Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modelowanie powierzchni i siatki

  • Efektywnie twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielokątach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.
  • Używaj zestawu modelowania Graphite, zawierającego ponad 100 narzędzi do zaawansowanego modelowania wielokątów i projektowania obiektów swobodnych 3D.
  • Kontroluj liczbę powierzchni lub punktów w obiekcie przy użyciu technologii ProOptimizer i zmniejsz złożoność zaznaczania nawet o 75% bez utraty szczegółów.
  • Uzyskaj czystą topologię siatki dla operacji logicznych, korzystając z narzędzia ProBooleans. 
  • Szybko rozdzielaj obiekty geometryczne na elementy składowe za pomocą narzędzia ProCutter.
  • Przedstawiaj dokładne szczegóły i optymalizuj siatki zarówno podczas pracy interaktywnej, jak i podczas renderowania przy użyciu powierzchni podpodziałów i wygładzania wielokątów.
  • Twórz możliwe do edycji splajny i klatki splajnów z gotowych do użycia kształtów 2D, a następnie przekształcaj je na geometrię 3D dowolnego typu.
Modelowanie 3D i próbkowanie tekstury dla obiektów parametrycznych i organicznych