Otwarte dane ułatwiają współpracę

Autodesk dba o interoperacyjność. Zobacz, jak bezproblemowa łączność między osobami i programami usprawnia współpracę, pozwala śmiało wprowadzać innowacje oraz prowadzi do powstania otwartego ekosystemu oprogramowania dla architektury, inżynierii i budownictwa.

Otwarta współpraca i połączone procesy — film (2:49 min)

Otwarta współpraca i połączone procesy

Prawdziwa interoperacyjność wymaga wydajnego oprogramowania, systemów i standardów, które umożliwiają płynną wymianę danych z różnych dziedzin i produktów oraz w różnych formatach. Dowiedz się, jak interoperacyjność danych usprawnia współpracę w branży architektoniczno-budowlanej.

Autodesk i format IFC

Zobacz, jak poprawić interoperacyjność i współpracę.

A group of 5 people skydiving into a soccer stadium.

Procesy współpracy openBIM opracowane przez organizację buildingSMART

Poznaj metody neutralnego i otwartego udostępniania danych w formacie IFC (Industry Foundation Classes) w zespołach architektoniczno-projektowych i zobacz, jak Autodesk je obsługuje.

2D image of a constructed building with windows and the Autodesk logo.

Podręcznik na temat formatu IFC w programie Revit

Format IFC (Industry Foundation Classes) zapewnia otwarte standardy wymiany informacji BIM między różnymi programami. Dowiedz się, jak eksportować i otwierać pliki IFC w programie Revit oraz tworzyć do nich linki. Już wkrótce aktualizacja do wersji IFC 4.0.

Opinie naszych klientów

 • 3D model of cars driving on the Autobahn.

  BIM na szybkim pasie: przebudowa autostrady Havelland Autobahn

  Dowiedz się, jak OpenBIM oraz wykorzystanie rozwiązań cyfrowych od etapu planowania i budowy po utrzymanie i konserwację pomogło wyremontować tę ważną i często uczęszczaną transeuropejską arterię komunikacyjną.

 • An skyline view of an international airport with several planes parked at their gates.

  Rozbudowa lotniska w Oslo z wykorzystaniem kompletnych informacji BIM

  Dowiedz się, jak współpraca oparta na BIM i wykorzystanie IFC jako formatu przekazania modelu zadecydowały o sukcesie rozbudowy tego dużego, międzynarodowego lotniska bez zakłócania jego normalnego działania.

Narzędzia interoperacyjności BIM

Dodatki do programów Autodesk, które pomagają spełnić standardy interoperacyjności.

 • A 2D model of several blue and transparent cubes stacked on top of each other.

  Autodesk Classification Manager for Revit

  Przypisuj klasyfikacje do wielu elementów jednym kliknięciem.

 • A 2D model of a yellow cub insidie a larger transparent cube.

  Autodesk Model Checker for Revit

  Sprawdź standardy swojego modelu BIM.

 • A 2D drawing of a green cube with a yellow cutout inside all inside of a big transparent cube.

  Autodesk Model Checker Configurator

  Utwórz własną listę kontrolną standardów.

 • A 2D drawing of a transparent cube with turquoise rectangle cutouts inside of it.

  Autodesk COBie Extension for Revit

  Przechwytuj dane COBie z modelu Revit.

 • A 2D drawing of 4 colored squared intertwined.

  IFC for Revit 2021

  Otrzymuj aktualne ulepszenia domyślnych funkcji importowania i eksportowania plików IFC.

Dowiedz się więcej o naszych partnerach

Współpracujemy z liderami branżowymi i technologicznymi, aby zapewniać lepsze, połączone procesy obejmujące wiele dziedzin.

 • buildingSMART logo

  Autodesk jest współzałożycielem oraz członkiem strategicznej rady doradczej organizacji buildingSMART, która wspiera tworzenie i stosowanie otwartych, międzynarodowych standardów na potrzeby projektów infrastruktury i budynków.

 • Open Design Alliance logo.

  Autodesk jest członkiem organizacji Open Design Alliance (ODA), która udostępnia platformę do opracowywania profesjonalnych aplikacji inżynieryjnych z wykorzystaniem otwartych standardów danych.

 • Digital Twin Consortium logo.

  Autodesk jest członkiem-założycielem konsorcjum Digital Twin Consortium, które opracowuje wytyczne i wymagania dotyczące nowych standardów mających na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania zalet cyfrowych odpowiedników elementów fizycznych.

 • Esri logo.

  Autodesk współpracuje z firmą Esri nad integracją wydajnych danych mapowania GIS i analiz przestrzennych w modelach BIM.

 • Unity logo.

  Autodesk współpracuje z firmą Unity nad najlepszymi w swojej klasie narzędziami do tworzenia w 3D z wykorzystaniem branżowych standardów danych, aby umożliwić tworzenie imponujących wizualizacji i zwiększyć efektywność procesów.

 • NVIDIA logo.

  Autodesk współpracuje z firmą NVIDIA nad przeniesieniem zestawu oprogramowania do projektowania Autodesk na platformę NVIDIA Omniverse i umożliwieniem współpracy w czasie rzeczywistym w wirtualnym środowisku 3D.

Platforma API Autodesk

Wykorzystaj moc platformy API Autodesk dostępnej w rozwiązaniu Forge, sklepie Autodesk App Store oraz w sieci Autodesk Developer Network.

 • A woman sitting at a desk working with Autodesk software on her computer.

  Autodesk Forge

  Forge to oparta na chmurze platforma programistyczna Autodesk, która pozwala użytkownikom dostosowywać procesy z dostępem do danych z modeli Autodesk.

 • A abstract 3D design with shapes and light.

  The Autodesk App Store

  Autodesk App Store do prowadzony przez Autodesk sklep, w którym można łatwo znaleźć i nabyć dodatki i rozwiązania opracowane przez firmy zewnętrzne.

 • A worms eye view of a circular structure with talls beams and windows.

  The Autodesk Developer Network

  Sieć Autodesk Developer Network pomaga twórcom aplikacji korzystać z wypróbowanych narzędzi i technologii do rozszerzania możliwości produktów i rozwiązań Autodesk.