Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oryginalne oprogramowanie Autodesk

Jak zarządzać zasobami oprogramowania

Czym jest zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM)?

Zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) to praktyka zarządzania cyklem życia zasobów oprogramowania w organizacji.

Inteligentne procesy SAM mogą ułatwić firmie zapanowanie nad skomplikowanymi warunkami licencjonowania i wyeliminowanie ryzyka nielegalnego użytkowania. Co więcej, identyfikowanie nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywanych licencji może też oznaczać wymierne oszczędności.

Zarządzanie zasobami oprogramowania to znacznie więcej niż tylko zapobieganie nielegalnemu użytkowaniu. To sposób na inteligentne prowadzenie działalności pozwalający chronić bieżącą pracę i utrzymywać produktywność.

3 kroki do zarządzania zasobami oprogramowania

Develop policies

1) Opracowanie zasad i procedur

Wprowadź zasady i procedury zapewniające odpowiedzialne zarządzanie oprogramowaniem. Przykładowe rozwiązania tego typu to scentralizowanie zakupów oprogramowania i przyjęcie polityki firmowej w zakresie używania oprogramowania.

2) Audyt zainstalowanego oprogramowania

Przeprowadź inwentaryzację obecnych zasobów oprogramowania i porównaj je z posiadanymi uprawnieniami licencyjnymi, aby ustalić zakres zgodności. W ten sposób można też zidentyfikować oprogramowanie nieaktualne lub niepotrzebne.

3) Ustalenie harmonogramu audytów okresowych

Zaplanuj audyty okresowe, aby zapewnić utrzymywanie zgodności w miarę zmian lub rozwoju firmy.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania oprogramowaniem

Organizacja Software Alliance (BSA) zebrała zestaw najlepszych praktyk i standardów branżowych w zakresie zarządzania zasobami oprogramowania. Już dziś zacznij inteligentnie zarządzać oprogramowaniem.