Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

System graficzny z przyspieszeniem sprzętowym Nitrous

Wykonuj iteracje szybciej i obsługuj większe zestawy danych przy niewielkim wpływie na interaktywność. Procesory graficzne (GPU) z przyspieszeniem i wielordzeniowe stacje robocze zapewniają znaczną poprawę wydajności pracy interaktywnej i jakości graficznej. Zaawansowane techniki zarządzania scenami i wielowątkowe przechodzenie między scenami w rzutni usprawniają procesy przetwarzania.

  • Obsługiwana jest nieograniczona liczba elementów związanych z oświetleniem: światła, łagodne cienie, oświetlenie oparte na obrazie, głębia ostrości, okluzja otoczenia w obszarze ekranu, odwzorowania odcieni, przezroczystość o wyższej jakości oraz wyświetlanie przyspieszonego przepływu cząsteczek.
  • Progresywna poprawa jakości obrazu bez blokowania zmian w scenach pozwala podejmować lepsze decyzje twórcze w kontekście ostatecznej wersji projektu.
  • Pracuj interaktywnie w kontekście finalnej platformy z obsługą narzędzi cieniowania działających w technologii DirectX 11.
Gładkie renderowanie 3D dzięki przyspieszeniu sprzętowemu Nitrous