• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warszawa // 06 czerwca 2012

KnowledgePoint we współpracy z Learning Performance Institute wprowadza Program dla Instruktorów Autodesk

Banner image credits

KnowledgePoint, biorąc pod uwagę znaczenie wysokiej jakości szkoleń, uruchamia specjalny Program dla Instruktorów Autodesk. Celem inicjatywy, obejmującej cały obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), jest rozwój – w uzupełnieniu istniejącej wiedzy technicznej – umiejętności miękkich, w tym wiedzy z zakresu różnych stylów uczenia, a także zapewnienie wsparcia 4 000 instruktorom z Centrów Szkoleniowych Autodesk (ATC) w całym regionie.

Program dla instruktorów Autodesk  został opracowany we współpracy z Learning Performance Institute (LPI) i obejmuje uznany Program Monitorowania i Oceny Wyników Szkoleniowców (Trainer Performance Monitoring and Assessment, TPMA). TPMA pozwala instruktorom lepiej zrozumieć różne techniki uczenia się oraz dostosować metody pracy do  różnych poziomów wymagań kursantów. Program wykorzystywany jest także jako niezależne narzędzie do oceny jakości szkoleń.

Program LPI koncentruje się na promowaniu najlepszych praktyk i  stałym podnoszeniu standardów profesjonalizmu w środowisku szkoleniowym. Jego elementem jest także promowanie i pomiar wpływu szkoleń na efektywność organizacji, obejmujące coroczne monitorowanie i ocenę wszystkich instruktorów, którzy wzięli udział w programie TPMA, tak aby utrzymać odpowiednie  standardy.

„Instruktorzy ATC odgrywają kluczową rolę we wsparciu klientów Autodesk w zakresie poprawy wydajności, innowacyjności i jakości poprzez wykorzystanie oprogramowania projektowego. Prezentują wysoki poziom umiejętności, w szczególności w aspekcie wiedzy technicznej, a  jej uzupełnieniem będzie dalszy rozwój w zakresie tego, jak wiedza odbierana jest przez uczących się ” - uważa Graeme Phillips, menedżer ds. programów Autodesk, EMEA w KnowledgePoint.

Od maja 2012 roku do stycznia 2013 roku KnowledgePoint przeprowadzi 59 czterodniowych warsztatów TPMA w całym obszarze EMEA (głównie w lokalnych językach).

Informacje o KnowledgePoint

KnowledgePoint jest dostawcą specjalistycznych usług IT w  temacie szkoleń i uczenia się, oferującym drukowanie, dystrybucję i logistykę, oraz wsparcie operacyjno-marketingowe dla wielu największych korporacji IT. KownledgePoint jako wieloletni dostawca usług dla Autodesk Learning działa na całym obszarze EMEA. Jest dystrybutorem programu Professional Certification.

Informacje o Autodesk

Autodesk, Inc. jest jednym z liderów na rynku oprogramowania do projektowania 3D, konstruowania  i rozrywki. Klienci z branży przemysłowej, architektonicznej, budowlanej, konstrukcyjnej oraz sektorów mediów i rozrywki – w tym ostatnich 17 laureatów Oskara za najlepsze efekty wizualne – używają programów Autodesk do projektowania, wizualizacji i symulacji swoich pomysłów. Od wprowadzenia na rynek programu AutoCAD w 1982 roku firma Autodesk nieustannie rozwija swoją ofertę nowoczesnego oprogramowania na rynki całego świata. Dodatkowe informacje o firmie Autodesk można uzyskać z witryny www.autodesk.comwww.autodesk.pl

Media Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.