Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

POLSKA // WARSZAWA // 12.11.2019

Czy innowacje się opłacają?

W opracowanym przez Komisję Europejską Europejskim Rankingu Innowacyjności (ang. European Innovation Scoreboard), Polska zajęła jedno z ostatnich miejsc (25. na 28 krajów członkowskich). Z zestawienia wynika, że w latach 2011-2018 nasz kraj uzyskał 61,1 pkt., poprawiając wynik o ponad 8 proc. – tyle, że to zdecydowanie za mało. Jak wykorzystać potencjał biznesowy płynący z wprowadzania innowacji na podniesienie swojej konkurencyjności i rentowności?

Innowacje to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na zwiększanie konkurencyjności gospodarki. Są kluczem do osiągnięcia statusu kraju wysoko rozwiniętego, który posiadają m.in. Japonia czy Szwajcaria – tam innowacje odpowiadają już za dwie trzecie wzrostu gospodarczego. Choć w Polsce nakłady na wprowadzanie nowych rozwiązań rosną, to małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż przeznaczają na rozwój niewiele środków. Obecnie w Polsce tylko 7 firm na 100 wdraża innowacje produktowe lub procesowe.

 

Wyniki badania przeprowadzonego podczas Konferencji „Innowacje 4.0 – Przyszłość Tworzenia” – potwierdzają wagę innowacji w dzisiejszym biznesie. Dla uczestników konferencji najistotniejszym czynnikiem determinującym przewagę konkurencyjną jest na pierwszym miejscu innowacyjność (69,3%).

 

Rozróżniamy trzy rodzaje innowacji: innowacja inkrementalna, kiedy ulepszamy produkt, usługę w nieznacznym stopniu. Innowacja systemowa, kiedy dany produkt lub usługę stosujemy na innym rynku lub też taki produkt znajduje zupełnie nowe zastosowanie. Przełomowa jest innowacja transformacyjna. To wprowadzenie zupełnie nowego produktu na rynek lub też jego rewolucyjne zastosowanie” – mówi Joanna Golonka konsultant ds. przemysłu z ramienia Autodesk.

Tej jesieni Autodesk realizuje serię unikalnych, bezpłatnych warsztatów Innovation Workshop – Polska. Ich głównym celem jest zaprezentowanie, jak innowacje i optymalizacja procesów w firmach przemysłowych, które pozwalają tworzyć lepsze produkty, wpływają pozytywnie na generowanie większych zysków. Dodatkowo, umożliwiają firmie sprostanie oczekiwaniom klientów. Podczas warsztatów omówionych zostanie pięć strategicznych obszarów budowy trwałej przewagi konkurencyjnej: masowa personalizacja, współpraca, elastyczna produkcja, obsługa klienta oraz produkt jako usługa. Wszystko to w oparciu o innowacje. 

 

 

Innowacje, rozumiane jako wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów pozwalają zdobywać nowych klientów. Innowacje to innymi słowy postęp. Poprzez wprowadzenie całkiem nowego, bądź też usprawnionego procesu produkcji, oferowanej usługi czy też produktu, możemy wpłynąć na zwiększenie udziałów naszej firmy w rynku, a także wejść z ofertą na nowe rynki, poprawiając tym samym rentowność przedsiębiorstwa.

 

Wprowadzenie innowacji pozwala również na zmniejszenie kosztów środowiskowych – ograniczenie zużycia surowców potrzebnych do produkcji, wykonywanie produktów, które dłużej mogą znajdować się w obiegu gospodarki, czy produkowanie bardziej wydajnych rzeczy. Innowacje mogą również przybierać formę postępowych rozwiązań w zakresie procesów produkcyjnych, nowych metod organizacyjnych czy marketingowych, a także zmian w organizacji miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem. Te elementy przekładają się z kolei na budowanie reputacji firmy jako innowacyjnej. To również może się okazać lukratywne dla przedsiębiorstwa, zarówno przy poszukiwaniu pracowników, jak i zainteresowaniu naszymi usługami nowoczesnych konsumentów. Wynika to z faktu, że skojarzenie przedsiębiorstwa z innowacyjnością może korzystnie wpłynąć na odbiór marki przez klientów.

 

W dzisiejszym świecie innowacje to nieodzowny element prowadzenia biznesu. Trzeba jednak pamiętać, że proces unowocześniania jest nieustanny, dlatego też firmy produkcyjne z sektora MŚP nie mogą odbiegać w tym zakresie. Odpowiednia selekcja, obserwacja trendów i wyciąganie wniosków płynących z rynku – to elementy, które umożliwiają podążanie za zmianami, które jeśli nie zostaną wprowadzone w odpowiednim czasie, w przyszłości mogą okazać się nie do nadrobienia.

Informacje o Autodesk

Autodesk dostarcza oprogramowanie dla ludzi, którzy tworzą. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Twórz, co tylko chcesz, z Autodesk. Więcej informacji na www.autodesk.pl

Media - Kontakt