• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj wersje

Porównanie 3ds Max 2019 z poprzednimi wersjami

Porównaj funkcje programu 3ds Max 2019 z poprzednimi wersjami.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Produktu domyślnego nie można usunąć z porównania.

Przed usunięciem zaznaczenia tego produktu wybierz inną pozycję do porównania.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Ścieżki ruchu

Narzędzie Camera Sequencer

Definiowanie skóry z zastosowaniem kwaternionów dualnych

Rozszerzone funkcje wypełniania

Wypełnianie animacji tłumów

Narzędzia do animowania postaci i tworzenia siatki

Ogólne narzędzia do animacji

Animowane funkcje zniekształcające

Synchronizacja widoku ścieżki

Narzędzie Tekst (ulepszone)

Definiowanie skóry przy użyciu funkcji Geodesic Voxel i Heatmap

Kontrolery animacji w narzędziu Max Creation Graph

Produktywność animowania

Obsługa języka Open Shading Language (OSL)

Operacje logiczne do parametrycznego kształtowania splajnów

Proceduralne generowanie tekstury drewna

Modyfikator kanału danych

Mapa mieszana

Obsługa OpenSubdiv

Ulepszone narzędzie ShaderFX

ShaderFX

Obsługa chmury punktów

Narzędzia do rozmieszczania

Fazowanie kwadratowe

Modelowanie powierzchni i siatki

Przypisywanie i edycja tekstury

Cieniowanie i projektowanie materiałów

Obsługa map wektorowych

Mapa tekstów i kształtów

Szybkie formowanie twardych powierzchni

Mapowanie UV

Ulepszenia narzędzia obiektów

Układ sceny rzeczywistości wirtualnej w 3ds Max Interactive

Silnik wirtualnej rzeczywistości w 3ds Max Interactive   

Przykładowe szablony wirtualnej rzeczywistości w 3ds Max Interactive   

Arnold w 3ds Max

Obsługa renderowania w usłudze A360

3ds Max Batch

Kamera fizyczna

Dodano obsługę nowych udoskonaleń oprogramowania Iray i mental ray    

Dodatkowe udoskonalenia wydajności rzutni Nitrous

Większa wydajność rzutni

Lepsze renderowanie ActiveShade

Kamera stereo

Zintegrowane opcje renderowania

System przejść renderingu

Interaktywne renderowanie ActiveShade

System graficzny z przyspieszeniem sprzętowym Nitrous

Renderowanie w rzutni DX 11

Edytor kompozycji Slate

Autodesk Raytracer Renderer (ART)

3ds Max Fluids

Symulacja i analiza ekspozycji oświetlenia

Udoskonalone funkcje mParticles i Particle Flow

Particle Flow

mCloth — symulacja ubioru

mRigds — dynamika brył sztywnych

Włosy i sierść

Proste importowanie danych symulacji

Obsługa materiałów fizycznych w pojazdach CivilView

Używanie przeglądarki Autodesk Viewer w procesach projektowych bezpośrednio z programu 3ds Max

Zaktualizowane narzędzia do pracy z projektami

Eksporter gier

Max Creation Graph (ulepszony)

Dostęp do narzędzia Print Studio za jednym kliknięciem

Biblioteka zasobów 3ds Max

Nowoczesny interfejs użytkownika i obszary robocze

Ulepszona integracja z oprogramowaniem Shotgun

Inteligentne pakowanie zasobów

Obszary robocze, które można dostosować

Max i LMV

Max Creation Graph

Odświeżone odnośniki

Obszar roboczy projektowania

System szablonów

Obsługa plików Alembic

Obsługa gestów wielodotykowych

Udoskonalenia eksploratora scen

Udoskonalenia menedżera warstw

Obsługa platformy konwersji Autodesk

Obsługa animacji programu Inventor

Udoskonalone procesy projektowania w programie Revit

Importowanie plików programu SketchUp 2015

Zestaw funkcji Civil View

Obsługa skryptów w języku Python

Udoskonalone zarządzanie scenami

Dopasowanie perspektywy

Przesuwanie i powiększanie 2D

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Współpraca z oprogramowaniem Adobe After Effects

Integracja transferu danych z procesami organizacji produkcji

Integracja z oprogramowaniem do compositingu

Współpraca z wykorzystaniem kontenerów

Zestaw SDK oprogramowania 3ds Max

Bezpłatna wersja testowa 3ds Max
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
Bezpłatna wersja testowa 3ds Max

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Bezpłatna wersja testowa 3ds Max

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Bezpłatna wersja testowa 3ds Max

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  8 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.
  Bezpłatna wersja testowa 3ds Max

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Uzyskaj bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk

  Studenci, nauczyciele i instytucje akademickie na całym świecie kwalifikują się do bezpłatnego dostępu do oprogramowania Autodesk. Tak, za darmo. Szczerze wspieramy edukację.

  Bezpłatna wersja testowa 3ds Max

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Bezpłatna wersja testowa 3ds Max

   Pobieranie zostało rozpoczęte.

   trials_flow_browser_infographic_03-01-17

   Może to chwilę potrwać. Może masz ochotę na kawę (do nabycia osobno)?

   Po ukończeniu znajdź plik na komputerze.

   Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.


   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.

   Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

   Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

   Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

   Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

   Nie, dziękuję, pomoc firmy ${RESELLERNAME} nie jest mi potrzebna
   ${RESELLERNAME}AUTODESK EXPERT ELITE