Najważniejsze funkcje oprogramowania 3ds Max 2023

Oprogramowanie 3ds Max® to narzędzie do tworzenia realistycznych gier i wizualizacji złożonych projektów, od zawiłych szczegółów postaci i obiektów po zapierające dech w piersiach środowiska i światy.

Futurystyczny pojazd kosmiczny wśród skał na obcej planecie

Narzędzia do retopologii

Automatycznie optymalizuj geometrię modeli o wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać idealną geometrię siatki czworobocznej.

Inteligentne wyciągnięcie

Wyciągaj powierzchnie obiektów 3D
w intuicyjny, elastyczny sposób. Automatycznie przebudowuj i zszywaj sąsiadujące powierzchnie.

Obsługa języka Open Shading Language (OSL)

Twórz nowe mapy proceduralne OSL lub wykorzystuj istniejące i używaj ich
z dowolnym obsługiwanym modułem renderującym.

Nanoszenie tekstur

Poznaj zoptymalizowane i intuicyjne nanoszenie tekstur z pełną obsługą skryptów.

Zintegrowany moduł renderujący Arnold

Moduł Arnold w 3ds Max (MAXtoA) obsługuje renderowanie interaktywne bezpośrednio
z poziomu interfejsu.

Interaktywne rzutnie

Ogranicz interakcje w projekcie dzięki podglądom rzutni o jakości renderingu, wyświetlając bezpośrednio materiały PBR (renderowania fizycznego) i efekty kamery.

Bezpieczeństwo oprogramowania

Użyj opcji bezpiecznego wczytywania sceny, aby zabezpieczyć swoją pracę przed potencjalnie złośliwymi skryptami, które mogą się znajdować w plikach sceny.

Funkcje oprogramowania 3ds Max 2023

Modelowanie 3D

Udoskonalone

Narzędzia do retopologii

Automatycznie odwzorowuj dane siatki wielobocznej jako czystą topologię opartą na czworokątach z najwyższą dokładnością. Narzędzia te mogą być używane do ograniczania liczby złożonych zasobów o wysokiej rozdzielczości oraz do udoskonalania projektowania generatywnego i tradycyjnych zadań modelowania
w oprogramowaniu 3ds Max.


Udoskonalone

Inteligentne wyciągnięcie

Interaktywnie wyciągaj powierzchnie obiektów 3D, korzystając z elastycznych operacji inteligentnego wyciągnięcia, takich jak wycięcie i nałożenie. Przebudowuj
i zszywaj sąsiednie powierzchnie automatycznie bez konieczności ręcznego naprawiania ukrytych powierzchni lub danych geometrycznych.


Modelowanie powierzchni i siatek

Twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielokątach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.


Proces projektowania z użyciem stosu modyfikatorów

Szybko twórz koncepcje, wykonuj iteracje oraz analizuj pomysły projektowe, korzystając z szerokiego zakresu unikatowych modyfikatorów.


Procesy projektowania z zastosowaniem splajnów

Używaj narzędzi splajnów do intuicyjnego tworzenia i animowania geometrii.


Teksturowanie i cieniowanie

Obsługa języka Open Shading Language (OSL)

Generuj wysokiej jakości tekstury, które są wyświetlane wiernie w rzutni, korzystając z nowych lub wcześniejszych map OSL za pomocą dowolnego obsługiwanego modułu renderującego.


Nanoszenie tekstur

Korzystaj ze zoptymalizowanego i intuicyjnego nanoszenia tekstur z pełną obsługą skryptów dzięki wykorzystaniu materiałów PBR (renderowania fizycznego), nadpisywania i procesów roboczych OSL.


Edytor materiałów

Dodawaj wykończenia materiałów, zmieniaj tekstury i używaj intensywnych kolorów w celu tworzenia fotorealistycznych projektów.


Oświetlenie

Oświetlaj i doskonal swoje sceny, korzystając ze świateł fotometrycznych
i standardowych.


Renderowanie 3D

Zintegrowany moduł renderujący Arnold

Za pomocą modułu renderującego Arnold GPU wyświetlaj w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany sceny, w tym zmiany oświetlenia, materiałów i kamery.


Interaktywne rzutnie

Ogranicz interakcje w projekcie dzięki podglądom rzutni o jakości renderingu, wyświetlając bezpośrednio materiały PBR (renderowania fizycznego) i efekty kamery.


Rzutnia Activeshade

Dzięki interaktywnemu renderowaniu możesz korzystać w trakcie pracy z podglądu sceny w jakości zbliżonej do końcowego renderingu.


Kamera fizyczna

Symuluj rzeczywiste ustawienia kamery, takie jak szybkość migawki, przysłona, głębia ostrości i ekspozycja.


Konwerter scen

Płynnie przełączaj między różnymi materiałami, światłami, kamerami i modułami renderującymi z utrzymaniem powtarzalności efektów.


Animacje i efekty

Narzędzia do animowania postaci

Twórz proceduralne animacje postaci i siatki za pomocą narzędzi CAT (Character Animation Toolkit) do tworzenia postaci dwunożnych i tłumów.


Ścieżki ruchu

Wyświetlaj podglądy trajektorii animacji i edytuj je bezpośrednio w rzutni.


Płyny w 3ds Max

Twórz realistyczne zachowania płynów, na przykład wody, oleju i lawy, oraz odzwierciedlaj efekty grawitacji i kolizji.


Efekty przepływu cząstek

Twórz złożone i realistyczne efekty wody, ognia, mgiełki i śniegu.


Rozbudowana biblioteka wtyczek

Uzyskaj dostęp do setek doskonałych wtyczek zewnętrznych od naszej licznej społeczności.


Procesy projektowe i organizacji produkcji

Udoskonalone

Bezpieczeństwo oprogramowania

Użyj funkcji bezpiecznego wykonywania skryptów sceny, aby zabezpieczyć swoje prace przed złośliwymi skryptami, które mogą być zawarte w plikach scen, oraz funkcji usuwania złośliwego oprogramowania umożliwiającej wykrywanie i usuwanie znanych złośliwych skryptów z plików scen i skryptów uruchamiania.


Python 3

Korzystaj ze ściślejszej integracji procesów organizacji produkcji dzięki obsłudze języka Python 3.


Udoskonalone

Obsługa integracji procesu organizacji produkcji

Łatwo dostosowuj oprogramowanie 3ds Max do potrzeb procesu organizacji produkcji.


Nowoczesny interfejs użytkownika i obszary robocze

Twórz własne obszary robocze, wykorzystując unowocześniony i płynnie reagujący interfejs użytkownika przystosowany do wysokiej rozdzielczości.


Nowość

Obsługa formatu transmisji GL (glTF)

Publikuj zasoby ze sceny oprogramowania 3ds Max jako materiały glTF 3D w celu ich użycia w aplikacjach internetowych, sklepach online, grach przeglądarkowych
i innych witrynach.