POLSKA // WARSZAWA // 17.03.2021

Innowacje sposobem na obronę przed kryzysowymi sytuacjami

Raport „Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii”


Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych postrzegane jest przede wszystkim jako sposób na wzrost efektywności i elastyczności produkcji (89,1%), możliwość zwiększenia konkurencyjności (87,7%), a także konieczność, by utrzymać dobrą pozycję na rynku (79,1%). Najnowsze badanie Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii, przeprowadzone na zlecenie Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu Autodesk, pokazuje, jak wygląda stopień cyfryzacji polskich firm z branży, a także jak zmieniło się postrzeganie technologii Przemysłu 4.0 w ciągu ostatniego roku.

Digitalizacja w dobie pandemii


To, jaką rolę pełnią innowacje w polskich firmach przesyłowych, podkreśla fakt, że prawie 56% z nich utrzymało albo przyspieszyło swoje inwestycje w cyfryzację, mimo niepewności związanej z pandemią COVID-19. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 9% firm zainwestowało w rozwiązania Przemysłu 4.0, które przed pandemią nie były planowane. 

Rok 2020 i pandemia spowodowały, że sytuacja gospodarcza i biznesowa przyjęły wyjątkowe, niespotykane wcześniej oblicze. Zdaniem zdecydowanej większości przedstawicieli sektora produkcyjnego dotychczas wprowadzone rozwiązania Przemysłu 4.0 okazały się przydatne w kryzysie – odpowiedziało tak 90% badanych. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 60% respondentów pozytywnie ocenia bieżącą sytuację finansową swojej firmy, można pokusić się o wniosek, że wprowadzanie innowacji może przynosić wymierne rezultaty biznesowe.

Wnioski płynące z badania utwierdzają nas w słuszności powołania Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu. Jej nadrzędnym celem jest wymiana wiedzy, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Autodesk chce wspierać polskie firmy przemysłowe w ich cyfryzacji, bo to dzięki niej biznes staje się odporniejszy na ryzyka w stale zmieniającym się krajobrazie gospodarczym – powiedziała Joanna Kontkiewicz – Studzińska, Account Based Marketing Manager, Autodesk.

Inwestycje w cyfryzację nabierają tempa


Wśród polskich firm przemysłowych największą popularnością spośród technologii czwartej rewolucji przemysłowej cieszą się takie rozwiązania, jak system do zarządzania dokumentacją (PDM) (68,1%), oprogramowanie służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) (68,1 %), automatyzacja linii produkcyjnej (57,4%) oraz system zarządzania cyklem życia produktu PLM (57,1%).

Wedle badania w najbliższym czasie wiele firm planuje inwestycje w cyfryzację. Respondenci wskazują, że w ich przedsiębiorstwach najczęściej wykorzystywanych jest od 1 do 2 rozwiązań Przemysłu 4.0 – 46,9% ogółu. W porównaniu do 2020 r. odsetek ten wzrósł o 15%. Na podstawie ich deklaracji można wnioskować, że w znaczącym stopniu zwiększy się liczba firm, w których wykorzystywanych będzie od 3 do 5 rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej. Przewiduje się, iż w znaczącym stopniu spadnie odsetek podmiotów gospodarczych, w których w ogóle nie korzysta się z innowacyjnych technologii tego typu. 

Więcej nt. badania


Badanie zrealizowane zostało zrealizowano w styczniu 2021 r. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie Autodesk, wśród przedstawicieli 211 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze przemysłowym na terenie całej Polski. Badanie zrealizowano wykorzystując dwie ilościowe techniki badawcze: CATI oraz CAWI.

Rośnie zainteresowanie cyfrowym bliźniakiem 

Cyfrowy bliźniak jest wymieniany jako najczęstsza planowana inwestycja z zakresu Przemysłu 4.0 wśród firm przemysłowych (48,7%).

Bardzo cieszy mnie fakt, że polskie firmy produkcyjne dostrzegają ogromny potencjał technologii Przemysłu 4.0. Co więcej, porównanie dwóch edycji badania pokazuje znaczący wzrost w tym zakresie w ciągu zaledwie roku. To, że cyfrowy bliźniak jest rozwiązaniem, którego wykorzystanie może w najbliższej perspektywie najbardziej wzrosnąć, potwierdza, że firmy w cyfryzacji dostrzegają realną przewagę konkurencyjną” - dodaje dr inż. Radosław Cieślak, Executive Industry Manager, Autodesk

Bariery w cyfryzacji


Największe bariery wprowadzania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej to wciąż brak wystarczających środków finansowych, utrudniony dostęp do kapitału oraz brak odpowiednio wykształconych pracowników w firmie. W porównaniu do wyników ubiegłorocznego badania, jeszcze większy odsetek firm wskazał problemy z uzyskaniem dotacji czy kredytów (wzrost o 20%), a także brak wystarczających środków finansowych (wzrost o 16,2%) za najpowszechniejsze przeszkody w dążeniu do cyfryzacji.

Szczegółowe wyniki raportu

Media - Kontakt

Monika Leszczyńska

Solski Communications

mleszczynska@solskipr.pl
tel. 22 24 28 648

Aleksandra Gołda

Solski Communications

agolda@solskipr.pl
tel. 22 24 28 638

Informacje o Autodesk

Autodesk

Tworzymy oprogramowanie dla tych, którzy tworzą

Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych.