PM GROUP

Stawianie ludzi na pierwszym miejscu stymuluje transformację cyfrową

STATE OF DESIGN & MAKE

Udostępnij ten artykuł

 

Obraz za zgodą PM Group

Inwestowanie w wykwalifikowanych pracowników, szkolenia i technologie pomaga przyciągać i zatrzymywać odpowiednich fachowców

Wraz z gwałtownym rozwojem w sektorach architektury, inżynierii i budownictwa (AEC) branża staje przed wieloma trudnościami w zaspokajaniu popytu, spowodowanymi na przykład zakłóceniami w łańcuchu dostaw czy niedostatkiem wykwalifikowanego personelu. Wiele firm walczy o przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników potrzebnych do utrzymania odpowiedniego tempa realizacji. Aby rozwijać własne fachowe kadry, międzynarodowa firma PM Group specjalizująca się w realizacji projektów stawia przede wszystkim na ludzi, a nie technologie. Wykorzystuje technologie do wspomagania wykwalifikowanych pracowników, a nie odwrotnie. W ten sposób zwiększa nie tylko stan osobowy, ale również jakość pracy.

PM Group Lifestyle Photography. Photo: Aidan Oliver

Podczas gdy rywalizacja o wykwalifikowanych pracowników w branży architektury, inżynierii i budownictwa się zaostrza, grupa PM Group postanowiła skoncentrować się na rozwijaniu fachowych kadr. Obraz za zgodą PM Group.

Pobudzanie rozwoju w branży architektury, inżynierii i budownictwa

Branża budowlana jest odporna na zagrożenia, podobnie jak tworzone przez nią konstrukcje, które mogą przetrwać huragany, trzęsienia ziemi i powodzie. Mimo dobrego początku roku, w sektorze architektury, inżynierii i budownictwa nadal występują poważne trudności, w tym spowodowane niestabilnymi kosztami materiałów, zakłóceniami w łańcuchu dostaw, zmianą modeli kształcenia wykwalifikowanych kadr oraz wpływem klęsk żywiołowych na ludność na całym świecie.

Chociaż ekonomiści nadal straszą perspektywą światowej recesji, z opracowanego przez Associated Builders and Contractors (ABC) raportu ze stycznia 2023 r. wynika, że ponad połowa firm budowlanych w USA (53,7%) oczekuje wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a nieomal cztery firmy na 10 (38,9%) przewidują, że w tym samym okresie ich marże wzrosną. Według raportu Research and Markets w ujęciu globalnym do 2023 r. branża budowlana osiągnie wartość około 10,5 bln USD. Przewiduje się także, że jej średnioroczna stopa wzrostu w latach 2018–2023 wyniesie 4,2%.

„W branży odczuwamy niespotykany dotąd ruch” — stwierdza Coral Butler, kierowniczka grupy ds. cyfrowej realizacji projektów Lean w międzynarodowej firmie z sektora architektury, inżynierii i budownictwa
PM Group. Aby dostosować się do coraz szybszego tempa rozwoju, w 2021 r. irlandzka firma wprowadziła czteroletnią strategię cyfrową. Plan szerszego wdrożenia technologii koncentruje się na współpracy w chmurze i modelowaniu informacji o budynku (BIM) za pomocą systemów takich jak Autodesk Construction Cloud. Dzięki uwzględnieniu analiz danych i cyfrowych procesów grupa PM Group zauważyła, że może realizować projekty na rzecz klientów szybciej, bezpieczniej, bardziej spójnie i na wyższym poziomie jakości.

Jednak sama technologia to za mało — przyznaje Coral Butler. Aby osiągnąć pożądany efekt, grupa PM Group uznała, że w takim samym stopniu, jak na nabywaniu technologii, musi skupić się na rozwijaniu fachowych kadr. „Pracuję w branży 20 lat i jeszcze pięć czy sześć lat temu zajmowałam się bardziej technicznymi aspektami prac” — mówi. „Ale wraz z nabraniem doświadczenia na pierwszym planie umieściłam pracowników. Skupiam się na ludziach, ponieważ technologia tylko wspiera ich działania”.

Coral Butler przemawia w ramach Autodesk University.

Coral Butler z grupy PM Group przedstawia w ramach Autodesk University 2022 drogę firmy ku zharmonizowaniu technologii i wykwalifikowanych pracowników.

Transformacja wymaga wykwalifikowanych pracowników

Według Coral Butler zarządzanie wykwalifikowanymi pracownikami w równym stopniu polega na dbaniu o firmę, jak o zatrudnianych ludzi.

Jest to oczywiste w przypadku utrzymującego się braku pracowników w branży architektury, inżynierii i budownictwa — w Stanach Zjednoczonych w 2022 r. średnia liczba nowych ofert pracy w budownictwie wynosiła ponad 390 000 na miesiąc, co jest według ABC najwyższym odnotowanym poziomem w historii. Niemal jeden na czterech pracowników budowlanych ukończył 55 lat, a przejście tych osób na emeryturę będzie miało trwały wpływ na zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Kanadyjski Urząd Statystyczny odnotowuje na całym świecie rekordowo wysoką liczbę wolnych miejsc pracy w budownictwie. Także w Wielkiej Brytanii Krajowy Urząd Statystyczny zaobserwował podobny trend. Takie braki występują na całym obszarze UE, która boryka się również z wysoką inflacją, oraz w Japonii, która zmaga się z brakami pracowników ze względu na starzenie się społeczeństwa.

