Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzie Obiekt (ulepszone)

Mechanizmy wybierania obiektów i wykonywania na nich operacji zostały ulepszone, aby modelowanie, animowanie i inne zadania były wykonywane wydajniej
i bardziej kreatywnie.

Wyróżnione funkcje:

  • Artyści mogą teraz przypiąć roboczy punkt obrotu
    i korzystać z niego bez konieczności przechodzenia do panelu hierarchii."
  • Wyrównywanie lokalne to nowa metoda wyrównywania osi w sposób dający bardziej przewidywalne wyniki podczas stosowania różnych transformacji do wybranego podobiektu. Funkcja jest dostępna z listy rozwijanej Układ współrzędnych odniesienia na głównym pasku narzędzi.
  • Pojedynczy klawisz skrótu umożliwia przejście w tryb wskazania odpowiedniego podobiektu.
  • Dodano możliwość zaznaczania od punktu do punktu
    z przytrzymanym klawiszem Shift. W przypadku wybrania elementów niesąsiadujących dostępne jest zaznaczanie od punktu do punktu z dokładnym podglądem wybieranych elementów.
Narzędzie obiektów: wydajniejsze narzędzia do modelowania, animowania i renderowania