Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Szybkie formowanie twardych powierzchni

Operacje logiczne mają teraz podwójną dokładność, co zapewnia bardziej wiarygodne wyniki.

Można łatwo dodawać i usuwać argumenty oraz sortować i zagnieżdżać operacje logiczne.

Modyfikator profili ściętych zawiera teraz te same elementy sterowania ścinaniem co narzędzie TextPlus, umożliwiając artystom tworzenie własnych ścięć lub korzystanie z gotowych ustawień narzędzia TextPlus.

Zaktualizowane operacje logiczne zapewniają bardziej wiarygodne wyniki.