Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Polska

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Integracja z oprogramowaniem do compositingu

Udoskonal swoje renderowane dane 3D i połącz je
z materiałem filmowym zarejestrowanym na żywo, używając opcji compositingu.

Segmentuj sceny na elementy do renderowania na potrzeby kompozycji zstępujących w programach Smoke (angielski), After Effects, Photoshop oraz w niektórych innych aplikacjach do tworzenia kompozycji.

Wykonuj proste operacje związane z kompozycjami bezpośrednio w programie 3ds Max w interfejsie opartego na węzłach edytora kompozycji Slate.

Oprogramowanie Composite zawiera wyposażone w pełen zestaw funkcji narzędzie do tworzenia kompozycji, które jest wysoko wydajne i obsługuje obrazy w formacie HDR. Oparto je na technologii oprogramowania do tworzenia kompozycji Toxik. Zestaw narzędzi 3ds Max Composite obejmuje funkcje dodawania kluczy, korekcji barw, śledzenia, odwzorowania kamery, malowania rastrowego i wektorowego, odkształcania opartego na splajnach, rozmywania elementów w ruchu, głębi ostrości oraz narzędzia wspomagające produkcje stereoskopowe.

Uwaga: Funkcja Composite jest wykonywana przez Autodesk Exchange.

Segmentuj ceny na elementy renderingu dla compositingu