Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Współpraca w ramach procesów roboczych z wykorzystaniem kontenerów

Kontenery ułatwiają wielu osobom wprowadzanie zmian do tej samej sceny. Odwołuj się do kontenerów utworzonych przez innych projektantów w jednej scenie i w nieniszczący sposób umieszczaj lokalne modyfikacje jako warstwy wierzchnie.

Zwiększ wydajność scen i zużywaj mniej pamięci, tymczasowo usuwając wyświetlanie kontenerów w rzutni, ale zachowując zależności sceny w celu ponownego wczytania.

Zastępuj właściwości obiektów w celu organizacji sceny bez wpływu na organizację warstw (podobnie jak w procesie roboczym zagnieżdżonych warstw).

Współpraca w ramach procesów roboczych modelowania 3D z wykorzystaniem kontenerów