Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Efekty włosów i sierści

Manipuluj włosami i sierścią bezpośrednio w rzutniach, korzystając z narzędzi do wyboru i przypisywania stylu, w tym do przycinania, szczotkowania i zbierania.Dodawaj do włosów skręty i sploty oraz animuj częstotliwości i szybkości. Dowolny obiekt źródłowy można wskazać jako kosmyk włosów.

Narzędzie Odkształcanie splajnów pozwala dodawać splajny do fryzur. Splajny mogą być używane do formowania, nadawania klucza lub przypisywania dynamicznych obiektów docelowych dla włosów.Twórz realistyczne symulacje dynamiczne uwzględniające kolizje, grawitację, sztywność, mocowanie cebulek oraz wilgotność.

Realistyczne, dynamiczne efekty włosów i sierści