Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Max Creation Graph (ulepszony)

Jest to środowisko tworzenia narzędzi oparte na węzłach, umożliwiające rozszerzanie programu 3ds Max o obiekty geometryczne i modyfikatory poprzez tworzenie wykresów w środowisku graficznym podobnym do edytora materiałów Slate.

Wybieraj spośród setek typów węzłów, które można łączyć
w celu tworzenia nowych narzędzi i efektów wizualnych.

Zawiera nowe węzły MCG, które umożliwiają proceduralne tworzenie i używanie kształtów i splajnów, a także manipulowanie nimi.

Dodatkowo można teraz importować dane z bitmap i dane symulacji, na przykład z plików CSV lub Open VDB. Można je śledzić wraz ze sceną jako zasoby, co pozwala na animowanie dokładnych danych symulacji wewnątrz sceny. Parametr sygnału umożliwia dodawanie przycisków do tworzonych narzędzi MCG, a z użyciem nowego parametru koloru można tworzyć palety kolorów.