Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

POLSKA // WARSZAWA // 10.10.2019

Jak z sukcesem wprowadzić firmę w Przemysł 4.0?

Otaczający nas świat zmienia się w zawrotnym tempie. W dobie globalizacji i wysokiego poziomu koncentracji procesów firmy muszą znaleźć sposób na podniesienie swojej konkurencyjności i rentowności. Wiele polskich firm mierzy się z procesem zmiany zarządzania firmą i przyjęciem koncepcji Przemysłu 4.0. Czy w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jest to łatwe i jak zrobić to skutecznie?

 

Przemysł 4.0 to kompleks działań mających na celu stworzenie produkcji i związanych z nią usług, która będzie bardziej wydajna, szybciej dostarczana, bardziej innowacyjna i skupiona na kliencie.

Od masowej produkcji do masowej personalizacji

Jeszcze do niedawna procesy produkcji optymalizowano tak, aby wytwarzać jak najwięcej produktów przy jak najmniejszych kosztach. Przy dzisiejszej dynamice zmian, aby zwiększyć rentowność i zyski, warto przyjąć koncepcję masowej personalizacji. Konsument jest dziś gotowy zapłacić więcej za produkt czy usługę „uszytą na miarę” i dopasowaną dokładnie do jego potrzeb. Idea „market of one” – czyli taki poziom dostosowania i obsługi klienta, przy którym ma on poczucie, że jest wyłącznym lub kluczowym klientem – to kierunek, w którym dziś zmierza produkcja. Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to szczególnie istotny trend, pozwalający na zwiększenie zysków.

Od projektowania do współpracy

W cyklu produkcyjnym projektowanie jest procesem o kluczowym znaczeniu. Do tej pory firmy często realizowały go samodzielnie, bądź we współpracy z ograniczoną liczbą specjalistów. Nie było łatwych i szybkich sposobów by sprawdzić czy dany projekt będzie spełniał określone funkcje, czy spotka się z zainteresowaniem, a także czy jest kompletny. Dzięki powszechnej digitalizacji możliwe stało się usprawnienie tego procesu. Firmy produkcyjne już na etapie projektowania produktu mogą szybko i efektywnie porozumieć się z klientami, dostawcami, czy podwykonawcami. Biorąc pod uwagę opinie wszystkich interesariuszy, firma produkcyjna może kontynuować prace nad projektem i w sposób cyfrowy eksplorować różne opcje z nim związane – bez ponoszenia nakładów na maszyny czy zaprojektowanie procesu. Wpływa to również na innowacyjność nowych produktów,co z kolei przekłada się na zwiększenie profitów dla firmy.

Od tradycyjnego do elastycznego modelu produkcji

W dobie coraz większej konkurencji, aby pozostać rentownymi, firmy produkcyjne muszą zmienić podejście do samego modelu produkcji. Tradycyjny model rozumiany jako proces wytwarzania towarów przeznaczonych do sprzedaży, ewoluuje w kierunku elastycznej produkcji. Taki system pozwala na szybsze reagowanie na potrzeby rynku i zmienność oczekiwań klientów, krótszy czas i terminowość produkcji, wysoką jakość oraz rozsądne koszty produkcji. Elastyczna produkcja opiera się na pojęciu rekonfigurowalności, czyli możliwości zmiany budowy procesu produkcyjnego przez dodawanie, usuwanie i zamianę poszczególnych jego części tak, by bez większego trudu przystosować go do nowych zadań produkcyjnych. Elastyczna produkcja może przyczynić się do utrzymania lub zwiększenia przewagi firm przemysłowych z sektora MŚP.

Od sprzedaży do doświadczenia konsumenta

Elementem, na który również warto zwrócić uwagę jest to, co dzieje się z produktem gdy ten zostanie sprzedany. Czy to tu kończy się proces dla firmy produkcyjnej? Z pewnością warto zabrać dane o tym, jak produkt został wprowadzony na rynek, jak został przyjęty i jak jest użytkowany. Dzięki tym informacjom przedsiębiorstwa mogą wprowadzić kolejne usprawnienia procesu produkcyjnego. Wartością dodaną jest bycie w ciągłym kontakcie z naszymi konsumentami.

Dowiedz się więcej na warsztatach

Tej jesieni Autodesk realizuje serię unikalnych, bezpłatnych warsztatów Innovation Workkshop – Polska. Ich głównym celem jest zaprezentowanie, jak optymalizacja procesów w firmach przemysłowych pozwalająca tworzyć lepsze produkty wpływa pozytywnie na generowanie większych zysków, a co najważniejsze – umożliwia firmie sprostanie oczekiwaniom klientów. Podczas warsztatów omówionych zostanie pięć strategicznych obszarów budowy trwałej przewagi konkurencyjnej: masowa personalizacja, współpraca, elastyczna produkcja, obsługa klienta oraz produkt jako usługa. 

 

Informacje o Autodesk

Autodesk dostarcza oprogramowanie dla ludzi, którzy tworzą. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Twórz, co tylko chcesz, z Autodesk. Więcej informacji na www.autodesk.pl

Media - Kontakt