Autodesk i Spacemaker

Firma Autodesk z przejęciem wdraża Spacemaker, oparte na chmurze rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które umożliwia wczesne tworzenie projektu dla architektów i programistów. Oprogramowanie Spacemaker pozwala na generowanie szybkich analiz kierunkowych, dzięki czemu zespół może od samego początku tworzyć optymalne oferty dla poszczególnych miejsc budowy. Wdrażając oprogramowanie Spacemaker, firma Autodesk oferuje klientom możliwość poznawania różnych wariantów projektu przy jednoczesnej optymalizacji rozwiązań spełniających indywidualne kryteria miejsc budowy.

Spacemaker — przegląd (1:55 min)

Spełnianie wymagań zbudowanego świata

Oprogramowanie Spacemaker usprawnia podejmowanie decyzji w fazie koncepcyjnej procesu modelowania informacji o budynku. W nadchodzących miesiącach zespoły produktowe firm Autodesk i Spacemaker będą ściśle współpracować nad wspólnym planem rozwoju, aby zoptymalizować i połączyć swoje oferty dla architektów i właścicieli.

Dyrektor generalny Autodesk wita firmę Spacemaker

„Spacemaker to poligon doświadczalny w zakresie analizy i automatyzacji, na którym projektanci mogą w ciągu kilku minut stworzyć i sprawdzić urbanistyczne koncepcje projektowe. W obliczu spodziewanego dwumiliardowego wzrostu liczby ludności zamieszkującej naszą planetę do 2050 roku priorytetami w urbanistyce muszą być szybkość projektowania i ochrona środowiska. Technologia Spacemaker to zwrot w sposobie naszego pojmowania projektowania i budowania miast w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego ludzi i Ziemi”.

— Andrew Anagnost, dyrektor generalny firmy Autodesk

Dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Spacemaker Håvard Haukeland komentuje dołączenie do firmy Autodesk

Spacemaker z dumą dołącza do Autodesk

„Cztery lata temu podjęliśmy się misji, której celem była pomoc zespołom projektowym, inżynierskim i inwestycyjnym w wypracowaniu nowej koncepcji budowania bardziej ekologicznych miast w ujęciu globalnym przy jednoczesnej maksymalizacji inwestycji. Firma Autodesk, która podziela nasze zaangażowane w czynienie Ziemi zdrowszą planetą, umożliwi szybsze przekazywanie naszego produktu zespołom planowania na całym świecie. To kamień milowy dla naszego zespołu i wszystkich, którzy wspierali nas od samego początku”.

— Håvard Haukeland, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Spacemaker