Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzie Tekst (ulepszone)

Dodawaj do scen informacje oparte na danych. Edytuj akapity, wyrazy lub pojedyncze litery.

Podczas kopiowania tekstu z dokumentów programu Microsoft Word program 3ds Max zachowuje takie informacje, jak krój i styl czcionki oraz symbole, co upraszcza proces konwersji z 2D na 3D.

Do tekstu można teraz stosować tekstury, animacje i efekty, a obiekt tekstowy będzie automatycznie aktualizowany po zmianie treści tekstu. Podczas wyszukiwania czcionki jest też wyświetlany jej styl.

Zaawansowany system ustawień wstępnych obejmuje ustawienia wstępne skosów i animacji. Dodawaj ustawienia wstępne do listy Ulubione lub udostępniaj je innym użytkownikom.

Niestandardowe ciągi wartości umożliwiają wyświetlanie własnych tekstów informacyjnych, np. promienia kuli lub prędkości pojazdu w scenie.

Korzystaj z zaawansowanego systemu ustawień wstępnych, obejmującego ustawienia wstępne skosów i animacji.