Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Obsługa OpenSubdiv

Obsługa bibliotek OpenSubdiv umożliwia tworzenie reprezentacji powierzchni podpodziałów z zastosowaniem bibliotek OpenSubdiv udostępnionych na zasadach open source przez wytwórnię Pixar.

W bibliotekach zastosowano technologię działu Microsoft Research. Zaprojektowano je tak, aby korzystać z zalet architektury przetwarzania równoległego zarówno na procesorach CPU, jak i GPU.

W ten sposób poprawiono wydajność w rzutni dla siatek z wieloma poziomami podpodziałów.

  • Sprawdzaj efekty podczas edycji lub nakładania modeli. Zwiększ wydajność bez poświęcania jakości.
  • Dzięki wydajnej reprezentacji gładkich powierzchni zobaczysz więcej podczas animowania modeli i skrócisz czas realizacji.
  • Szybciej twórz złożone topologie, wykorzystując wydajne procesy modelowania fałdowania w modyfikatorze CreaseSet i eksploratorze fałdowania Crease Explorer.
  • Łatwo przenoś modele między niektórymi pakietami obsługującymi biblioteki OpenSubdiv za pomocą technologii wymiany zasobów FBX i uzyskuj spójny wygląd.
Obsługa OpenSubdiv: tworzenie złożonych topologii