• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warszawa // 24 stycznia 2017

Cyfrowa Łódź 3D

Banner image credits

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wykorzystuje rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi (MPU) została utworzona w październiku 2006 roku. Pracownia działa jako jednostka budżetowa Miasta w oparciu o statut nadany jej przez Radnych Rady Miejskiej w Łodzi oraz regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi. Do jej głównych zadań należy sporządzanie planistycznych dokumentów dla Łodzi, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Na etapie tworzenia tych opracowań podejmowany jest szereg strategicznych decyzji wpływających na rozwój miasta, co wymaga dokładnej koordynacji różnych branż. Przyspieszenie tego procesu oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia pewnych kolizji wymusza wykorzystanie specjalistycznych narzędzi, które ułatwiają zarządzanie projektem i pozwalają na przetwarzanie różnorodnych danych.

Do tych celów w MPU wykorzystywane jest m.in. oprogramowanie wchodzące w skład pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite Premium. „Platforma Autodesk wykorzystywana jest w naszej pracowni w wielu branżach – towarzyszy całemu procesowi, począwszy od osób, które zajmują się infrastrukturą techniczną, komunikacją, trasują skrzyżowania, robią przekroje, aż do prac projektowych” – mówi Mariusz Stępniewski, Kierownik Zespołu Informatyki i Baz Danych, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

Rysunki planów powstają w AutoCAD Map 3D, a dane dotyczące infrastruktury technicznej i drogowej w AutoCAD Civil 3D. Cyfrowe makiety 3D opracowywane są w InfraWorks 360. Zaletą wykorzystania tego oprogramowania jest łatwość obsługi a zarazem wysoka jakość tworzenia projektów 3D. Dla każdego projektu MPZP przygotowywane są w aplikacji InfraWorks dwie cyfrowe makiety – stanu istniejącego i projektowanego. Makieta stanu istniejącego składa się z numerycznego modelu terenu, wysokiej rozdzielczości ortofotomapy, zieleni 3D oraz budynków opracowanych na podstawie stereodigitalizacji zdjęć lotniczych i skaningu laserowego LIDAR (w szczegółowości LOD2, w formacie CityGML). Dodatkowo na podstawie mapy zasadniczej można wymodelować pod terenem całą infrastrukturę techniczną wraz z przyłączami do budynków. Koncepcja opracowania drugiej makiety uzależniona jest od potrzeb i działań wynikających z ustaleń MPZP. Pojawia się nowa zabudowa, układ dróg, nowe parki, skwery, place, przebicia kwartałów, co tworzy nowe przestrzenie publiczne.

Dzięki tego typu danym można w łatwy i czytelny sposób przedstawić, jak wygląda część miasta w perspektywie 360º dzisiaj i jak będzie wyglądać po wprowadzeniu zmian wynikających z różnych opracowań urbanistycznych. MPU jest w stanie dynamicznie wprowadzać zmiany w modelu, na bieżąco weryfikować decyzje projektowe i konsultować je pomiędzy zespołami. Program umożliwia także modelowanie w bardzo dużym szczególe, począwszy od budynków i ulic, poprzez infrastrukturę, obiekty inżynieryjne, kończąc na meblach miejskich i zieleni.

„Stworzenie takiej makiety umożliwia także dalsze przetwarzanie danych, jak chociażby wydrukowanie makiety z tworzywa sztucznego lub dalsze uszczegóławianie modelu za pomocą programu 3ds Max” – mówi Małgorzata Saciuk, Starszy Asystent, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

Wirtualne modele miasta mają również znaczący wpływ na pełniejsze poznanie Łodzi i zrozumienie zachodzących w niej procesów przestrzennych. Wykorzystując tego typu narzędzia, można łatwiej i lepiej planować rozwój miasta, co ma znaczący wpływ na poprawę jakość przestrzeni planistycznej. „Jako Miejska Pracownia Urbanistyczna doceniamy zalety płynące z możliwości kształtowania przestrzeni trójwymiarowo, zarówno w postaci makiet fizycznych, jak i makiet cyfrowych. Pomagają one w rozmowach z władzami, w kontaktach z mieszkańcami, w tłumaczeniu nadchodzących zmian” – tłumaczy dr inż. arch. Robert Warsza, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Cyfrowe modele odgrywają nie tylko kluczową rolę w procesie planowania i urbanistyki, ale również powoli stają się platformą koordynującą dla procesu rewitalizacji. Prezentacja zachodzących zmian na interaktywnym modelu 3D pobudza działania prywatne w procesie rewitalizacji. Wprowadzenie tego typu praktyk ma również znaczący wpływ na poprawę wizerunku miasta poprzez prezentację walorów zamieszkania i inwestowania w Łodzi.

W oparciu o rozmowy z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi powstał materiał wideo zatytułowany „Cyfrowa Łódź 3D”, dostępny pod adresem www https://youtu.be/qgp9xxJ4884.

Film wraz z opisem projektu powstał dzięki uprzejmości Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. W filmie wykorzystano ujęcia z oprogramowania Autodesk® InfraWorks®. Miejska Pracownia Urbanistyczna wykorzystuje również Autodesk® 3ds Max®, Autodesk® ReCap 360, Autodesk® AutoCAD Civil 3D® oraz Autodesk® AutoCAD® Map 3D. Za doradztwo, wdrożenie i wsparcie w zakresie oprogramowania Autodesk odpowiedzialna była firma Aplikom Sp. z o.o. – Autoryzowany Partner Autodesk.

Informacje o Aplikom

Aplikom jest najdłużej działającą na rynku polskim firmą dostarczającą oraz wdrażającą rozwiązania inżynierskie Autodesk dla firm zajmujących się projektowaniem, a także systemy do zarządzania danymi, procesami i zasobami dla przemysłu, budownictwa, spółek infrastrukturalnych oraz samorządów. Firma oferuje profesjonalne usługi, m.in. doradztwo, konsultacje i szkolenia dla użytkowników. Stabilny, doświadczony zespół ekspertów pomaga klientom w rozwijaniu ich biznesu z maksymalnym wykorzystaniem potencjału posiadanych rozwiązań.

Informacje o Autodesk

Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć na www.autodesk.pl, www.facebook.com/Autodesk.Poland

Media Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.