Autodesk ujawnił podobne problemy związane z wykwalifikowanymi pracownikami i siłą roboczą w swoim raporcie z globalnego badania 2023 State of Design and Make (angielski). Stwierdzono w nim, że liderzy reprezentujący firmy, które projektują i kreują przestrzenie, miejsca, obiekty i doznania, wskazują, że jednym z ich największych problemów jest przyciąganie i utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników.

Oprócz występowania zjawiska zajadłego konkurowania o wykwalifikowanych pracowników zasadnicze zmiany przechodzi sama praca. Jak wynika z raportu Autodesk, 72% liderów firm twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech lat personel ewoluował bardziej niż na przestrzeni całego poprzedniego ćwierćwiecza. W wyniku tej ewolucji 90% liderów twierdzi, że podnoszenie kwalifikacji jest ważne dla ich firmy. Kolejne 50% wskazuje, że zatrudniają pracowników, którzy nie mają niezbędnych umiejętności, z myślą o zapewnieniu im przeszkolenia.

Wszystkie powyższe stwierdzenia uwypuklają znaczenie wykwalifikowanych pracowników w realizacji inicjatyw transformacji cyfrowej. Przedsiębiorstwa mogą inwestować zawrotne sumy w nabywanie technologii. Narzędzia będą skuteczne jednak tylko wtedy, gdy firmy będą dysponowały odpowiednią ilością zasobów ludzkich o umiejętnościach pozwalających na korzystanie z nich.

„Jeszcze pięć czy sześć lat temu zajmowałam się bardziej technicznymi aspektami prac. Ale wraz z nabraniem doświadczenia na pierwszym planie umieściłam pracowników. Skupiam się na ludziach, ponieważ technologia tylko wspiera ich działania”.

Coral Butler, kierowniczka grupy ds. cyfrowej realizacji projektów Lean, PM Group

Od niedoboru wykwalifikowanych pracowników do wzrostu liczby pracowników

W sytuacji, gdy tak wiele firm walczy o przyciągnięcie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników, grupie PM Group udało się znacznie zwiększyć liczebność personelu — potraktowała ona pracowników jako inwestycję, a nie jak towary. Rzeczywiście w ciągu ostatnich 18–24 miesięcy grupa zatrudniła znaczną liczbę osób na całym świecie.

Tak duża liczba wykwalifikowanych pracowników stwarza nowe trudności, odmienne niż w przypadku braków kadrowych. „To był ogromny wzrost” — mówi Coral Butler. „Musieliśmy dopilnować, aby nasze kompetencje, umiejętności i szkolenia stanęły na straży naszego sposobu pracy i uniemożliwiły jego zakłócenie przez napływ nowej grupy osób”.

Według Coral Butler te same strategie zorientowane na ludzi, które pomagają grupie PM Group w uniknięciu braku wykwalifikowanych pracowników, są również korzystne w momencie wzrostu ich liczby. Firma promuje na przykład kulturę równowagi między pracą a życiem prywatnym i dobrostan psychiczny. Oznacza to przyjęcie środków oszczędzających czas, które pozwalają przyspieszyć realizację projektów, jednocześnie zapewniając pracownikom w razie potrzeby możliwość zrobienia przerwy. Takie postępowanie ogranicza ryzyko wypalenia zawodowego.

„Moim zadaniem jako kierowniczki jest zapewnienie, aby zespół w jak najlepszy sposób uzyskiwał jak najwyższą jakość” — wyjaśnia Coral Butler, dodając, że dobrostan pracowników wpływa na jakość pracy, od której z kolei zależy powodzenie projektu, a w ostatecznym rozrachunku — zadowolenie klientów.

Do tego celu wykorzystywane są także inne praktyki obejmujące regularne „kontrole relacji” między liderami a członkami zespołu, 15-minutowe narady w celu poprawy komunikacji i pracy zespołowej, zarządzanie oczekiwaniami klientów, które pozwala zapewnić realistyczny zakres i harmonogram projektów oraz udostępnianie zasobów w zakresie opieki psychologicznej pomagających pracownikom i ich rodzinom w radzeniu sobie ze stresem.

Duże znaczenie ma również docenianie pracowników — poprzez wynagrodzenie, awans lub po prostu pochwałę przed współpracownikami. „Podjęłam się tej roli właśnie pod warunkiem, że będę mogła doceniać ludzi w sposób, na jaki zasługują” — mówi Coral Butler. „Jeśli doceniamy osoby z zespołu, zespół pozostanie z nami. Będzie wierny nam i firmie”.

Pracownik budowlany ogląda cyfrowe nakładki na placu budowy.

