Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

POLSKA // WARSZAWA // 27.07.2020

Polskie przedsiębiorstwa przemysłowe chcą inwestować
w innowacje

Podsumowanie konferencji online o innowacjach w przemyśle

Za nami wirtualna konferencja Innowacje 4.0. Zamień wyzwania na innowacyjność, która zgromadziła ponad 200 specjalistów z branży przemysłowej. Jednym z poruszanych tematów były kwestie związane z finansowaniem inwestycji w innowacje. Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych przeprowadzonego na zlecenie Autodesk, na przeszkodzie rozwoju cyfryzacji w blisko 40% przedsiębiorstw przemysłowych stoi brak wystarczających środków finansowych, a w prawie 45% brak odpowiednio wykształconych pracowników.

Podsumowanie konferencji

 

Podczas 4 intensywnych dni szkoleniowych, odbyły się 23 sesje na tematy takie jak: innowacje w przemyśle, rozwiązania do zdalnej współpracy w obszarze projektowania i wytwarzania, PLM jako narzędzie do zarządzania procesowego i wiele innych. Zaprezentowane zostały również najlepsze praktyki innowacyjne firm produkcyjnych na podstawie studium przypadku.

 

Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych kwestia podnoszenia kompetencji pracowników jest szalenie ważna. Dzięki wirtualnym konferencjom pracownicy mogą w łatwy i przystępny sposób podnosić swoje kwalifikacje, z dowolnego miejsca. Dodatkowo, dzięki temu, że materiały merytoryczne są dostępne również po konferencji – zawsze mogą wrócić do interesujących ich zagadnień.

 

Jednym z poruszanych zagadnień, które spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników była kwestia finansowania inwestycji w innowacje technologiczne. Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych, prawie 72% ankietowanych przedstawicieli firm przemysłowych, które poniosły nakłady na digitalizację odnotowało wzrost przychodów

Wyniki badania pokazują również, że brak środków finansowych to znacznie częstszy hamulec procesu cyfryzacji mikro i małych przedsiębiorstw, niż podmiotów dużych, zatrudniających ponad 250 pracowników. Bariera finansowa była bardziej powszechna wśród firm o zasięgu lokalnym niż wśród podmiotów prowadzących działalność o światowym zasięgu. Wśród blisko 40% firm przemysłowych przeszkodą w transformacji cyfrowej mogą być nie tylko niewystarczające środki finansowe, ale także trudności w pozyskiwaniu ich ze źródeł zewnętrznych.

Inicjatywa Przyszłość Polskiego Przemysłu

 

Inicjatywa Przyszłość Polskiego Przemysłu, powołana przez Autodesk, koncentruje wokół siebie polskie firmy przemysłowe stawiając sobie za cel wsparcie ich cyfryzacji. Nadrzędnym celem inicjatywy jest dzielenie się i wymiana wiedzą, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Jednocześnie, Inicjatywa wskazuje również miejsca, skąd można pozyskać finansowanie inwestycji w innowacje, które są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dzisiejszym rynku przemysłowym.

 

Informacje o Autodesk

Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć na www.autodesk.pl, www.facebook.com/Autodesk.Poland

Media - Kontakt