HDR

Projekt i procesy wykorzystujące BIM poprawiają precyzję i współpracę nad projektem małej kolei automatycznej na lotnisku w Los Angeles

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE U KLIENTA

Share:

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

HDR realizuje projekt małej kolei automatycznej na jednym z największych lotnisk w Stanach Zjednoczonych, korzystając z uproszczonego procesu 3D i interdyscyplinarnego modelu sfederowanego, który łączy procesy budowlane i architektoniczne

Prace budowlane na dużych lotniskach są zawsze skomplikowane, a jeszcze bardziej, jeśli chodzi o międzynarodowe lotnisko w Los Angeles (LAX) — drugie największe pod względem obsługiwanego ruchu lotnisko w Stanach Zjednoczonych i trzecie na świecie.

W obliczu rosnącej liczby pasażerów z całego świata organ zarządzający lotniskiem LAX, Los Angeles World Airports (LAWA), ogłosił w 2017 roku przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego systemu małej kolei automatycznej (MAK).

Nowa kolej, która ma przewozić do 87 milionów pasażerów rocznie, obejmuje ponad 3,5 km przebiegających nad powierzchnią gruntu szyn, które łączą pięć stacji i umożliwiają przejazd między skonsolidowaną wypożyczalnią samochodów a centralnym terminalem lotniska. Po uruchomieniu w 2023 r. będzie także dowozić pasażerów do przystanków autobusów lokalnych i lekkiej kolei miejskiej.

Przedsięwzięcie to o wartości 2 mld USD jest jednym z największych aktywnych projektów budowlanych prowadzonych na lotniskach w Stanach Zjednoczonych.

Rygorystyczne normy techniczne i kryteria projektu

Świadcząca usługi inżynieryjne, architektoniczne, środowiskowe i budowlane firma HDR przewodzi zespołowi 37 partnerskich firm projektowych z pięciu różnych stref czasowych o zróżnicowanych specjalizacjach, które pracują nad realizacją kolei zleconą przez LAWA.

Rygorystyczne normy techniczne i kryteria projektu narzucone przez LAWA wymagają płynnej koordynacji wszystkich zespołów. „Poproszono nas o sporządzenie dla wszystkich segmentów projektu MAK modeli w standardzie LOD (Level of Design) 300” — mówi Cameron Schaefer, szef projektu z działu projektowania cyfrowego w firmie HDR.

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

Jako jeden z największych w kraju projektów BIM, MAK zawiera ponad 180 modeli projektu utworzonych i utrzymywanych przez ponad 300 projektantów.

Projekt obejmuje szynę kolei, stacje, windy i schody ruchome, kładki dla pasażerów (z chodnikami ruchomymi prowadzącymi ze stacji do terminali lotniska), parkingi, modernizacje jezdni i krajobrazu oraz garaż i budynek serwisowy na potrzeby pociągów elektrycznych.

Połączenie zespołów specjalistycznych
i interdyscyplinarnych z BIM

W poszukiwaniu elastycznego rozwiązania firma HDR wybrała oprogramowanie Autodesk BIM 360 z dodatkowymi modułami BIM do koordynacji modelu i zarządzania danymi. „Potrzebowaliśmy możliwości zarządzania dużym zespołem i koordynowania działań wszystkich osób oraz zapewniania im aktualnych informacji”— mówi Schaefer. „Zintegrowanie modeli specjalistycznych z interdyscyplinarnymi w jeden wspólny, sfederowany model pozwoliło nam udostępniać informacje między platformami i koordynować prace zespołów budowlanych i architektonicznych nad modelami szyn i stacji”.

Według Jaya Chiglo, dyrektora ds. realizacji alternatywnych w firmie HDR i dyrektora zarządzającego projektem MAK zleconym przez LAWA, podczas tego projektu „korzystano z modelowania informacji o budynku w najszerszy sposób, z jakim spotkałem się w firmie HDR pod względem inżynieryjnym”.

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

Od budynków użyteczności publicznej po struktury stacji — przedsięwzięcie opiera się na ponad 180 aktywnie utrzymywanych modelach projektowych służących do wykrywania kolizji 3D, określania etapów 4D, wizualizacji i szacowania 5D.

