Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Solvery symulacji dynamicznych MassFX

Wielowątkowy mechanizm NVIDIA PhysX umożliwia tworzenie atrakcyjnych, dynamicznych symulacji brył sztywnych bezpośrednio w rzutni programu 3ds Max za pomocą solvera mRigids. Stosuj solver mRigids do szkieletów i twórz realistyczne symulacje opadania ciał.

Twórz realistyczne symulacje odzieży i innych elementów zbudowanych z włókien w programie mCloth. Korzystając z narzędzi mParticles, symuluj siły przyrody i wywoływane przez człowieka, twórz i przerywaj wiązania między cząsteczkami oraz zderzaj cząsteczki ze sobą nawzajem i innymi obiektami.

Tworzenie dynamicznych symulacji za pomocą solverów symulacji MassFX