Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

POLSKA // WARSZAWA // 17.10.2019

Premiera raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”

Przedstawiciele 287 firm z branży architektoniczno-budowlanej wzięli udział w badaniu pod tytułem „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”.

 

Raport, który powstał na bazie wyników tego badania, dostarcza informacji o najważniejszych elementach dotyczących BIM w Polsce – świadomości i adopcji, ocenie wpływu na procesy i koszty, mówi o barierach i perspektywach. Nowym elementem raportu są dane nt. chmury w polskim budownictwie. Badanie na zlecenie Autodesk zrealizował Instytut Kantar Polska. Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

 

O 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% - adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców – wynika z raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”.

 

Raport pokazuje, że BIM staje się coraz popularniejszy na polskim rynku architektonicznym i budowlanym. Wśród architektów - grupa badana w 2015 i 2019 - można zauważyć wyraźny wzrost zarówno świadomości - 76% w 2019 w porównaniu do 46% w 2015, jak i korzystania z BIM w pracy zawodowej - 43% w 2019 w porównaniu do 25% w 2015. Świadomość BIM jest niższa w grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%). Przy czym respondenci zgodnie oceniają, że świadomość wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny rośnie. Jedynym wyjątkiem są legislatorzy, gdzie poziom wiedzy, według ocen badanych, spadł.

 

Korzyści wynikające z zastosowania BIM to przede wszystkim tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja liczby błędów, w szczególności na etapie realizacji inwestycji. Wysoko oceniana jest komunikacja, lepsze zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony. Zdaniem ponad 51% respondentów, zastosowanie BIM obniża koszty w całym procesie powstawania i życia budynku.

Bariery związane z wykorzystaniem BIM w Polsce pozostają takie same jak wymieniane w 2015 roku, chociaż niemalże w każdym przypadku respondenci uważają je obecnie za mniej istotne. Najczęściej wskazywano na niski poziom wiedzy nt. BIM, zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, niską świadomość korzyści wśród inwestorów, a także brak wspólnych standardów działania i wykwalifikowanych w obszarze BIM kadr.

 

Wśród działań potrzebnych do zwiększania zakresu wykorzystania BIM w Polsce wymieniane są przede wszystkim: budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych w procesie zgodnym z BIM, opracowanie polskich standardów i zmiany w przepisach prawnych. Każdy z tych czynników wymieniany jest częściej niż 4 lata temu, co świadczy o rosnących potrzebach.

Respondenci wyraźnie widzą korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań chmurowych, w tym łatwiejszą współpracę i komunikację stron zaangażowanych w projekt, swobodny dostęp do danych z dowolnego miejsca, lepszy dostęp do informacji na każdym etapie projektu, czy też szybszą realizację projektów. Wykorzystanie chmury jest jednak w początkowej fazie, deklaruje je 23%. respondentów, przy czym jest to wprost zależne od zasięgu geograficznego firm – w firmach globalnych 55%, w firmach lokalnych tylko 12,2%.

 

Inicjatywa Autodesk, mająca na celu określenie, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o BIM w Polsce, została poparta przez organizacje i instytucje branżowe. Świadczy to o potrzebie rozmowy i konieczności pogłębiania świadomości tej metodyki w naszym kraju. Jestem przekonany, że badanie będzie impulsem do szerszej debaty i edukacji rynku w zakresie BIM.” – mówi Przemysław Nogaj, AEC Territory Sales Executive, Autodesk.

Informacje o badaniu

Badanie na zlecenie Autodesk realizował Instytut Kantar Polska. Zostało ono przeprowadzone na próbie 287 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy budowlane, zajmujące się realizacją inwestycji, inwestorzy prywatni - deweloperzy i publiczni, firmy zarządzające nieruchomościami). Badanie zrealizowane zostało za pomocą techniki mix mode (CATI, CAWI) z wykorzystaniem jednolitego narzędzia badawczego – kwestionariusza. Badanie jest kontynuacją podobnego pomiaru przeprowadzonego w 2015 roku. W związku z tym możliwa jest analiza porównawcza części danych oraz ocena zmian na przestrzeni ostatnich 4 lat w obszarze rozwoju BIM w Polsce. Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

Informacje o Autodesk

Autodesk dostarcza oprogramowanie dla ludzi, którzy tworzą. Jeżeli kiedykolwiek prowadziłeś sportowy samochód, podziwiałeś imponujący wieżowiec, używałeś smartfona lub oglądałeś wspaniały film, bardzo możliwe, że doświadczyłeś tego, nad czym pracują miliony klientów Autodesk na całym świecie. Twórz, co tylko chcesz, z Autodesk. Więcej informacji na www.autodesk.pl

Media - Kontakt