Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Wydajne projektowanie obiektów inżynierii lądowej

Zobacz obrazy projektowania obiektów inżynierii lądowej, korytarzy i działek w programie AutoCAD® Civil 3D®. Szybsze tworzenie iteracji projektów dzięki opartej na modelu 3D inteligentnej aplikacji dynamicznie aktualizującej powiązane elementy projektu obiektu inżynierii lądowej w miarę wprowadzania zmian. Usprawnienie czasochłonnych zadań towarzyszących projektowaniu korytarzy, działek oraz rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych.

Projektowanie obiektów inżynierii lądowej

 • Nowość

  Analiza sieci grawitacyjnych

  Wymiarowanie rur i ustawianie poziomu dna zgodnie z normami HEC-22 2009.

 • Nowość

  Zamień część sieci ciśnieniowej

  Wybór części innego typu lub rozmiaru.

 • Nowość

  Skrót do danych korytarza (DREF; ulepszone)

  Tworzenie i udostępnianie skrótów do danych korytarza.

 • Nowość

  Zaawansowane projektowanie rond

  Zmień sposób projektowania rond w programie Civil 3D.

 • Nowość

  Linia charakterystyczna jako linia bazowa korytarza

  Wykorzystanie korytarza do projektu właściwości terenu.

 • Nowość

  Czyszczenie narożnika dla korytarzy

  Łatwe modelowanie kształtów na wewnętrznych / zewnętrznych narożnikach.

 • Nowość

  Zawartość rurociągów ciśnieniowych (ulepszone)

  Nowe elementy zaworów i rur ciśnieniowych.

 • Nowość

  Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

  Nowa funkcja wyodrębnienia wielu linii charakterystycznych.

 • Nowość

  Opcja „Bez terenu” dla linii charakterystycznych

  Tworzenie linii charakterystycznych bez tworzenia obszaru.

 • Projekt korytarza

  Narzędzia do modelowania korytarzy.

 • Sieci rurociągów ciśnieniowych

  Narzędzia do tworzenia sieci ciśnieniowej.

 • Sieci rurociągów grawitacyjnych

  Narzędzia dla systemów kanalizacji sanitarnej i burzowej.

 • Skarpy

  Modele terenów dla skarp.

 • Projektowanie działek

  Zautomatyzowane narzędzia do projektowania działek.

 • Modelowanie mostów

  Moduł dostępny dla subskrybentów oprogramowania Civil 3D lub Infrastructure Design Suite w wersji Premium lub Ultimate oraz klientów posiadających aktualny plan obsługi.(film: 1:08 min)

 • Modelowanie geotechniczne

  Uprawnienie importowania danych nawiertów i korzystania z nich. (film: 59 s)

 • Układ torów

  Usprawnienie tworzenia układu torów.

 • Koncepcje projektowe z programu InfraWorks 360

  Bardziej efektywna komunikacja i współpraca.

 • Narzędzie Geometria pętli

  Zmienianie wartości liczby pętli i sterowanie powtarzaniem. (film: 3:47 min)

 • Bryły z obiektów programu Civil 3D

  Tworzenie brył programu AutoCAD w interfejsie użytkownika programu Civil 3D. (film: 3:05 min)

 • Nowość

  AutoCAD 360 Pro

  Przeglądanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków DWG™ na urządzeniach przenośnych.

  Usługi w chmurze