Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zwiększona wydajność rzutni

Zwiększ interaktywność dzięki szybkiej obsłudze nawigacji, zaznaczania i nanoszenia tekstur w rzutni.

Korzyści są szczególnie wyraźne w przypadku gęstych siatek i scen z mapami tekstur.

Włącz antyaliasing, który będzie mieć niewielki wpływ na wydajność, aby szybko pracować w środowisku zapewniającym większą dokładność.