Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Skrót do danych korytarza (DREF; ulepszone)

Tworzenie skrótów do danych korytarza, do których mogą się odwoływać inne rysunki. W przypadku tworzenia skrótów do danych danego korytarza tworzone są też skróty do linii trasowania i profili, które stanowią linie bazowe korytarza. Zapisywanie geometrii powierzchni odniesienia w rysunku, który zawiera odniesienia do skrótów do danych, aby można było naraz tworzyć wiele odnośników do skrótów do danych.

Film: Tworzenie i udostępnianie skrótów do danych dla korytarzy.