Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie do modelowania i renderowania 3ds Max 2018

Twórz profesjonalne animacje, renderingi i modele 3D w programie 3ds Max®.  Zestaw wydajnych narzędzi pomaga tworzyć lepszą zawartość 3D i rzeczywistość wirtualną w krótszym czasie.

Animacje 3D i dynamika

 • NOWOŚĆ

  3ds Max Fluids

  Twórz realistyczne zachowania płynów bezpośrednio w 3ds Max. (Film: 02:12 min).

 • NOWOŚĆ

  Ścieżki ruchu

  Manipuluj animacjami bezpośrednio w rzutni, aby na bieżąco dostosowywać scenę.

 • Narzędzia do animowania postaci i tworzenia siatki

  Twórz animacje proceduralne i siatki postaci za pomocą zestawu CAT (Character Animation Toolkit) oraz narzędzi do tworzenia postaci dwunożnych i animowania tłumu.

 • Ogólne narzędzia do animacji

  Użyj narzędzi do animacji klatek kluczowych („keyframe”) i proceduralnej. Przeglądaj i edytuj trajektorie animacji bezpośrednio w rzutni sceny.

 • Kontrolery Max Creation Graph

  Twórz kontrolery animacji za pomocą nowej generacji narzędzi. Dodatkowo możesz je modyfikować, grupować w pakiety i udostępniać.

 • Efekty przepływu cząstek

  Twórz złożone i realistyczne efekty wody, ognia, mgiełki i śniegu.

 • Proste importowanie danych symulacji

  Animuj dane symulacji w formatach CFD, CSV lub OpenVDB.

 • Definiowanie skóry przy użyciu funkcji Geodesic Voxel i Heatmap

  Twórz realistyczne definicje skóry szybko i łatwo.

Renderowanie 3D

 • NOWOŚĆ

  3ds Max Interactive

  Zyskaj dostęp do interaktywnych narzędzi do tworzenia wizualizacji rzeczywistości wirtualnej bez zamykania obszaru roboczego w programie 3ds Max.

 • NOWOŚĆ

  Arnold w 3ds Max

  Wtyczka MAXtoA jest zintegrowana z programem 3ds Max, co zapewnia dostęp do najnowszych funkcji programu Arnold.

 • Kamera fizyczna

  Symuluj rzeczywiste ustawienia kamery, takie jak szybkość migawki, przesłona, głębia ostrości, ekspozycja i inne opcje.

 • Ulepszone renderowanie ActiveShade

  Szybciej wykonuj iteracje dzięki interaktywnemu renderowaniu.(Film: 0:56 min).

 • Autodesk Raytracer Renderer (ART)

  Twórz dokładne obrazy scen architektonicznych.

Interfejs użytkownika, procesy projektowania i organizacji produkcji

 • Biblioteka zasobów

  Pojedynczy widok zawartości 3D na komputerze lokalnym i w sieci umożliwia błyskawiczne jej wyszukiwanie.

 • Lepsza integracja narzędzi w procesie organizacji produkcji

  Zapewnij sobie lepszą integrację z wieloma narzędziami w procesie organizacji produkcji dzięki rozszerzonemu i ulepszonemu zestawowi narzędzi Python/.NET.

 • Tworzenie pakietów materiałów

  Twórz, udostępniaj i aktualizuj materiały, których możesz używać w różnych programach i wersjach, ponieważ pozostają powiązane z projektem. Kiedy zmienisz dane projektowe, wszystkie materiały zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

 • Obsługa wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości

  Używaj programu 3ds Max z najnowszymi monitorami i laptopami z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości.

 • Nowość | Tworzenie pakietów materiałów

  Twórz, udostępniaj i aktualizuj materiały, których możesz używać w różnych programach i wersjach, ponieważ pozostają powiązane z projektem. Kiedy zmienisz dane projektowe, wszystkie materiały zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

 • Nowość | Obszary robocze, które można dostosować

  Dopasuj interfejs użytkownika do swoich upodobań, aby pracować w bardziej dynamicznym, nowoczesnym i spersonalizowanym środowisku.

 • Nowość | Formaty MAX i LMV

  Podgląd plików MAX w narzędziu Forge Viewer i przeglądarce internetowej ułatwia ocenę i udostępnianie materiałów.

 • Konwerter scen

  Łatwo przenoś materiały z jednego programu do renderowania do innego.

Modelowanie 3D, tworzenie tekstur i efektów

 • NOWOŚĆ | Procesy projektowania z zastosowaniem splajnów

  Twórz i animuj geometrię na wiele intuicyjnych sposobów przy użyciu nowych i ulepszonych narzędzi splajnów.

 • Nowość | Modyfikator kanału danych

  Wyodrębnij informacje bezpośrednio z modelu, aby wykorzystać je podczas wprowadzania innych modyfikacji.

 • Nowość | Mapa mieszana

  Kształtuj widoczne połączenia, mieszając aż do sześciu różnych materiałów zastosowanych na obiekcie.

 • Modelowanie powierzchni i siatki

  Efektywnie twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielokątach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.

 • Przypisywanie i edycja tekstury

  Wykonuj kreatywne operacje mapowania tekstur, takie jak podział, odbicie lustrzane, rozmieszczanie graffiti, rozmazanie i mapowanie splajnów. 

 • Modyfikator włosów i sierści

  Manipuluj włosami i sierścią bezpośrednio w rzutniach, korzystając z narzędzi do zaznaczania i przypisywania stylu, np. służących do przycinania i szczotkowania.