Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj produkty

Porównanie oprogramowania Inventor i Inventor LT

Oprogramowanie Inventor LT umożliwia ekonomiczne włączenie projektowania 3D elementów mechanicznych do procesów 2D. Wybierz oprogramowanie Inventor, aby zyskać więcej możliwości sprawdzania formy, dopasowania i działania projektowanych zespołów.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Produktu domyślnego nie można usunąć z porównania.

Przed usunięciem zaznaczenia tego produktu wybierz inną pozycję do porównania.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

Krótki opis

  • Profesjonalne oprogramowanie CAD 3D
  • Łatwe w obsłudze oprogramowanie CAD 3D
  • Dla projektantów rozwiązań mechanicznych
  • Przejdź od kreślenia 2D do modelowania części 3D
  • Zaawansowane, ekonomiczne oprogramowanie CAD do projektowania elementów mechanicznych 3D
  • Dla projektantów rozwiązań mechanicznych

Płać na bieżąco za najnowszą wersję oprogramowania przy niższych kosztach początkowych, indywidualne wsparcie przez Internet, dostęp do poprzednich wersji oprogramowania, oraz do wybranych usług w chmurze i usług dotyczących oprogramowania. Dowiedz się więcej

Miesięczna    

Roczna    

Wieloletnia (3 lata)    

(Uwzględnia szacunkową wartość podatku VAT)

(Uwzględnia szacunkową wartość podatku VAT)

Optymalizacja topologii

Łatwe projektowanie 3D elementów mechanicznych

Modelowanie 3D części

Modelowanie swobodne

Edycja bezpośrednia

Wizualizacja projektu w czasie rzeczywistym

Projektowanie zespołów

Projektowanie konstrukcji blachowych

Automatyzacja/projektowanie w oparciu o reguły

Biblioteka części w katalogu/zakupionych/znormalizowanych

Projektowanie ram i konstrukcji spawanych

Projektowanie części z tworzyw sztucznych

Analiza modalna

Liniowa analiza statyczna naprężeń i ugięć

Analiza pochylenia

Narzędzia związane z chmurami punktów

Wybór materiału wg wpływu na środowisko/kosztu

Kolizja zespołu i wykrywanie kolizji

Sprawdzanie możliwości produkcji

Weryfikacja/oznaczanie plików DWG™, DWF™ i PDF

Udostępnianie projektów 3D na urządzeniach przenośnych i w trybie online

Wymiana danych BIM

Własne translatory

Utrzymuj skojarzenia z nienatywnymi modelami CAD

Definicja oparta na modelu

Profesjonalne narzędzia do kreślenia i tworzenia dokumentacji

Technologia TrustedDWG™

Automatyczne tworzenie widoku rysunku

Obsługa standardów międzynarodowych

Generowanie zestawień komponentów

Zarządzanie danymi z produktu

Konfigurowalne zabezpieczenia danych

Wielu użytkowników/projektowanie współbieżne

Łatwe administrowanie

Automatyczna organizacja projektu