• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie 3ds Max do modelowania, renderowania i animacji

Twórz profesjonalne animacje, renderingi i modele 3D w programie 3ds Max®. Dzięki wydajnym
i elastycznym narzędziom możesz szybciej tworzyć wyższej jakości materiały 3D.

Modelowanie 3D, tworzenie tekstur i efektów

 • Procesy projektowania z zastosowaniem splajnów

  Procesy projektowania z zastosowaniem splajnów

  Twórz i animuj geometrię na wiele intuicyjnych sposobów przy użyciu nowych i ulepszonych narzędzi splajnów.

 • Obsługa języka Open Shading Language

  Twórz w edytorze materiałów różnego rodzaju mapy OSL — od prostych węzłów matematycznych po tekstury proceduralne.

 • Mapa mieszana

  Wykonuj morfing widocznych połączeń dzięki uproszczonemu stapianiu rzutowanych map tekstur.

 • Modyfikator fazowania

  Twórz najlepsze w swojej klasie modele proceduralne, aby bezproblemowo wykonywać trudne zadania.

 • Modyfikator włosów i sierści

  Manipuluj włosami i sierścią bezpośrednio w rzutniach, korzystając z narzędzi do zaznaczania i przypisywania stylu, np. służących do przycinania i szczotkowania.

 • Modyfikator kanału danych

  Wykorzystuj informacje o wierzchołkach, krawędziach i powierzchniach czołowych do proceduralnego modyfikowania modeli.

 • Kształtowanie za pomocą operacji logicznych

  Używaj dobrze znanego interfejsu operacji logicznych 3D do tworzenia parametrycznych operacji logicznych na wielu splajnach.

 • Modelowanie powierzchni i siatki

  Efektywnie twórz obiekty parametryczne
  i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielokątach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.

Animacje 3D i dynamika

 • 3ds Max Fluids

  Twórz realistyczne zachowania płynów bezpośrednio w 3ds Max. (film: 12 s)

 • Ścieżki ruchu

  Manipuluj animacjami bezpośrednio
  w rzutni, aby na bieżąco dostosowywać scenę.

 • Narzędzia do animowania postaci
  i tworzenia siatki

  Narzędzia do animowania postaci i tworzenia siatki

  Twórz animacje proceduralne i siatki postaci za pomocą zestawu CAT (Character Animation Toolkit) oraz narzędzi do tworzenia postaci dwunożnych i animowania tłumu.

 • Ogólne narzędzia do animacji

  Użyj narzędzi do animacji klatek kluczowych („keyframe”) i proceduralnej. Przeglądaj i edytuj trajektorie animacji bezpośrednio w rzutni sceny.

 • Kontrolery Max Creation Graph

  Twórz kontrolery animacji za pomocą nowej generacji narzędzi. Dodatkowo możesz je modyfikować, grupować
  w pakiety i udostępniać.

 • Efekty przepływu cząstek

  Twórz złożone i realistyczne efekty wody, ognia, mgiełki i śniegu.

 • Proste importowanie danych symulacji

  Animuj dane symulacji w formatach CFD, CSV lub OpenVDB.

 • Definiowanie skóry przy użyciu funkcji Geodesic Voxel i Heatmap

  Twórz realistyczne definicje skóry szybko
  i łatwo.

Renderowanie 3D

 • Wyższa jakość rzutni

  Dzięki postępującej integracji elementów języka OSL można teraz wyświetlać
  w rzutni Nitrous w jakości 1:1 mapy proceduralne utworzone w języku OSL.

 • Arnold w 3ds Max

  Z programem 3ds Max jest zintegrowana wtyczka MAXtoA, która zapewnia dostęp do najnowszych funkcji oprogramowania Arnold.

 • Kamera fizyczna

  Symuluj rzeczywiste ustawienia kamery, takie jak szybkość migawki, przesłona, głębia ostrości, ekspozycja i inne opcje.

 • Rzutnia ActiveShade

  Wykonuj operacje bezpośrednio na zawartości sceny również podczas końcowego renderowania ActiveShade.

 • Autodesk Raytracer Renderer (ART)

  Twórz dokładne obrazy scen architektonicznych.

 • Układ sceny w wirtualnej rzeczywistości

  W programie 3ds Max Interactive możesz edytować sceny bezpośrednio w środowisku wirtualnej rzeczywistości,
  a zmiany będą wprowadzane w programie 3ds Max w czasie rzeczywistym.

Interfejs użytkownika, procesy projektowania i organizacji produkcji

 • 3ds Max Batch

  Wykorzystaj pełnię możliwości automatyzacji w programie 3ds Max, używając go jako prawdziwego narzędzia wiersza poleceń.

 • Lepsza integracja narzędzi w procesie organizacji produkcji

  Zapewnij sobie lepszą integrację
  z wieloma narzędziami w procesie organizacji produkcji dzięki rozszerzonemu i ulepszonemu zestawowi narzędzi Python/.NET.

 • Obsługa plików Alembic

  Zintegrowany z rzutnią inspektor formatu Alembic pozwala sprawdzić plik przed jego importowaniem. Obsługuje instancje
  w wersji Alembic 1.7.

 • Nowoczesny interfejs użytkownika
  i obszary robocze

  Nowoczesny interfejs użytkownika i obszary robocze

  Twórz własne obszary robocze, wykorzystując unowocześniony i płynnie reagujący interfejs użytkownika przystosowany do wysokiej rozdzielczości.

 • Konwerter scen

  Łatwo przenoś materiały z jednego programu do renderowania do innego.

 • Aktualizacja procesu współpracy
  z programem CivilView

  Pojazdy utworzone w programie CivilView obsługują teraz materiał fizyczny
  w programie 3ds Max, co upraszcza procesy konwersji i renderowania.

 • Współpraca z przeglądarką Autodesk Viewer

  Udostępniaj modele i na bieżąco przeglądaj opinie online, korzystając z przeglądarki Autodesk Viewer bezpośrednio w programie 3ds Max.

 • Zaktualizowane narzędzia do pracy
  z projektami

  Podczas tworzenia nowych projektów ciesz się większą elastycznością struktury folderów, inteligentnym przełączaniem projektów i możliwością przechowywania danych niestandardowych.