Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj produkty

Porównanie programów Revit LT i Revit

Dowiedz się więcej na temat różnic między programami Revit LT i Revit.

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie któregoś z produktów przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

Przyspiesz cykl projektowania i zmniejsz liczbę koniecznych poprawek korzystając z inteligentnego modelu 3D

Twórz projekty CAD i ich rysunki, przesyłając procesy robocze wykonywane na komputerze do urządzeń mobilnych

Krótki opis

  • Bardziej opłacalne i zoptymalizowane oprogramowanie BIM
  • Dla architektów i projektantów
  • Stworzony specjalnie do modelowania informacji o budynku (BIM)
  • Do projektów architektonicznych, MEP, inżynieryjnych i budowlanych.
  • Rozszerzone funkcje chmurowe do renderowania i analizy.

Wykup czasową subskrypcję najnowszej wersji oprogramowania, zyskując niższe koszty początkowe, indywidualne wsparcie przez Internet, dostęp do poprzednich wersji oraz do wybranych usług chmurowych i usług dotyczących oprogramowania. Dowiedz się więcej.

Roczna    

Miesięczna    

Instalacja autonomiczna

Wdrożenie sieciowe

Ściany, ściany osłonowe, stropy, dachy, sufity i słupy

Wczytywalne komponenty pogrupowane w rodziny (drzwi, okna itp.)

Warianty projektowe

Pomieszczenia i powierzchnie

Modelowanie terenu

Schody i rampy

Poręcze

Części

Zespoły

Ściany konstrukcyjne, płyta stropowa

Ściany fundamentu konstrukcyjnego i izolowane

Słupy konstrukcyjne, belki i stężenia

Słupy pochyłe

Kratownice

Advanced Steel Connections for Revit*

Zbrojenie, modelowanie zbrojenia

Systemy kanałów HVAC

Wyposażenie mechaniczne

Orurowanie i instalacje wodno-kanalizacyjne

Części prefabrykowane

Systemy zasilania i oświetlenia

Tworzenie grup dla powtarzających się elementów

Środowisko edytora rodzin

Modelowanie lokalne (tylko ściany w programie Revit LT)    

Stropy i dachy z edycją kształtu

Parametry globalne

Bryły koncepcyjne, komponenty adaptacyjne

Linie szkicu

Cienie i cienie otoczenia

Architektoniczne obrazowanie głębi

Przesunięte elementy

Style widoków realistycznych

Widoki prostokątne i perspektywiczne, animacje przejścia

Wygładzanie linii przy użyciu antyaliasingu

Odrzucanie niewidocznych obiektów

Renderowanie w chmurze

Fotorealistyczne materiały

Renderowanie w produkcie

Graffiti

Śledzenie promieni (renderowanie w obszarze rysunku)

Analiza powierzchni

Model analityczny

Obciążenia konstrukcyjne i warunki obwiedni

Obciążenia ogrzewania i chłodzenia

Analizy bryłowe

Analizy oświetlenia naturalnego    

Linie szczegółu 2D, komponenty szczegółu 2D

Śledzenie wersji

Wymiarowanie, oznaczanie, opis i tekst

Etapy

Zestawienia, przedmiary materiałów

Zagnieżdżone zestawienie

Zestawienie rozdzielnicy, raporty z utraty ciśnienia dla kanałów i rur

Filtry widoków

Graficzne zestawienia słupów

Sprawdzanie kolizji, kopiowanie/monitorowanie

Współdzielenie pracy (środowisko wielu użytkowników)

Udostępnianie współrzędnych między projektami

Revit Server

Otwieranie i edytowanie wszystkich typów plików Revit (RVT, RFA, RTE utworzone w Revit lub Revit LT)

Łączenie plików z innych aplikacji Revit

Elementy oznaczenia i zestawienia w łączeniu plików

Skopiuj/wklej elementy z połączenia

Dostosowanie widoczności połączonych modeli

Formaty plików DWG™, DXF, technologia TrustedDWG

Obrazy (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)

IFC

DGN, SketchUp, znacznik DWF

Chmury punktów

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Animacje i obrazy, FBX, NWC    

Raporty pomieszczeń/powierzchni, Zestawienia

Analizy oświetlenia naturalnego    

IFC

SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodzin

Interfejs programowania aplikacji (API) SDK

Niezależne rozszerzenia API

Makra

Dodatek Dynamo dla programu Revit