Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ogólne narzędzia do animacji

Stosuj narzędzia animacji proceduralnej i klatek kluczowych do niemal wszystkich parametrów sceny. Przeglądaj i edytuj trajektorie animacji bezpośrednio w rzutni sceny.

Implementuj niestandardowe elementy sterowania animacją, takie jak suwaki i pokrętła, przypisując elementy interfejsu użytkownika do ścieżek obiektów, które można animować, a następnie kontroluj wiele atrybutów przy użyciu jednego suwaka. Użyj planu animacji, aby edytować przesuwanie, przenoszenie i skalowanie kluczy lub zestawów kluczy w czasie i zmieniać ich wartości.

Steruj animacją gęstości przy użyciu funkcji zanikania obiektów i redukcji kluczy, które utrzymują integralność oryginalnej animacji. Synchronizuj ścieżki dźwiękowe w widoku ścieżki z animacją docelową. Do jednej sceny animowanej można dodać do 100 ścieżek audio.

Synchronizuj fragmenty animacji bez tworzenia nowych ramek kluczowych.

Narzędzia do animacji komputerowej w programie 3ds Max