• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warszawa // 3 czerwca 2014

DB Schenker Rail: usprawnienie i optymalizacja procesu projektowego

Banner image credits

Rybnicki Oddział Naprawy Wagonów i Lokomotyw DB Schenker Rail Polska wykorzystuje rozwiązania Autodesk w celu przyspieszenia i unowocześnienia projektowania

DB Schenker Rail Oddział w Rybniku zdecydował o wykorzystaniu Autodesk Factory Design Suite do optymalizacji linii do naprawy taboru kolejowego. DB Schenker Rail Polska jest jednym z wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych na globalną skalę. Firma posiada w Polsce zakłady remontowe zajmujące się przeglądami i naprawą taboru kolejowego. Oddział Naprawy Wagonów i Lokomotyw w Rybniku wykorzystuje ponadto Autodesk Inventor Professional do szybkiego i wydajnego projektowania trójwymiarowych elementów mechanicznych oraz całych złożeń, jak również do tworzenia dokumentacji technicznej. Oprogramowanie dostarczyła firma Cadsoft, Autoryzowany Partner Autodesk.

Rozpoczęte w 2013 roku wdrożenie pakietu Autodesk Factory Design Suite było związane z dużą inwestycją w rybnickim Oddziale Naprawy Wagonów i Lokomotyw, jaką była budowa linii potokowej.

Nowa linia potokowa jest rozwiązaniem pozwalającym na serwisowanie w skali roku do 2500 wagonów - tj. prawie trzykrotnie więcej niż dotychczas - oraz na skrócenie średniego czasu przepływu wagonu o około 80%. Prace remontowe wagonów w zmodernizowanym oddziale odbywają się równolegle na dwóch dziesięciostanowiskowych liniach potokowych, każda o długości 265m.

Pakiet Autodesk Factory Design Suite docelowo będzie wykorzystywany do optymalizacji linii służącej do modernizacji pociągów, jak również do tworzenia trójwymiarowych modeli wybranych typów wagonów towarowych wraz z pełną dokumentacją projektową.

Oddział Naprawy Wagonów i Lokomotyw DB Schenker Rail Polska wybrał Autodesk Factory Design Suite ze względu na dostępność w ramach jednego pakietu wielu zaawansowanych rozwiązań, dzięki którym możliwa jest wizualizacja i optymalizacja układu zakładu naprawczego. Duży wpływ na wybór miała również intuicyjna obsługa oraz sprawne współdziałanie poszczególnych rozwiązań w ramach jednego pakietu.

Dodatkową zaletą pakietu jest możliwość przeprowadzenia symulacji wielu wariantów projektu, co z kolei pozwala na zmniejszenie liczby błędów, a także czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji technicznej. Oddział Naprawy Wagonów i Lokomotyw DB Schenker Rail Polska w Rybniku zajmuje się także przeglądami i naprawą taboru niemieckiego. W związku z tym konieczne było wdrożenie rozwiązania umożliwiającego sprawne projektowanie, a także bardziej wydajne opracowywanie dokumentacji technicznej.

Informacje o DB Schenker Rail

Firma DB Schenker Rail Polska jest jednym z wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych na globalną skalę. Oferuje wszystkie rodzaje transportu oraz pełny zakres rozwiązań logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. DB Schenker Rail Polska posiada w Polsce również zakłady remontowe zajmujące się przeglądami i naprawą taboru kolejowego.

Informacje o Autodesk

Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie, architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.autodesk.pl

Informacje o Cadsoft

Firma Cadsoft posiada status Autodesk Gold Partner, specjalizacje w branży architektoniczno-budowlanej, mechanicznej oraz Media i Entertainment. Posiada autoryzowane centrum szkoleniowe ATC Autodesk, gdzie przeprowadza szkolenia z wybranych produktów Autodesk, a w centrum certyfikacji ACC Autodesk przeprowadza certyfikowane egzaminy z wybranych programów.

© 2014 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Media Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.