Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Nowości w programie AutoCAD Civil 3D 2018

Nowe funkcje zwiększają wydajność procesów projektowania i realizacji oraz ułatwiają współpracę.

 • Linie charakterystyczne rzędnych względnych

  Możliwość tworzenia linii charakterystycznych z powierzchni lub względem powierzchni, dzięki czemu są one aktualizowane przy zmianach powierzchni.

 • Profile odsunięcia dynamicznego

  Tworzenie profili odsunięcia dynamicznego przy użyciu domyślnego nachylenia poprzecznego. Możliwość modyfikacji poprzez edycję właściwości profilu.

 • Połączone linie trasowania

  Utwórz nową połączoną dynamicznie linię trasowania wraz z profilem, która przechodzi między dwiema przecinającymi się liniami trasowania i ich profilami.

 • Dobieranie rozmiarów rur i analiza rur

  Zmienianie rozmiarów rur i ustawień poziomu dna oraz obliczanie niwelet hydraulicznych i energetycznych zgodnie z normami HEC-22 2009.

 • Tworzenie arkuszy planu i profilu

  Tworzenie arkuszy typu plan/plan i profil/profil przez umieszczenie wielu widoków planu lub profilu na jednym arkuszu.

 • Udoskonalenia

  Dane zestawu właściwości etykiety

  Dodawaj niestandardowe dane do etykiet obiektów programu AutoCAD Civil 3D za pomocą zestawów właściwości.

 • Udoskonalenia

  Edytor ciągu poligonowego

  Produkt umożliwia tworzenie punktów, linii i krzywych reprezentujących odgałęzienia ciągu poligonowego oraz stosowanie widoków bocznych z wykorzystaniem danych wejściowych COGO i narzędzi edycji.

 • Rozdzielczość nałożenia korytarza (węzły)

  Usuwanie węzłów splajnu korytarza w warunkach rzutowania.

 • Udoskonalenia | Współdziałanie z programem InfraWorks

  Możliwość korzystania ze wstępnych modeli projektu w programie AutoCAD Civil 3D.

 • Udoskonalenia | Sieci rurociągów ciśnieniowych

  Zastępowanie rur, złączek i aparatury sieci ciśnieniowej częściami innego typu lub rozmiaru.

Więcej funkcji

Projektowanie obiektów inżynierii wodnej i lądowej

 • Projekt korytarza

  Narzędzia do modelowania korytarzy.

 • Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

  Łatwe wyodrębnianie wielu linii charakterystycznych.

 • Zaawansowane projektowanie rond

  Zmień sposób projektowania rond w programie AutoCAD Civil 3D.

 • Układ torów

  Usprawnione tworzenie układów torów.

 • Chmury punktów

  Korzystanie z danych chmury punktów i wyświetlanie ich.

 • Tworzenie powierzchni z danych chmury punktów

  Tworzenie powierzchni TIN z danych chmury punktów

 • Modelowanie powierzchni

  Użyj narzędzi do tworzenia powierzchni dynamicznych.

 • Skarpy

  Modele terenu dla skarp.

 • Projektowanie działek

  Zautomatyzowane narzędzia do projektowania działek.

 • Sieci rurociągów grawitacyjnych

  Narzędzia do tworzenia systemów kanalizacji sanitarnej i burzowej.

Kreślenie i tworzenie dokumentacji

 • Definiowanie zestawu właściwości

  Tworzenie i używanie danych dla każdego obiektu rysunkowego.

 • Dane właściwości do brył korytarzy

  Automatyzacja zmian danych i informacji.

 • Dokumentacja projektowa

  Generowanie opisanych rzutów produkcyjnych.

Wizualizacja i analiza

 • Analiza geoprzestrzenna

  Zaawansowane funkcje tworzenia map i analizy.

 • Oprogramowanie do analizy kanalizacji sanitarnej i burzowej

  Dynamiczne modele umożliwiają zarządzanie kanalizacją burzową.

 • Analiza sieci grawitacyjnych

  Określanie rozmiarów rur i ustawianie poziomu dna zgodnie z normami HEC-22 2009.

 • Analiza modeli

  Dynamiczne obliczenia zestawień ilości i robót ziemnych.

 • Analiza wizualna

  Lepsze zrozumienie projektów z zakresu inżynierii wodnej i lądowej dzięki wizualizacji.

Współpraca

 • Skrót do danych korytarza (DREF)

  Tworzenie i udostępnianie skrótów do danych korytarza.

 • Buforowanie powierzchni DREF

  Buforowanie powierzchni terenu poszerza zakres udostępniania rysunków programu AutoCAD Civil 3D.

 • Usprawnione tworzenie odnośników

  Dodawaj powierzchnie DREF prostą metodą przeciągania i upuszczania.

 • Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D z programem Navisworks

  Większa zdolność przewidywania.

 • Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D z programem Revit

  Sprawniejsza współpraca podczas tworzenia projektów.

 • Współdziałanie z programem 3ds Max

  Tworzenie wizualizacji o profesjonalnej jakości.

 • Importowanie i eksportowanie plików IFC

  Importowanie plików IFC i eksportowanie do nich brył programu AutoCAD.