Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika można dostosować do własnego trybu pracy. Można na przykład skonfigurować jeden obszar roboczy do modelowania, a inny do animacji, wybierając różne ustawienia wstępne pasków narzędzi, menu, wstążki i kart rzutni.

W prosty sposób twórz konfiguracje układu rzutni na różnych kartach i przełączaj między nimi, aby uzyskać dostęp do widoków odpowiednich do danego zadania. 

Oszczędzaj czas i koncentruj się od razu na kreatywnych zadaniach dzięki kontekstowemu interfejsowi użytkownika Caddy przeznaczonemu do narzędzi do modelowania wielokątów.

Łatwe w obsłudze procesy przetwarzania i organizacji produkcji podczas modelowania 3D