obsługa technologii DirectX 11, Shader Model 5, min. 4 GB pamięci wideo
Przeglądarki
Chrome
Chrome
Chrome