• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj produkty

Porównaj program Civil 3D z programem AutoCAD i innymi produktami

Porównaj program Civil 3D z programem AutoCAD Infrastructure Design Suite, InfraWorks 360 i innymi produktami inżynierii lądowej. Poznaj powiązane przepływy w BIM for Infrastructure.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu, przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

Przyspiesz cykl projektowania i zmniejsz liczbę koniecznych poprawek korzystając z inteligentnego modelu 3D

Bezpłatna wersja testowa

Subskrypcja

Ten produkt nie jest dostępny w Twoim kraju

Twórz projekty CAD i ich rysunki, przesyłając procesy robocze wykonywane na komputerze do urządzeń mobilnych

Uzyskaj dokładniejszy, bardziej przystępny i pozwalający na korekty wgląd w projekty infrastrukturalne

Popraw zarządzanie jakością i wydajnością pracy oraz zasobami, korzystając z szerokiego dostępu do danych z map cyfrowych

Podejmuj decyzje w oparciu o rzeczywisty kontekst i optymalizuj wyniki prac przy projektach infrastrukturalnych

Dokonuj oceny projektu i jego wykonalności przed rozpoczęciem prac budowlanych w celu optymalizacji wyniku

Krótki opis

 • Tworzenie inteligentnych modeli 3D
 • Szybsze iterowanie projektu przez dynamiczne aktualizacje projektu
 • Generowanie dokumentacji budowlanej
 • Tworzenie oszałamiających projektów CAD
 • Szybsze dokumentowanie i uszczegółowianie
 • Tworzenie obiegów pracy łączących komputery stacjonarne, chmurę i urządzenia mobilne
 • Uzyskanie dokładnych informacji będących podstawą do podejmowania decyzji o projektach inżynieryjnych za pomocą opartych na modelach funkcji inżynierskich, strukturalnych, użytecznościowych, analitycznych i wizualizacyjnych.
 • Szeroki dostęp do danych CAD i GIS do tworzenia map
 • Zgodność projektów z normami, używając inteligentnych modeli i narzędzi CAD
 • Projektowanie w oparciu o rzeczywisty kontekst
 • Optymalizacja wyników prac nad projektami infrastrukturalnymi
 • Łączenie danych i tworzenie zależności dla lepszego zarządzania informacjami
 • Dokonywanie oceny projektów przed rozpoczęciem prac budowlanych przy użyciu wykrywania kolizji i zarządzania przenikaniem
 • Przeprowadzanie symulacji i zaawansowanych analiz konstrukcyjnych

Płać na bieżąco za najnowszą wersję oprogramowania przy niższych kosztach początkowych, otrzymując indywidualne wsparcie przez Internet, dostęp do poprzednich wersji oprogramowania oraz do wybranych usług w chmurze i usług dotyczących oprogramowania. Dowiedz się więcej.

Miesięczna    

Kwartalna    

Roczna    

Wieloletnia (2 lata)    

Wieloletnia (3 lata)    

Dostęp do danych i ich wymiana    

Dane pomiarowe    

Modelowanie powierzchni    

Tworzenie mapy bazowej    

Funkcje przechwytywania stanu rzeczywistego i chmury punktów    

Tworzenie powierzchni z chmury punktów    

Praca w rzeczywistych układach współrzędnych    

Rozbudowane narzędzia CAD 2D i 3D    

Dynamiczne aktualizacje    

Modelowanie korytarzy    

Dane wyjściowe i analizy modelowania korytarzy    

Sieci rurociągów ciśnieniowych    

Sieci rurociągów grawitacyjnych    

Dokumentacja sieci rurociągów    

Skarpy    

Projekt działki    

Modelowanie mostów    

Tworzenie szczegółowej struktury mostów i tuneli    

Modelowanie geotechniczne    

Układ torów    

Opracowywanie sieci instalacji przy użyciu narzędzi opartych na modelach    

Tworzenie modelu 3D z istniejącego środowiska    

Funkcje szkicowania i tworzenia układu dla projektu    

Tworzenie wielu propozycji projektowych w kontekście    

Dynamiczne łączenie projektu z dokumentacją    

Normy rysunkowe    

Dokumentacja projektowa    

Widoki przekrojów i szczegółów    

Tworzenie map    

Raporty i tabele    

Analiza geoprzestrzenna    

Analiza kanalizacji sanitarnej i burzowej    

Analiza modelu powierzchni    

Analiza wizualna    

Analiza hydrologiczna i powodziowa    

Tworzenie wysokiej jakości wizualizacji    

Analiza cieni i oświetlenia    

Renderowanie fotorealistycznego modelu    

Roboty ziemne    

Obliczanie zestawienia ilości i materiału    

Współpraca na bazie chmury    

Skróty do danych i odniesienia    

Wykrywanie i obsługiwanie konfliktów