STRASBURG

W jaki sposób eurometropolii strasburskiej stopniowo udaje się przejść na narzędzia BIM

PRZYSZŁOŚĆ TWORZENIA

Share this story

 

Uznanie autorstwa do opcjonalnego obrazu banera

Digitalizacja i planowanie urbanistyczne

Na eurometropolię strasburską składają się 33 gminy miejskie zajmujące obszar 340 km². Służby Geoinformatyki i Wiedzy Terytorialnej opracowują standaryzowaną bazę danych geograficznych o wysokim poziomie dokładności, która ponadto musi być bezpośrednio dostępna dla gmin.

“Istnieje coraz większa potrzeba zgłębienia wiedzy o ukształtowaniu środowiska naturalnego i budowlanego miasta wśród służb administracyjnych, np. wydziałów dróg, kanalizacji i ochrony środowiska, ale również wydziałów spraw obywatelskich i klimatu. Konieczne staje się wykorzystanie potencjału najnowszych technologii podczas realizacji projektów.”

Philippe Slisse, Kierownik projektu GIS 3D, Strasburg i eurometropolia strasburska

Luftfilterung für eine Industrieanlage. Bild mit freundlicher Genehmigung von GARANT-Filter.

Damit alle freier atmen können

Służby te mają charakter wielosektorowy w celu ułatwienia badań wykonalności oraz projektowania 3D na potrzeby rewitalizacji obszarów miejskich, zapewnienia decydentom podstawowych informacji oraz uproszczenia dyskusji podczas publicznych spotkań z obywatelami.

W tym celu władze administracyjne miasta i eurometropolia strasburska postanowiły o użyciu narzędzi BIM (modelowania informacji o budynku), w tym InfraWorks i Revit.

„Dzięki InfraWorks odkryłem skuteczne narzędzie, które jest całkiem łatwe w obsłudze i pomogło mi w spełnieniu wymagań służb administracyjnych w sposób odpowiednio dopasowany do etapów projektowania” — stwierdza Philippe Slisse.

Co osiągnięto? „Obecnie dysponujemy dokładnym odwzorowaniem ukształtowania środowiska fizycznego na naszym terenie z dokładnością do 5 cm, co zapewnia wszystkim służbom administracyjnym dostęp do danych rzeczywistych warunków potrzebnych w ramach realizowanych projektów i zarządzania obiektami” — wyjaśnia Philippe Slisse.

Luftfilterung für eine Industrieanlage. Bild mit freundlicher Genehmigung von GARANT-Filter.

Potencjał 3D

W 2014 r. utworzono dział projektów GIS 3D w celu ułatwienia wykorzystania technologii 3D w projektach urbanistycznych dla miasta i publicznego udostępnienia danych.

Jego pierwszym zadaniem było przekształcenie repozytoriów 2D w 3D. Zadanie to było możliwe dzięki wygenerowaniu danych w postaci wykresu punktowego, modelu teksturowanego 3D (PhotoMesh) i cyfrowego modelu semantycznego 3D.

„Zbieranie danych z zastosowaniem technologii lotniczej LIDAR pozwoliło nam na wygenerowanie wykresu punktowego o gęstości 20 punktów/m² i dokładności powyżej 10 cm, odznaczającego się bogactwem szczegółów. Obecnie nasza baza danych rzeczywistych warunków została wzbogacona o technologię 3D, a kolejne uaktualnienia mają postać wyłącznie 3D, co było niemożliwe dwa lata temu” — zaznacza Philippe Slisse.

Dział projektów GIS 3D „obecnie wspiera użytkowników administracji w zakresie bezpośrednich, konkretnych zastosowań danych BIM, między innymi podczas realizacji projektów rewitalizacji dzielnic w ramach programu odnowy terenów miejskich”.

Cel, który Służby Geoinformatyki i dział GIS 3D osiągają dzięki dogłębnemu poznaniu narzędzi Autodesk.

„Na początku rozpoczęliśmy pracę w programie 3ds Max. Koncentrowaliśmy się w większości na generowaniu obrazów renderowanych lub wizualizacji” — stwierdza Philippe Slisse.

„Potem po odkryciu programu InfraWorks i jego możliwości mogliśmy bardziej zaangażować się w prace na wcześniejszych etapach i pomagać w projektowaniu od początku przedsięwzięcia”.

Luftfilterung für eine Industrieanlage. Bild mit freundlicher Genehmigung von GARANT-Filter.

Generowanie dokumentów wspomagających podejmowanie decyzji

Eurometropolia przyjęła w zakresie budowy i konsultacji odpowiednią metodę postępowania, w ramach której gminy mają nadawać obywatelom szersze uprawnienia i stymulować ich większe zaangażowanie w realizowanych projektach.

