Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj produkty

Maya i Maya LT

Poznaj różnice między oprogramowaniem Maya a Maya LT.

Porównaj produkty

Domyślnego produktu nie można usunąć z porównania.

Przed usunięciem zaznaczenia tego produktu wybierz inną pozycję do porównania.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

Kompleksowe oprogramowanie do modelowania, renderowania, tworzenia symulacji i animacji 3D

Oprogramowanie do ekonomicznego tworzenia gier wideo dla niezależnych producentów.

Bezpłatna wersja testowa (angielski)
Subskrypcja (angielski)

Krótki opis

  • Realizuj swoją wizję modelowania, animacji, oświetlenia i VFX za pomocą wszechstronnego oprogramowania 3D.
  • Profesjonalne narzędzie 3D w cenie dopasowanej do budżetu niezależnych twórców gier.

Płać za czas dostępu do najnowszych wersji oprogramowania Maya, obniżając w ten sposób koszty początkowe oraz zyskując indywidualne wsparcie przez Internet i możliwość korzystania z poprzednich wersji. Dowiedz się więcej.

Miesięczna    

Roczna    

Wieloletnia (2 lata)    

Wieloletnia (3 lata)    

(Uwzględnia szacunkową wartość podatku VAT)

Zestaw narzędzi do rzeźbienia

Proces tworzenia kształtów

Przyspieszony proces modelowania NEX

Narzędzie do redukcji wieloboków

Pętle krawędzi i pierścieni

Obsługa OpenSubdiv

Oparte na topologii narzędzia symetrii

Narzędzie Quad draw

Narzędzie Multicut

Wybór farby

Efekty Maya Paint Effects

Zaawansowane procesy projektowe UV

Integracja z Unfold 3D

Obsługa wielu zestawów UV

Zestawy UV dla wystąpień

Narzędzie malowania tekstur 3D

Biblioteka tekstur proceduralnych Substance

Tekstury proceduralne 2D i 3D

Obsługa plików PSD

Mapy transferów

Nanoszenie tekstur Turtle

Edytor czasowy

Zaktualizowany edytor wykresów

Edytor planów animacji

System animacji całego ciała HumanIK

Szybka siatka

Równoległe szacowanie siatek

Nieograniczone warstwy animacji

2 warstwy animacji

Narzędzie klatek kluczowych sterowanych zbiorami

Edytowalne tory ruchu

Zapisywanie i ładowanie plików animacji ATOM

Wiązania punktowe

Wiązania skierowane

Wiązania zorientowane

Wiązania nadrzędne

Wiązania wektorów słupkowych

Wiązania skali

Wiązania geometryczne

Wiązania normalne

Wiązania styczne

Zestaw narzędzi do tworzenia ruchomych grafik    

3D Type

Ulepszony proces projektowania grafik wektorowych

Funkcja zniekształcająca Delta Mush

Nieliniowa funkcja zniekształcająca

Funkcja zniekształcająca Kratowanie

Kształt stopienia profili odkształceń

Funkcja zniekształcająca Punkt na łuku

Funkcja zniekształcająca Tekstura

Funkcja zniekształcająca Folia termokurczliwa

Tworzenie pokryć w oparciu o woksele geodezyjne

Tworzenie pokryć w oparciu o mapę termiczną

Malowanie wag pokrycia

Narzędzie Geometria zastępcza

System odkształcania mięśni Maya

Funkcja zniekształcająca Marszczenie

Funkcja zniekształcająca Zawijanie

Funkcja zniekształcająca Rzeźbienie

Funkcja zniekształcająca Miękka modyfikacja

Funkcja zniekształcająca skupiska

Funkcja zniekształcająca Wstrząsanie

Funkcja zniekształcająca Drut

Narzędzia do tworzenia układu wielu kamer i zarządzania nimi

Edycja klipów listy odtwarzania sekwencera

Funkcja Grease Pencil

Moduł renderujący Arnold

Ustawienia renderowania

Wektorowy moduł renderujący

Okno sprzętowego modułu renderującego

Interaktywny fotorealistyczny moduł renderujący (IPR)

Toon Shader

Możliwość nadpisywania zewnętrznych modułów renderowania rzutni

Narzędzia Hypershade i Visor

ShaderFX

Zarządzanie kolorami

Obsługa Microsoft DirectX 11

Efekty cieniowania w czasie rzeczywistym DX11

Obsługa HLSL i CgFX

Platforma efektów proceduralnych Bifrost

Generator dowolnych siatek elementarnych XGen

Maya Fluid Effects

Maya Fur

Maya nHair

Maya nParticles

Maya nCloth

Dynamika brył sztywnych i elastycznych

Moduł Bullet Physics

Obsługa skryptów w języku MEL

Obsługa skryptów w języku Python

Tworzenie niestandardowych wtyczek za pomocą SDK

Tworzenie niestandardowych obiektów Maya

Dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych narzędzi

Obsługa Microsoft .NET API

Obsługa wtyczek i narzędzi innych firm

Tworzenie obiektów niestandardowych i wtyczek za pomocą interfejsu Maya C++ API

Tworzenie niestandardowych narzędzi interfejsów użytkownika w środowisku programistycznym Qt

Interfejs API rzutni Viewport 2.0

Łączność z silnikiem Stingray

Funkcja eksportu Send to Unity

Funkcja eksportu Send to Unreal

Funkcja eksportu Send to Mudbox

Narzędzie eksportu do gier

Integracja z chmurą

Edytor węzłów

Odniesienia do plików

Obsługa formatu Alembic

Narzędzia zespołu sceny

Automatyczne śledzenie kamery 3D

Interfejs użytkownika edytora ścieżek plików

Microsoft Windows

Mac OS X

Linux