ORYGINALNE OPROGRAMOWANIE AUTODESK

NIELEGALNE UŻYTKOWANIE

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia

Autodesk, Inc. pragnie podziękować za przesłanie zgłoszenia do zespołu badania zgodności z warunkami licencjonowania. Jako międzynarodowa firma dbająca o własność intelektualną Autodesk poświęca wiele czasu i wysiłków na walkę z piractwem komputerowym. Dlatego też doceniamy udział w tej słusznej sprawie.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące piractwa komputerowego i prześlą odpowiednie informacje. Badamy wszystkie zgłoszenia nieautoryzowanego kopiowania lub dystrybucji oprogramowania Autodesk.

Pracownik naszego działu badania zgodności z zasadami licencjonowania lub reprezentującej Autodesk kancelarii prawnej Donahue, Gallagher, Woods LLP może nawiązać kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji. Tożsamość zgłaszających i przekazane informacje pozostaną tajne. Z powodu dużej liczby zgłoszeń i ich charakteru w świetle prawa nie możemy wysyłać informacji zwrotnych lub aktualizacji dotyczących działań podjętych po przesłaniu zgłoszenia. W żaden sposób nie umniejsza to jednak znaczenia przesłanego zgłoszenia. Zapewniamy, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i badane, a w razie potrzeby prowadzi do podjęcia odpowiednich działań.

Autodesk udostępnia przydatne informacje pomagające użytkownikom chronić się przed pirackim oprogramowaniem oraz informacje o inicjatywach Autodesk mających na celu ochronę klientów i zwalczanie piractwa komputerowego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.autodesk.pl/piracy

Dziękujemy za zainteresowanie i udział w walce z piractwem komputerowym!

Autodesk, Inc.
Zespół badania zgodności z warunkami licencjonowania

Informacje dodatkowe:

Autoryzowani dystrybutorzy Autodesk: https://www.autodesk.com/resellers (angielski)
Informacje organizacji Business Software Alliance na temat zwalczania piractwa komputerowego: https://www.bsa.org