Nowe spojrzenie na projektowanie infrastruktury w Grupie LiRo

ANALIZA PRZYPADKU

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

 

VDCO i BIM w awangardzie projektów realizowanych przez Grupę LiRo

Grupa LiRo (LiRo) ma na koncie udział w największych projektach budowlanych w całych Stanach Zjednoczonych. Lennart Andersson, dyrektor ds. VDCO w LiRo, korzysta wraz z całym zespołem z najlepszych w branży narzędzi, w tym programów Revit, Navisworks, Infraworks, Civil 3D, ReCap i BIM 360 Ops , które wspomagają zespoły projektowe w podejmowaniu trafnych decyzji i dostarczaniu klientom jak najlepszych rezultatów.

Wizjonerzy projektowania i budowy

Działalność Grupy LiRo obejmuje kierowanie budową, inżynierię i projekty architektoniczne. Firma ma na koncie udział w największych w kraju projektach budowlanych, w tym w odbudowie Dolnego Manhattanu po zamachach z 11 września i budowie nowojorskiego parku High Line. Realizacją poszczególnych projektów zajmuje się w firmie grupa ds. wirtualnego projektowania, budowy i operacji (VDCO), Do jej obowiązków należy również badanie nowinek technologicznych mogących pomóc w utrzymaniu czołowej pozycji firmy w zakresie VDCO i modelowania informacji o budynku (BIM).

Technologia BIM jest coraz częściej używana w firmach, ponieważ zwiększa wydajność generowania dokumentacji projektowej i pozwala tworzyć lepsze projekty. Tworzone modele BIM nie zawsze są jednak udostępniane zewnętrznym partnerom projektu. Głównymi materiałami dostarczanymi nadal bywają tradycyjne rysunki 2D, stanowiące również podstawę współpracy projektowej i koordynacji prac specjalistów z różnych dyscyplin. W LiRo wygląda to jednak zupełnie inaczej.

Tutaj przy projektach BIM obowiązuje współpraca oraz udostępnianie danych cyfrowych i modeli wirtualnych tworzonych w trakcie projektu. Zespoły używają modeli 3D do współpracy, koordynacji działań i generowania wizualizacji. Modele są również materiałami dostarczanymi. Grupa VDCO w firmie LiRo wspomaga klientów w opracowywaniu standardów, wymagań i kontraktów dotyczących technologii BIM oraz zapewnia wsparcie zespołowe dla projektów. Do zadań grupy należy też pomaganie klientom w definiowaniu strategii integracji i formalizacji praktyk BIM w skali całej organizacji i łańcucha dostaw.

„Nie brakuje kursów BIM, na których można się nauczyć podstaw modelowania 3D i dokumentowania projektów, ale BIM to znacznie więcej niż tylko modelowanie. Pomagamy klientom zrozumieć pełny potencjał wykorzystania metod BIM na wszystkich etapach — od projektowania i budowy po eksploatację i zarządzanie konserwacją.”
Lennart Andersson, dyrektor ds. VDCO, Grupa LiRo

East Side Access

Jedną z inicjatyw BIM realizowanych przez LiRo jest projekt East Side Access w Nowym Jorku, będący obecnie największym projektem infrastrukturalnym w całym kraju. Celem prac jest doprowadzenie pociągów z dzielnic Long Island i Queens do dworca Grand Central Station na Manhattanie. Projekt obejmuje wydrążenie około 13 km nowych tuneli i wybudowanie nowej, wieloperonowej stacji o długości odpowiadającej ośmiu przecznicom, na poziomie 50 m pod dworcem Grand Central Station.

Projekty nowej linii powstawały stopniowo na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pierwsze prace projektowe rozpoczęto w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to cała dokumentacja powstawała na papierze. Projekt był kilkakrotnie wstrzymywany i wznawiany, aż wreszcie na początku XXI w. został dokończony, już w narzędziach CAD 2D.

