Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Fazowanie kwadratowe

Twórz fazowanie lub krawędzie ze ścięciem między dwiema powierzchniami składającymi się z czworoboków zamiast trójkątów, aby wyeliminować ściśnięcia.