Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Integracja transferu danych z procesami organizacji produkcji

Importuj dane z wielu źródeł i łatwo przesyłaj je między iteracjami plików, aplikacjami, użytkownikami
i lokalizacjami. Ciesz się zaawansowaną zgodnością operacyjną z oprogramowaniem Photoshop.

Korzystaj z dostępnych w oprogramowaniu After Effects funkcji 2-kierunkowego przenoszenia i synchronizacji kamer, oświetlenia, pustych obiektów, obiektów płaszczyzn/brył, materiałów filmowych, trybów mieszania, nieprzezroczystości, efektów i obiektów tekstowych.

W jednym kroku przekształcaj dwunożne postacie z narzędzi CAT 3ds Max na postacie zgodne z solverem oprogramowania pośredniczącego do gier HumanIK w programie Maya (angielski) do animacji 3D i oprogramowaniu MotionBuilder (angielski) do animowania postaci 3D.

Używaj tych samych kombinacji klawiszy i klikania myszą do przechodzenia między rzutniami w programie 3ds Max i w programie Maya.

Korzystaj z różnych wersji oprogramowania dzięki możliwości zapisywania scen w formatach zgodnych z oprogramowaniem 3ds Max 2011 i nowszym. 

Integracja procesów organizacji produkcji modelowania 3D