Grupa PM Group wykorzystuje modele i aplikację logistyczną do rejestrowania i udostępniania realistycznych informacji o placu budowy w czasie rzeczywistym. Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo oraz oszczędza czas, nakłady pracy i energię. Obraz za zgodą PM Group.

Technologia zwiększa możliwości pracowników

Stawianie pracowników na pierwszym miejscu przygotowuje grupę PM Group do jak najlepszego wykorzystania technologii. I na odwrót — technologia przygotowuje firmę do jak najlepszego wykorzystania możliwości pracowników.

Grupa PM Group wykorzystuje modele i własną aplikację logistyczną do rejestrowania i udostępniania realistycznych informacji o placu budowy w czasie rzeczywistym. Takie podejście pozwala na skuteczniejsze szkolenia w zakresie bezpieczeństwa oraz umożliwia pracownikom i wykonawcom zapoznanie się z placami budowy przed rozpoczęciem pracy. Oprócz poprawy bezpieczeństwa usprawnia to pracę, oszczędzając czas, wysiłek i energię.

Korzystanie z lepszych danych oznacza większe możliwości zarówno dla wykwalifikowanych pracowników, jak i technologii, ponieważ zapewnia zespołom oraz narzędziom dostęp do potrzebnych informacji. „Aplikacja logistyczna jest codziennie aktualizowana o ruch dźwigów lub zmiany w ruchu pieszych, dzięki czemu informacje dokładnie odzwierciedlają stan obecny, a nie sprzed dwóch miesięcy” — mówi Coral Butler.

Grupa PM Group dogłębnie weryfikuje każdy model otrzymywany od inżynierów z firmy i spoza niej. „Opracowujemy do niego kartę wyników, a jeśli jakiś element, mający naszym zdaniem kluczowe znaczenie dla poprawności modelu, uzyska negatywny wynik, model nie będzie realizowany. Stwierdzamy wtedy: »Model jest niepoprawny, ale można go naprawić w następujący sposób«. Potem prosimy o ponowne przesłanie modelu”.

Poddawanie modeli rygorystycznej weryfikacji we współpracy z klientem zapewnia bardziej efektywne działania i lepszą kontrolę jakości na zapleczu. Według Coral Butler doprowadziło to do powstania nowych ról. Ona sama stworzyła stanowisko „specjalisty ds. kontroli jakości modeli”, aby zapewnić współpracę między inżynierami i klientami w zakresie danych. Choć kilka lat temu ta rola jeszcze nie istniała, w zespole Coral Butler pracuje teraz trzech specjalistów ds. kontroli jakości modeli. „Każdy projekt wymaga jednego takiego specjalisty” — mówi o roli. „To naprawdę poprawia jakość naszych prac i pozwala klientom zyskać wiedzę na temat materiałów otrzymywanych od inżynierów”.

Zaprojektowany przez grupę PM Group potężny zakład produkcji leków, laureat nagrody ISPE FOYA w kategorii Integracja obiektów w 2022 r. Obraz za zgodą PM Group.

Działania krótkoterminowe przynoszą długoterminowe korzyści

Aby utrzymać pozytywny trend związany z pracownikami i technologią, grupa PM Group przyjmuje długoterminowy horyzont zatrudniania i rozwoju zawodowego. Rozpoczyna od oceny umiejętności i planowania.

„Ocena zestawów umiejętności jest w branży naprawdę niedoceniana. Wszyscy domagają się obsadzania stanowisk bez poznania niezbędnych kompetencji” — stwierdza Coral Butler. PM Group przykłada tę samą wagę do ścieżek zawodowych inżynierów co do inżynierii budowlanej. „Chodzi o zrozumienie, jaką pozycję zajmują pracownicy obecnie, gdzie chcą się znaleźć za pięć lat i jak można ich w tym wspierać”.

Wymaga to również zrozumienia, w jakim kierunku zmierza firma i jakich umiejętności będzie potrzebować, oraz przygotowania obecnych osób do przyszłych ról, na przykład poprzez wprowadzenie koncepcji staży cyfrowych. 

„Jeśli chcemy, aby ktoś odnalazł się w branży i został elektrykiem, mamy do dyspozycji praktyki, które w tym pomogą. Jeśli jednak chcemy, aby ktoś został menedżerem ds. kolizji BIM, nie możemy go skierować na praktyki, aby podążał tą drogą” — mówi Coral Butler. „To ogromny brak w naszej branży. Potrzebujemy odrobinę więcej wsparcia”.

Nie chodzi o zbytnie ułatwienia — mówi Coral Butler — ale o strategiczne podejście. Kiedy liderzy wiedzą, w czym są dobrzy i co chcą osiągnąć pracownicy w ich zespole, droga do inteligentnych inwestycji w kadry i technologie, które przyniosą pozytywne wyniki zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firmy, jest bardziej przejrzysta.

2023 State of Design & Make

Z nowego raportu Autodesk opracowanego na podstawie globalnych badań dowiesz się, co stymuluje zmiany w architekturze, inżynierii, budownictwie, projektowaniu produktów i produkcji oraz grach i tworzeniu filmów.

Udostępnij ten artykuł