• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warszawa // 20 maja 2014

Biprostal z Krakowa projektuje zaawansowane technologicznie obiekty w oparciu o najnowsze rozwiązania Autodesk

Banner image credits

Celem wdrożonego systemu informatycznego było skuteczne zarządzanie projektami, aplikacjami 3D, wymianą danych między użytkownikami oraz monitoringiem on – line postępu prac

Biprostal Spółka Akcyjna Firma Inżynieryjno - Konsultingowa ujednolicił rozwiązania projektowe w oparciu o najnowsze wersje pakietów Autodesk. Firma zdecydowała o standaryzacji i wyborze platformy Autodesk, biorąc pod uwagę interoperacyjność poszczególnych rozwiązań i możliwość ułatwienia współpracy pomiędzy projektantami różnych branż, w tym technologiczno – mechanicznej, energetycznej, elektrycznej i AKPiA, architektonicznej i budowlanej. Oprogramowanie dostarczyła i wdrożenie realizuje firma MAT Usługi Informatyczne, Autoryzowany Partner Autodesk.

"Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a my mamy ambicje wyprzedzać oczekiwania. Cyfrowy model wykorzystywany jest na wielu etapach – od fazy projektowania, poprzez wykonawstwo, i dalej na etapie zarządzania inwestycją, co jest istotne zwłaszcza w przemyśle, a także w projektach budowlanych." – mówi Paweł Cieślar, prezes zarządu Biprostal S.A. - „Naszym celem jest oferowanie usług w oparciu o pełny model cyfrowy, obejmujący wszystkie branże. Niezbędne są nam więc narzędzia, które współpracują między sobą. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wybór platformy Autodesk.” – dodaje.

Biprostal realizuje projekty dla przemysłu, w tym w szczególności hutnictwa i energetyki jako głównych branż beneficjentów dostarczanych rozwiązań technologiczno – projektowych w Polsce i na świecie. W tego typu projektach, w przypadku inwestorów zagranicznych, praca na modelach cyfrowych 3D często jest wymogiem, i staje się standardem wśród inwestorów krajowych. Dążąc do zwiększenia konkurencyjności oraz efektywności procesów projektowych Biprostal zdecydował się na wprowadzenie najnowszych rozwiązań w pracy dla własnych inżynierów oraz firm współpracujących. Wdrażane oprogramowanie obejmuje bardzo szeroki zakres, w tym m.in. Autodesk Building Design Suite, Autodesk Infrastructure Design Suite, Autodesk Plant Design Suite, Autodesk Product Design Suite, Autodesk Factory Design Suite. “Przy podejmowaniu decyzji niezwykle ważna była dla nas – ze względu na zastosowanie przy naszych realizacjach – możliwości i funkcjonalność AutoCAD Plant 3D.” – podkreśla Leszek Biały, Dyrektor Zarządzający Biprostal S.A. - "Bardzo dokładnie sprawdziliśmy możliwości tego rozwiązania i oceniliśmy możliwości wymiany danych podstawowych pomiędzy modelem 3D, schematami orurowania i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz rysunkami izometrycznymi i ortogonalnymi, dzięki czemu wszystkie informacje winny być spójne i aktualne, umożliwiając efektywny proces modelowania 3D w tworzeniu przemysłowych instalacji rurowych"

Wdrożenie projektu rozpoczęto we wrześniu 2012 r. Aktualnie inżynierowie Biprostal na co dzień korzystają z nowych rozwiązań. Obecnie wdrażany jest Autodesk Revit w pracowni Konstrukcji Budowlanych i Architektury, a także Autodesk Vault Professional – narzędzie do zarządzania dokumentacją projektową. W ramach Biprostal SA funkcjonuje CENTRUM MONITORINGU I ANALIZ TECHNOLOGII PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH BIPROSTAL, odpowiedzialne za zarządzanie oprogramowaniem wewnątrz organizacji oraz opracowywaniem dokumentacji techniczno – technologicznej 3D z wykorzystaniem nowoczesnych skanerów 3D, druku 3D, zdalnych technologii pomiarów wdrażanych rozwiązań w zakresie produkcji koksu, węglopochodnych, ochrony środowiska itp. Pierwsze efekty wdrożenia pokazują, że dzięki kompatybilności oprogramowania, inżynierowie Biprostal efektywniej ze sobą współpracują, weryfikacja modelu trójwymiarowego umożliwia szybką reakcję na kolizję już na wstępnych etapach, co przekłada się na ograniczenie kosztów i czasu trwania inwestycji.

Zakupy oprogramowania zostały częściowo sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POIG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym.

Informacje o Biprostal

Biprostal od ponad 65 lat świadczy usługi konsultingowe oraz opracowuje kompleksową, wielobranżową dokumentację technologiczno - techniczną we wszystkich fazach projektowania dla obiektów hutniczych, przemysłowych i energetycznych, a także obiektów użyteczności publicznej (kompleksów handlowych, biurowych i hotelowych, oświatowych i leczniczych, rozrywkowych i sportowych. Zatrudnia ponad 100 osób, w tym 80 inżynierów w pracowniach: Monitoringu oraz Pogotowia Technologicznego, Szybkiego Prototypowania (B+R), Projektowania Rozproszonego Technologiczno – Mechanicznej, Konstrukcji Budowlanych i Architektury, Energetycznej, Elektrycznej i Automatyki. Firma posiada inżynierów o dużych umiejętnościach i bogate doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych projektów wielobranżowych, przy użyciu nowoczesnych narzędzi wspomagania komputerowego CAD. Więcej na stronie internetowej (www.biprostal.com.pl).

Informacje o MAT

MAT zajmuje się kompleksową obsługą pracowni projektowych. Jest dostawcą: specjalistycznego oprogramowania CAD, stacji roboczych, peryferii ( ploterów, drukarek, skanerów itp.), wysoko przepustowych sieci teleinformatycznych. Bogate doświadczenie i współpraca z wiodącymi firmami branży CAD i IT zaowocowała posiadaniem statusu: Autodesk Gold Partner, Autodesk Authorized Training Center, Microsoft Certified Partner, Hewlett Packard Preferred Partner. MAT jako integrator systemów informatycznych specjalizuje się w wdrażaniu zaawansowanych systemów do cyfrowego prototypowania, które obejmuje instalację, konfigurację, szkolenia, oraz wsparcie techniczne. Więcej informacji na www.mat.net.pl.

Informacje o Autodesk

Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.autodesk.pl; www.facebook.com/Autodesk.Poland

© 2014 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Media Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.