Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Skróty do danych i odniesienia

Połączenie zespołów projektujących obiekty inżynierii lądowej za pomocą jednego, spójnego i aktualnego modelu projektu obejmującego całą pracę — od pomiarów po dokumentację budowy. Przy użyciu skrótów do danych i odnośników zewnętrznych można udostępniać w zespole dane modelu - jak powierzchnie, linie trasowania i rurociągi - aby jeden obiekt projektowy służył do realizacji różnych zadań. Jeśli na przykład geodeta tworzy powierzchnię istniejącego terenu, projektanci mogą połączyć te dane z projektem drogi lub układem działki. Kreślarze mogą generować opisy na podstawie skrótów do danych albo bezpośrednio przez odnośniki zewnętrzne, co pozwala zachować zgodność z kreśleniem rysunków produkcyjnych.

  • Zastępowania obiektów rysunku odniesieniami do skrótów do danych
  • Zarządzania skrótami do danych i naprawiania ich uszkodzeń
  • Przypisywania obiektów rysunkowych do skrótów do danych
Tworzenie skrótów do danych i ich udostępnianie zwiększa płynność procesu inżynierskiego