Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analiza sieci grawitacyjnych

Kreator Analiza sieci rurociągów umożliwia zmienianie wymiarów rur, ustawianie poziomu dna oraz wykonywanie obliczeń niwelet hydraulicznych i energetycznych zgodnie z założeniami norm HEC-22 2009.

  • Iteracyjne analizy sieci przewodów rurowych przy użyciu odpowiednich danych dotyczących opadów.
  • Przeglądanie wyników w postaci graficznej i w pliku .csv.
  • Modyfikowanie wyników i ponowne przeprowadzanie analizy.
  • Stosowanie wyników do sieci przewodów rurowych.

Zmień wymiary rur i ustawienie poziomu dna

Przeprowadza analizę przepływu przez rury, a następnie zmienia wymiary rur i ustawia poziom dna w zależności od przepływu. Uzyskane wyniki można przeglądać i zastosować na stronie Wyniki w kreatorze. Zastosowanie wyników analizy powoduje zaktualizowanie wymiarów rur i ustawienie rzędnych dna zgodnie z wynikami obliczeń. Powoduje to także zastosowanie wszystkich obliczonych właściwości do sieci przewodów rurowych.

Uwaga: Opcja ta nie powoduje obliczenia właściwości hydraulicznych (EGL i HGL). Aby obliczyć właściwości hydrauliczne, wybierz pole wyboru Oblicz niwelety hydrauliczne i energetyczne.

Oblicz niwelety hydrauliczne i energetyczne

Oblicza niwelety hydrauliczne oraz energetyczne, a następnie wyświetla podgląd graficzny wyników (jeśli widok profilu jest dostępny na rysunku). Uzyskane wyniki można zastosować do sieci przewodów rurowych na stronie Wyniki w kreatorze. Zastosowanie wyników analizy powoduje zastosowanie obliczonych wartości niwelet hydraulicznych i energetycznych do odpowiednich części w sieci przewodów rurowych.

Analiza sieci grawitacyjnych w projektach dróg i autostrad