• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj wersje

Porównanie 3ds Max 2019 z poprzednimi wersjami

Porównaj funkcje programu 3ds Max 2019 z poprzednimi wersjami.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Produktu domyślnego nie można usunąć z porównania.

Przed usunięciem zaznaczenia tego produktu wybierz inną pozycję do porównania.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Ścieżki ruchu

Narzędzie Camera Sequencer

Definiowanie skóry z zastosowaniem kwaternionów dualnych

Rozszerzone funkcje wypełniania

Wypełnianie animacji tłumów

Narzędzia do animowania postaci i tworzenia siatki

Ogólne narzędzia do animacji

Animowane funkcje zniekształcające

Synchronizacja widoku ścieżki

Narzędzie Tekst (ulepszone)

Definiowanie skóry przy użyciu funkcji Geodesic Voxel i Heatmap

Kontrolery animacji w narzędziu Max Creation Graph

Produktywność animowania

Obsługa języka Open Shading Language (OSL)

Operacje logiczne do parametrycznego kształtowania splajnów

Proceduralne generowanie tekstury drewna

Modyfikator kanału danych

Mapa mieszana

Obsługa OpenSubdiv

Ulepszone narzędzie ShaderFX

ShaderFX

Obsługa chmury punktów

Narzędzia do rozmieszczania

Fazowanie kwadratowe

Modelowanie powierzchni i siatki

Przypisywanie i edycja tekstury

Cieniowanie i projektowanie materiałów

Obsługa map wektorowych

Mapa tekstów i kształtów

Szybkie formowanie twardych powierzchni

Mapowanie UV

Ulepszenia narzędzia obiektów

Układ sceny rzeczywistości wirtualnej w 3ds Max Interactive

Silnik wirtualnej rzeczywistości w 3ds Max Interactive   

Przykładowe szablony wirtualnej rzeczywistości w 3ds Max Interactive   

Arnold w 3ds Max

Obsługa renderowania w usłudze A360

3ds Max Batch

Kamera fizyczna

Dodano obsługę nowych udoskonaleń oprogramowania Iray i mental ray    

Dodatkowe udoskonalenia wydajności rzutni Nitrous

Większa wydajność rzutni

Lepsze renderowanie ActiveShade

Kamera stereo

Zintegrowane opcje renderowania

System przejść renderingu

Interaktywne renderowanie ActiveShade

System graficzny z przyspieszeniem sprzętowym Nitrous

Renderowanie w rzutni DX 11

Edytor kompozycji Slate

Autodesk Raytracer Renderer (ART)

3ds Max Fluids

Symulacja i analiza ekspozycji oświetlenia

Udoskonalone funkcje mParticles i Particle Flow

Particle Flow

mCloth — symulacja ubioru

mRigds — dynamika brył sztywnych

Włosy i sierść

Proste importowanie danych symulacji

Obsługa materiałów fizycznych w pojazdach CivilView

Używanie przeglądarki Autodesk Viewer w procesach projektowych bezpośrednio z programu 3ds Max

Zaktualizowane narzędzia do pracy z projektami

Eksporter gier

Max Creation Graph (ulepszony)

Dostęp do narzędzia Print Studio za jednym kliknięciem

Biblioteka zasobów 3ds Max

Nowoczesny interfejs użytkownika i obszary robocze

Ulepszona integracja z oprogramowaniem Shotgun

Inteligentne pakowanie zasobów

Obszary robocze, które można dostosować

Max i LMV

Max Creation Graph

Odświeżone odnośniki

Obszar roboczy projektowania

System szablonów

Obsługa plików Alembic

Obsługa gestów wielodotykowych

Udoskonalenia eksploratora scen

Udoskonalenia menedżera warstw

Obsługa platformy konwersji Autodesk

Obsługa animacji programu Inventor

Udoskonalone procesy projektowania w programie Revit

Importowanie plików programu SketchUp 2015

Zestaw funkcji Civil View

Obsługa skryptów w języku Python

Udoskonalone zarządzanie scenami

Dopasowanie perspektywy

Przesuwanie i powiększanie 2D

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Współpraca z oprogramowaniem Adobe After Effects

Integracja transferu danych z procesami organizacji produkcji

Integracja z oprogramowaniem do compositingu

Współpraca z wykorzystaniem kontenerów

Zestaw SDK oprogramowania 3ds Max