Pakt na rzecz demokracji w Strasburgu podpisany i przyjęty w 2018 r. przez radę miejską gwarantuje obywatelom prawa do informacji, konsultacji, współpracy i współuczestnictwa w tworzeniu projektów. W tym kontekście administracja lokalna jest zobowiązana wdrożyć złożoną z danych geograficznych platformę cyfrową umożliwiającą udział obywateli.

Służby Geoinformatyki zdały się zatem na zespoły administracji, które dzięki integracji oprogramowania InfraWorks i BIM ułatwiły wszystkim współpracownikom zrozumienie, w jaki sposób można połączyć niektóre przedsięwzięcia na podległym im terenie.

Wizualizacja projektów w zakresie planowania urbanistycznego pozwala nam analizować i badać różne warianty każdego projektu, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania. Proces ten nigdy wcześniej nie był realizowany tak szybko.

Ponadto InfraWorks zapewnia wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie nieprzerwany dostęp do wspólnej bazy danych 3D, które są łatwe w interpretacji. Znacząco przyspiesza prowadzenie projektów planowania urbanistycznego oraz pozwala na ograniczenie cykli opiniowania i poprawę jakości. Służby administracyjne mogą również dodawać informacje dotyczące ich projektów do bazy danych bez korzystania z zewnętrznej pomocy, więc aktualizacja danych odbywa się w czasie rzeczywistym.

Dane 3D są pulicznie udostępniane online oraz za pośrednictwem platformy otwartych danych (data.strasbourg.eu) miasta Strasburg i eurometropolii strasburskiej.

Planowanie urbanistyczne w przyszłości: bardziej świadome, realizowane wspólnie i efektywnie

Narzędzia BIM Autodesk wymuszają przejście na modelowanie geograficzne 3D, dzięki czemu użytkownicy odnoszą liczne korzyści.

“Obecnie korzystam ze skryptów do automatyzacji i opcji procesów dostępnych w programie InfraWorks. Nie muszę więc wykonywać prac ręcznie, co pozwala mi skoncentrować się na czynnościach wnoszących realną wartość w działania zespołów.”

Philippe Slisse, Kierownik projektu GIS 3D, Strasburg i eurometropolia strasburska

Luftfilterung für eine Industrieanlage. Bild mit freundlicher Genehmigung von GARANT-Filter.

Damit alle freier atmen können

Philippe Slisse uważa, że wykorzystanie skryptów do automatyzacji zapewnia mu znaczną oszczędność czasu w porównaniu z wcześniejszym sposobem pracy.

„Obecnie na wygenerowanie obrazu 3D dowolnego obiektu z naszego terenu wystarczy zamiast dwóch dni pół dnia” — dodaje z zadowoleniem.

To niejedyna korzyść: po wprowadzeniu oprogramowania InfraWorks przez zespół GIS 3D zalety oprogramowania w zakresie kontroli, wizualizacji i komunikacji stale zauważali w swoich projektach specjaliści ds. geoinformatyki, inżynierowie i pracownicy wydziałów technicznych eurometropolii, nawet jeśli nie byli bezpośrednio połączeni z oprogramowaniem BIM lub 3D.

Ponadto przejście na technologię 3D przynosi korzyści również prywatnym firmom projektowym.

„Począwszy od badania wykonalności, wydział inżyniersko-konstrukcyjny opracowuje wszystkie projekty w 3D za pomocą oprogramowania AutoCAD i InfraWorks. Architekci i prywatni projektanci również korzystają z informacji 3D o naszym terenie, które są dostępne na platformie otwartych danych i mogą zostać zintegrowane z oprogramowaniem BIM, takim jak Revit. Oprócz oszczędności czasu oszczędza się także pieniądze, gdyż zamiast samodzielnego wykonywania pomiarów topograficznych można skorzystać z danych 3D opracowanych przez eurometropolię. Mamy nadzieję, że na zakończenie projektu otrzymamy w zamian wszystkie modele 3D, abyśmy mogli uaktualnić nasze dane referencyjne”.

Zdaniem Philippe'a Slisse'a jesteśmy świadkami istotnej przemiany zachodzącej w społeczności:

“Oprogramowanie 3D i BIM ma przeobrazić sposób myślenia o projektowaniu i zarządzaniu projektami. To od nas zależy, czy przyspieszymy przechodzenie na rozwiązania 3D i pomożemy służbom administracyjnym w nabywaniu umiejętności o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości geoinformatyki, obywateli i naszego regionu.”

Philippe Slisse, Kierownik projektu GIS 3D, Strasburg i eurometropolia strasburska