Podejście interdyscyplinarne poprawiło komunikację między zespołami i zainteresowanymi stronami, pozwoliło wykrywać problemy budowlane na etapie projektu w biurze, a nie w trakcie realizacji oraz usprawniło koordynację między wieloma platformami projektowymi (Civil 3D, InfraWorks, Revit, Inventor).

Monitorowanie postępów projektu w oprogramowaniu BIM 360

BIM 360 ma znaczenie kluczowe, jeśli chodzi o monitorowanie postępów i aktualizowanie wszystkich plików projektu. „Oprogramowanie BIM 360 zapewniło nam początkową platformę do opracowania aktywnego projektu obejmującego wszystkie stacje” — mówi Pedram Oskouie, zastępca kierownika ds. BIM w firmie HDR. „Pozwoliło nam na efektywniejszą komunikację, a dzięki modułowi do zarządzania dokumentami mogliśmy sprawnie rozwiązywać problemy z koordynacją i projektem, przypisując je do odpowiednich projektantów, monitorując ich rozwiązania i tworząc na ich podstawie raporty”.

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

„Modele, które służyły do przekazywania zamiarów projektowych, były udostępniane naszym partnerom budowlanym co tydzień” — mówi Schaefer.

„Nie można zbudować infrastruktury, jeśli brakuje informacji, jak szyny mają łączyć się z drogami, chodnikami i budynkami” — mówi Chiglo. „Oprogramowanie BIM odegrało ogromną rolę w zebraniu całej naszej pracy w jednym miejscu, co było niezwykle ważne, jeśli wziąć pod uwagę szybkie tempo prac i napięty harmonogram projektu”.

„Wypełnianie luki” w liniowym procesie projektowania wiaduktów

Ważnym elementem współpracy było zapewnienie całemu zespołowi wspólnego środowiska danych z jednym współdzielonym modelem. Potrzebny był jednak także skuteczny proces uwzględniania w tym wspólnym, sfederowanym modelu projektów, które powstały na wielu platformach.

Wyzwaniu temu sprostały rozwiązania InfraWorks, Inventor, Civil 3D i Revit Autodesk, które umożliwiły zastosowanie nowego procesu projektowania wiaduktów. Przez cały czas pracy nad projektem firmy HDR i Autodesk wspólnie udoskonalały ten proces według potrzeb.

„Autodesk zaimplementował nową funkcję, która zwiększa precyzję i spójność trasowań z programu Civil 3D używanych w modelach InfraWorks. Jako że było to wymagane w projekcie, aby skorzystać z tego rozszerzenia, przenieśliśmy wstecz szczegółowy model na poziomie danych. W przeciwnym razie projektanci musieliby ponownie modelować wszystkie struktury wiaduktów” —·wyjaśnia Ara Ashikian, starszy kierownik produktu w zespole ds. budynków użyteczności publicznej w Autodesk.

„Tego rodzaju przeniesienie tam i z powrotem dało pewność obu stronom. Wiedzieliśmy, że poradziliśmy już sobie z większością aspektów, a końcowe części pojawią się po stronie zespołu projektowego, gdy będzie je dodawał do rzeczywistego projektu. To kwestia wyważenia”.

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

Proces zamyka lukę między rozwiązaniami Civil 3D i Revit.

„Wszystko odbywa się w oprogramowaniu InfraWorks, które jest główną platformą zamykającą lukę” — mówi Schaefer. „To, co jest najbardziej niesamowite w procesie modelowania wiaduktów, to sposób, w jaki możemy odbierać projekt na etapie jego cyklu życia. Na przykład nasze trasowanie szyn, które zostało w całości zaprojektowane w programie Civil 3D, zostało przeniesione do InfraWorks, aby umożliwić nam budowanie wiaduktu z uwzględnieniem jego dynamicznego powiązania z układem szyn. Na końcu eksportujemy ten model do programu Revit, w którym mogą z niego korzystać architekci stacji”.

Pozwala to zaoszczędzić czas w porównaniu z korzystaniem z modelu statycznego w programie Revit, który wymaga nowej iteracji po każdej zmianie trasowania lub aktualizowania w programie Civil 3D.

Nowy liniowy proces modelowania mostów Autodesk umożliwia zespołowi także monitorowanie problemów w ramach koordynacji modelu i informowanie wszystkich zainteresowanych stron za pomocą dynamicznego raportowania w programie Power BI.