Wkrótce potem rozpoczęto prace budowlane, które trwają do dziś. Usługi kierowania budową świadczy konsorcjum firm, w którego skład wchodzi również LiRo. Różne części projektu są realizowane przez wielu różnych wykonawców w ramach 25 osobnych kontraktów, a dokumentacja projektu składa się ze 100 000 rysunków, co ogromnie utrudnia kierowanie budową. „Na początku mieliśmy wrażenie, że podglądamy projekt przez dziurkę od klucza” — mówi Andersson. „Nikt nie miał pełnego obrazu prac”.

Opcjonalny podpis zdjęcia

Modelowanie megaprojektu

Zdając sobie sprawę ze skali wyzwań stojących przed projektem East Side Access, nowojorski zarząd transportu miejskiego (MTA — Metropolitan Transit Authority) zwrócił się w 2012 r. do firmy LiRo z prośbą o zademonstrowanie wykorzystania przez jej grupę VDCO metod BIM podczas jednego z wcześniej zrealizowanych projektów — budowy siódmej linii metra. Po prezentacji MTA zlecił grupie przeniesienie całej dokumentacji projektu East Side Access do narzędzi BIM.

W przypadku megaprojektu, jakim niewątpliwie jest przedsięwzięcie East Side Access, konwersja na formaty BIM nie była zadaniem, które można by wykonać na poczekaniu. Grupa VDCO wykorzystała program Revit do zamodelowania całego projektu na podstawie oryginalnych rysunków budowlanych, w sumie tworząc ponad 125 wzajemnie powiązanych modeli.

Dla maksymalnej dokładności modeli specjaliści z LiRo dodatkowo zeskanowali niektóre istniejące konstrukcje, w tym obiekt Madison Yard, który będzie mieścić nową stację pasażerską. „Tylko podczas tego jednego etapu zidentyfikowaliśmy blisko 400 problemów, które trzeba będzie rozwiązać przed rozpoczęciem budowy. Dla MTA oznacza to mniej przeróbek, a tym samym ogromne oszczędności czasu i pieniędzy” — mówi Andersson.

„Ten gigantyczny model koncepcyjny projektu opracowały zaledwie cztery osoby” — mówi Andersson. „Zajęło nam to dwa lata, ale efekt i tak jest imponujący, biorąc pod uwagę skalę projektu: 100 000 rysunków, 25 kontraktów, tysiące pracowników i koszty sięgające 12 miliardów dolarów”.

„Nasza grupa powstała w 2010 r. jako katalizator zmian w LiRo — mieliśmy wdrażać praktyki VDCO we wszystkich obszarach firmy i zapewnić LiRo pozycję lidera branży pod względem technologii BIM. Osiągnęliśmy już bardzo wiele, ale planujemy zajść znacznie dalej. Dopiero zaczynamy odkrywać prawdziwe możliwości wirtualizacji projektowania, budowy i eksploatacji”.

Lennart Andersson, Dyrektor ds. VDCO, Grupa LiRo

Przyszłościowe myślenie

Grupa LiRo wykorzystuje metody BIM we wszystkich większych zleceniach projektowania i kierowania budową, jednocześnie cały czas poszerzając i odświeżając swoje procesy w celu wprowadzania najnowszych osiągnięć technologii BIM i maksymalnego wykorzystywania możliwości narzędzi w Kolekcji Autodesk z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa..

Na przykład używanie oprogramowania InfraWorks wspomaga projektantów w planowaniu projektów infrastrukturalnych osadzonych w rzeczywistym otoczeniu. Inne narzędzia umożliwiają generowanie symulacji w rzeczywistości wirtualnej, a dzięki technologiom rzeczywistości mieszanej można tworzyć niezwykle realistyczne prezentacje zawierające hologramy modeli projektowych. Obecnie firma rozszerza zakres usług skanowania bezpośrednio do narzędzi BIM o weryfikację postępów budowy za pomocą dronów z kamerami. Modele projektowe opracowane w grupie LiRo są też później adaptowane dla potrzeb eksploatacji, umożliwiając klientom maksymalizowanie żywotności gotowych obiektów.

Przygotuj się na innowacje!

Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa daje dostęp do zestawu zintegrowanych narzędzi i zaawansowanych procesów do projektowania i realizacji budynków i obiektów infrastruktury, umożliwiając podnoszenie jakości prac.

Udostępnij ten artykuł