Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Projekt korytarza

Funkcja modelowania korytarza pozwala na tworzenie inteligentnych modeli do projektów dróg i autostrad oraz innych systemów transportowych. Tworzenie proponowanych powierzchni, objętości robót ziemnych, zestawień materiałowych i wstępnych przekrojów poprzecznych. Wybieranie docelowych korytarzy liniowych z odnośników programu AutoCAD. Wyodrębnianie brył z kształtów korytarza. Przejścia korytarzy i powiązania rzędnych można projektować z bezpośrednim wykorzystaniem linii trasowania, profili, figur pomiarowych, linii charakterystycznych oraz polilinii AutoCAD.

Interaktywny moduł do projektowania skrzyżowań umożliwia tworzenie złożonych modeli przecinających się dróg, które dynamicznie dostosowują się do zmian dokonywanych w projekcie. Edytor podzespołów umożliwiający tworzenie inteligentnych komponentów niestandardowych.

  • Narzędzie Geometria pętli pozwala na tworzenie powtarzających się określonych połączeń aż do osiągnięcia powierzchni docelowej w programie Edytor podzespołów lub określonej liczby wystąpień. 
  • Określanie obiektów docelowych korytarza przez warstwę. Cele korytarza można wyznaczyć przy użyciu obiektów zgrupowanych w warstwie programu AutoCAD, a następnie użyć linii trasowania według warstwy jako obiektów docelowych szerokości i odsunięcia. 
  • Bryły programu AutoCAD utworzone z powierzchni TIN Civil 3D, rurociągów i sieci ciśnieniowych mogą służyć do analiz wizualnych w innych aplikacjach.
Modelowanie korytarzy w projektach obiektów inżynierii lądowej i korytarzy