Proces projektowania wiaduktów korzystnie wpływa na projektowanie szyn

„Ogromną zaletą była możliwość zastosowania informacji z chmury punktów w modelu 3D pochodzącym z InfraWorks” — mówi Andrew Chung, szef ds. BIM szyn w firmie HDR.

„Pozwoliła nam zrozumieć interakcję projektu ze światem rzeczywistym. Możemy wyciągnąć chmurę punktów, umieścić ją w modelu 3D i uzyskać niezwykle precyzyjne informacje”.

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

Nowy proces projektowania wiaduktów usprawnia koordynację i współpracę między zespołami zajmującymi się projektowaniem i budowaniem szyn oraz pomaga im lepiej sobie radzić z trudnościami, jakie pojawiają się w tak złożonym przedsięwzięciu.

„Występowały zmiany i dodatkowe struktury, które oba zespoły były w stanie bardzo szybko wymodelować” — wspomina Chung. „Liniowy proces projektowania wiaduktów pozwolił nam realizować zadania w środowisku programu Revit w ciągu jednego dnia, co gwarantowało dopasowanie struktur, prawidłowe określanie wzniesień i skoordynowanie systemów między zespołami specjalistycznymi i interdyscyplinarnymi”.

Większa automatyzacja pozwala dzielić się złożonymi pomysłami

Zakres wymaganej koordynacji między poszczególnymi zespołami specjalistów oraz konieczność obsługi dynamicznych i dokładnych aktualizacji projektu wiaduktu i szyn MAK sprawiły, że system opracowany we współpracy z Autodesk charakteryzował się zamierzoną elastycznością.

„Komunikacja jest kluczowa, a automatyzacja ma znaczenie krytyczne”— twierdzi Schaefer.

„Przy tak wielu członkach zespołu im więcej etapów procesu można zautomatyzować i im więcej czynności wykonywanych ręcznie można wyeliminować, tym lepiej. Udało nam się wypracować skuteczne sposoby dzielenia się złożonymi pomysłami i procesami z wieloma zainteresowanymi stronami z całego kraju. Ogromną rolę w efektywnej realizacji tego projektu odegrały rozwiązania BIM 360 i Navisworks oraz koordynacja modelu”.

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

„Najważniejsza jest precyzja” — zgadza się Ashikian. „Chcesz mieć pewność, że trasowania z programu Civil 3D i budynki z programu Revit oraz wszystkie wiadukty są dokładnie do siebie dopasowane.

Na samym końcu wszystko jest przenoszone do oprogramowania Revit i Navisworks, gdzie doskonale do siebie pasuje dzięki procesowi obejmującemu cały cykl — od początkowego szkicu do szczegółowego projektu — a także wszystkim wymaganiom po drodze, które pozwalają zachować dokładność, odpowiedni poziom szczegółowości i dane parametryczne”.

Modelowanie informacji o budynkach pozwala zaoszczędzić czas przy przyszłych projektach

Jak twierdzi Ashikian, współpraca przy żywym projekcie z firmą HDR pozwoliła Autodesk skupić się na najlepszych sposobach doskonalenia produktu.

„Dodaliśmy na przykład wszystkie obiekty generyczne i zapytaliśmy, jak można sprawić, by były inteligentniejsze i dały się umieszczać w projekcie bardziej intuicyjnie. Jak można dodać je do produktu, by zapewnić większą wartość wszystkim klientom? Nie tylko w przypadku tego projektu i firmy HDR, lecz także w przypadku przyszłych projektów” — mówi Ashikian.

Dzięki uprzejmości Los Angeles World Airports

Według Schaefera nowatorskie rozwiązania zastosowane w tym projekcie pozwoliły firmie HDR rozwinąć innowacyjność.

„Niezwykła efektywność tego procesu Autodesk w przypadku projektu MAK pozwoliła nam nie marnować czasu” — mówi Schaefer, odnosząc się do stosowania nowego procesu w kolejnych projektach.

Firma HDR korzysta z niego także (od stycznia 2020 r.) w pracy nad projektem linii Ontario w Toronto — nowej, 16-kilometrowej linii metra, w przypadku której HDR pełni funkcję doradcy technicznego ds. infrastruktury dla prowincji Ontario i agencji Metrolinx.