Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Integracja z oprogramowaniem do compositingu

Udoskonal swoje renderowane dane 3D i połącz je
z materiałem filmowym zarejestrowanym na żywo, używając opcji compositingu.

Segmentuj sceny na elementy do renderowania na potrzeby kompozycji zstępujących w programach Smoke (angielski), After Effects, Photoshop oraz w niektórych innych aplikacjach do tworzenia kompozycji.

Wykonuj proste operacje związane z kompozycjami bezpośrednio w programie 3ds Max w interfejsie opartego na węzłach edytora kompozycji Slate.

Oprogramowanie Composite zawiera wyposażone w pełen zestaw funkcji narzędzie do tworzenia kompozycji, które jest wysoko wydajne i obsługuje obrazy w formacie HDR. Oparto je na technologii oprogramowania do tworzenia kompozycji Toxik. Zestaw narzędzi 3ds Max Composite obejmuje funkcje dodawania kluczy, korekcji barw, śledzenia, odwzorowania kamery, malowania rastrowego i wektorowego, odkształcania opartego na splajnach, rozmywania elementów w ruchu, głębi ostrości oraz narzędzia wspomagające produkcje stereoskopowe.

Uwaga: Funkcja Composite jest wykonywana przez Autodesk Exchange.

Segmentuj ceny na elementy renderingu dla compositingu