Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Nowości w programie AutoCAD Civil 3D 2018

Nowe funkcje zwiększają wydajność procesów projektowania i realizacji oraz ułatwiają współpracę.

 • Linie charakterystyczne rzędnych względnych

  Możliwość tworzenia linii charakterystycznych z powierzchni lub względem powierzchni, dzięki czemu są one aktualizowane przy zmianach powierzchni.

 • Profile odsunięcia dynamicznego

  Tworzenie profili odsunięcia dynamicznego przy użyciu domyślnego nachylenia poprzecznego. Możliwość modyfikacji poprzez edycję właściwości profilu.

 • Połączone linie trasowania

  Utwórz nową połączoną dynamicznie linię trasowania wraz z profilem, która przechodzi między dwiema przecinającymi się liniami trasowania i ich profilami.

 • Dobieranie rozmiarów rur i analiza rur

  Zmienianie rozmiarów rur i ustawień poziomu dna oraz obliczanie niwelet hydraulicznych i energetycznych zgodnie z normami HEC-22 2009.

 • Tworzenie arkuszy planu i profilu

  Tworzenie arkuszy typu plan/plan i profil/profil przez umieszczenie wielu widoków planu lub profilu na jednym arkuszu.

 • Udoskonalenia

  Dane zestawu właściwości etykiety

  Dodawaj niestandardowe dane do etykiet obiektów programu AutoCAD Civil 3D za pomocą zestawów właściwości.

 • Udoskonalenia

  Edytor ciągu poligonowego

  Produkt umożliwia tworzenie punktów, linii i krzywych reprezentujących odgałęzienia ciągu poligonowego oraz stosowanie widoków bocznych z wykorzystaniem danych wejściowych COGO i narzędzi edycji.

 • Rozdzielczość nałożenia korytarza (węzły)

  Usuwanie węzłów splajnu korytarza w warunkach rzutowania.

 • Udoskonalenia | Współdziałanie z programem InfraWorks

  Możliwość korzystania ze wstępnych modeli projektu w programie AutoCAD Civil 3D.

 • Udoskonalenia | Sieci rurociągów ciśnieniowych

  Zastępowanie rur, złączek i aparatury sieci ciśnieniowej częściami innego typu lub rozmiaru.

Więcej funkcji

Projektowanie obiektów inżynierii wodnej i lądowej

 • Projekt korytarza

  Narzędzia do modelowania korytarzy.

 • Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

  Łatwe wyodrębnianie wielu linii charakterystycznych.

 • Zaawansowane projektowanie rond

  Zmień sposób projektowania rond w programie AutoCAD Civil 3D.

 • Układ torów

  Usprawnione tworzenie układów torów.

 • Chmury punktów

  Korzystanie z danych chmury punktów i wyświetlanie ich.

 • Tworzenie powierzchni z danych chmury punktów

  Tworzenie powierzchni TIN z danych chmury punktów

 • Modelowanie powierzchni

  Użyj narzędzi do tworzenia powierzchni dynamicznych.

 • Skarpy

  Modele terenu dla skarp.

 • Projektowanie działek

  Zautomatyzowane narzędzia do projektowania działek.

 • Sieci rurociągów grawitacyjnych

  Narzędzia do tworzenia systemów kanalizacji sanitarnej i burzowej.

Kreślenie i tworzenie dokumentacji

 • Definiowanie zestawu właściwości

  Tworzenie i używanie danych dla każdego obiektu rysunkowego.

 • Dane właściwości do brył korytarzy

  Automatyzacja zmian danych i informacji.

 • Dokumentacja projektowa

  Generowanie opisanych rzutów produkcyjnych.

Wizualizacja i analiza

 • Analiza geoprzestrzenna

  Zaawansowane funkcje tworzenia map i analizy.

 • Oprogramowanie do analizy kanalizacji sanitarnej i burzowej

  Dynamiczne modele umożliwiają zarządzanie kanalizacją burzową.

 • Analiza sieci grawitacyjnych

  Określanie rozmiarów rur i ustawianie poziomu dna zgodnie z normami HEC-22 2009.

 • Analiza modeli

  Dynamiczne obliczenia zestawień ilości i robót ziemnych.

 • Analiza wizualna

  Lepsze zrozumienie projektów z zakresu inżynierii wodnej i lądowej dzięki wizualizacji.

Współpraca

 • Skrót do danych korytarza (DREF)

  Tworzenie i udostępnianie skrótów do danych korytarza.

 • Buforowanie powierzchni DREF

  Buforowanie powierzchni terenu poszerza zakres udostępniania rysunków programu AutoCAD Civil 3D.

 • Usprawnione tworzenie odnośników

  Dodawaj powierzchnie DREF prostą metodą przeciągania i upuszczania.

 • Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D z programem Navisworks

  Większa zdolność przewidywania.

 • Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D z programem Revit

  Sprawniejsza współpraca podczas tworzenia projektów.

 • Współdziałanie z programem 3ds Max

  Tworzenie wizualizacji o profesjonalnej jakości.

 • Importowanie i eksportowanie plików IFC

  Importowanie plików IFC i eksportowanie do nich brył programu AutoCAD.