• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warszawa // 14 października, 2014

Autodesk umożliwia szkołom w Polsce bezpłatny dostęp do swojego profesjonalnego oprogramowania 3D

Banner image credits

Cel: przygotowanie młodzieży do potrzeb przyszłego rynku pracy

Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) — jedna z wiodących firm w dziedzinie oprogramowania do projektowania 3D, umożliwił szkołom w Polsce bezpłatny dostęp do swoich profesjonalnych rozwiązań do projektowania trójwymiarowego. 

Szacuje się, że wartość inicjatywy Autodesk wyniesie ponad 80 mln Euro. Inicjatywa ta wesprze nauczycieli z blisko 13 600 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.

„Postęp w rozwoju technologii do projektowania 3D i wytwarzania powoduje zmiany w profesjach związanych z projektowaniem i tworzeniem. Rozwój technologii mobilnej i chmurowej oznacza również, że projektować można w dowolnym czasie i miejscu. Niemal każdy, kto ma dobry pomysł, może przekształcić koncepcje w rzeczywistość, a my wierzymy, że to właśnie obecni uczniowie i studenci kształtować będą przyszłe oblicze świata” — mówi Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce. „Zapewniając instytucjom edukacyjnym bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk, udostępniamy szkołom narzędzia wykorzystywane przez profesjonalistów na całym świecie w ich codziennej pracy.” — dodaje Wojciech Jędrzejczak.

Portfolio rozwiązań do projektowania 3D oraz materiały dydaktyczne Autodesk wykorzystywane są w instytucjach edukacyjnych do zwiększania wyników nauczania poprzez:

  • Podnoszenie poziomu umiejętności uczniów (począwszy od szkół gimnazjalnych) w zakresie przedmiotów związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią, sztuką cyfrową czy matematyką.
  • Przekazywanie uczniom i studentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania 3D ułatwiających osiąganie celów osobistych oraz późniejszych sukcesów zawodowych.
  • Wsparcie nauczycieli w inspirowaniu kreatywnego i innowacyjnego myślenia, za pomocą interdyscyplinarnego podejścia do edukacji, rozwijania umiejętności współpracy i praktycznego rozwiązywania problemów, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy.

To kolejny element zaangażowania Autodesk w edukację w Polsce. Od kilku lat bowiem studenci oraz wykładowcy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do oprogramowania Autodesk do użytku osobistego poprzez portal Autodesk Education Community.Obecnie firma rozszerza dostęp do bezpłatnego oprogramowania szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W ramach tej oferty, za pomocą Autodesk Academic Resource Center, uczniowie mogą korzystać podczas zajęć lekcyjnych z pełnego portfolio profesjonalnych rozwiązań Autodesk do projektowania 3D, a także z aplikacji chmurowych, powszechnie wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłu.

„Z punktu widzenia edukacji szkolnej - dostęp do nowoczesnego oprogramowania 3D to ogromny atut. Nasze doświadczenia z pilotażowego projektu Design the Future, potwierdzają, że kształcenie myślenia przestrzennego oraz umiejętności związanych z projektowaniem to ważne elementy programu nauczania. Narzędzia te wyzwalają w uczniach kreatywność, zmysł techniczny, chęć tworzenia. Młodzież jest otwarta i gotowa do nauki. Co więcej zdaje sobie sprawę, że z tej wiedzy i zdolności posługiwania się oprogramowaniem do projektowania będzie mogła skorzystać także w późniejszym życiu zawodowym”. – mówi Grażyna Knast, wicedyrektor Gimnazjum nr 11 w Poznaniu.

Aby wystąpić o bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk, należy odwiedzić stronę www.autodesk.com/academic.

Informacje o Autodesk

Autodesk jest pomaga wymyśleć, zaprojektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie, architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć na www.autodesk.pl; www.facebook.com/Autodesk.Poland

© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Autodesk, Autodesk logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Autodesk , Inc. i/lub jej podmiotów zależnych i/lub stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy marek, nazwy produktów lub znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli prawnych. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktów i usług oraz specyfikacji w dowolnej chwili bez powiadomienia i nie jest odpowiedzialny za błędy typograficzne lub graficzne, które mogą pojawić się w tym dokumencie.

Bezpłatne oprogramowanie Autodesk i/lub usługi w chmurze mogą być używane tylko do celów edukacyjnych. Aby używać takiego oprogramowania, należy zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej oprogramowania i warunki korzystania z usługi oraz ich przestrzegać. Szczegóły i informacje o ograniczeniach są dostępne pod adresem http://usa.autodesk.com/legal-notices-trademarks.

Media Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.